Nyheter

4 juli 2023

Botniska korridoren – närmare ett genomförande än någonsin tidigare

Tecknen är tydliga – Botniska korridoren där både Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och Godsstråket genom Bergslagen ingår, kommer att prioriteras i den kommande nationella transportplanen (2026-2037). Det var en av slutsatserna som kunde dras efter ett fullsatt lunchseminarium på Norra Scen i Visby den 30 juni. Det allra tydligaste tecknet levererades nyligen av regeringen när man…

Bild på Erik Lövgren på perrong i Ånge
23 juni 2023

Ånge – Sveriges nya vätgas-Mecca

Det känns tråkigt att börja i fel ände, men svårt att låta bli när det gäller Ånge. 1970 snuddade kommunen vid 15 000 invånare, idag är man med nöd och näppe över 9 000. Fyra av tio Ångebor har med andra ord försvunnit sedan dess. De stora statliga arbetsgivarna SJ och Posten har mer eller…

22 juni 2023

Nya Ostkustbanan – ett lyft även ur internationellt perspektiv

Den 30 mil långa sträckan är ett av Sveriges mest planmogna järnvägs­projekt. Det planerade dubbelspåret skulle i stort sett halvera restiderna på sträckan. Gamla Ostkustbanan är Sveriges längsta flaskhals. När den försvinner kommer norra och södra Sverige att knytas samman, vilket gynnar både godstrafik och arbetspendling. Inte bara i Gävleborg, utan i hela Sverige. Under…

21 juni 2023

Infrastrukturplanering – vad krävs för att Sverige och EU ska gå i takt?

För första gången ställer regeringen krav på att Trafikverket ska beakta EU:s transportpolitik. Stomnätskorridoren ScanMed ska enligt Sverige och EU vara klar senast 2030. Vad krävs för att nå detta mål?  I samarbete med North Sweden European Office och Botniska korridoren anordnar Nya Ostkustbanan mingellunch och seminarium på Norra Scen, fredagen 30 juni kl. 12.30. Hoppas att…

Bild på Mikael Löthstam, KSO i Hudiksvall, framför järnväg med hus i bakgrunden.
15 juni 2023

Hudiksvall – bästa strategiska läget i hela södra Norrland

Redan idag, men inte minst när Nya Ostkustbanan står färdig, är Hudiksvalls läge perfekt för arbetspendling och utvecklade rekryteringsmöjligheter. Mitt emellan ”metropolerna” Sundsvall och Gävle på åtta, respektive 13 mils avstånd. Under 25 minuter med tåg från Sundsvall, 40 till Gävle. Det, tillsammans med läget vid riksväg 84 och kopplingen västerut, gör att Hudiksvall har…

15 juni 2023

Investeringsboomen i södra Norrland – ny artikelserie från Nya Ostkustbanan

– Kul med allt som är på gång i nordligaste Sverige, här händer det. Och det händer nu! Kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik, Anna-Britta Åkerlind (C) ger uttryck för samma positiva syn på framtiden som övriga ledande kommunföreträdare gör i Nya Ostkustbanans stora artikelserie om investeringsboomen i södra Norrland. Vindkraft, vätgas, regementsetableringar, stridsfordon, flyg- och fartygsbränsle,…

1 juni 2023

Ny styrelse för Nya Ostkustbanan

  Glenn Nordlund (ordförande), Ola Wigg, Johan Andersson, Daniel Gustafsson, Ingela Bendrot vd, Marjo Myllykoski, Anna Sundberg (vice ordförande), Stefan Dalin och Mikael Löthstam. På bilden saknas Lars Näslund, Malin Svanholm och Britta Knapp Thyr. Foto: Maria G Nilsson. På bolagsstämman den 12 maj valdes en ny styrelse för Nya Ostkustbanan (Ostkustbanan 2015 AB). Den…

16 maj 2023

Åtta riksdagspartier – åtta ja till Nya Ostkustbanan 2035

Representanter från samtliga åtta riksdagspartier var rörande överens; Nya Ostkustbanan är färdigbyggd senast 2035. Från vänster: Viktor Wärnick (M), Roger Hedlund (SD), Samuel Gonzalez Westling (V), Hasse Backman (L), Lili André (KD), Amanda Lind (MP), Peder Björk (S) och Anders W Jonsson (C). Foto: Maria G Andersson ”Hand upp alla som tror att Nya Ostkustbanan är helt färdigbyggd 2035!” Åtta händer åker blixtsnabbt upp i…

12 maj 2023

Stark nod i Gävle stärker Sverige

  På Dubbelspårets Dag 12 maj samlas närmare 80 deltagare för en dag med ett fullmatat program om det senaste kring dubbelspårsutbyggnaden. Det är också premiär för filmen om noden Gävle – hur investeringar på Ostkustbanan stärker Sverige. Se filmen här!

24 april 2023

Näringslivet och politiken är överens om att snabbt bygga klart Nya Ostkustbanan

”Vi längtar oerhört mycket efter att Nya Ostkustbanan ska bli klar! Svårigheten att rekrytera personal, särskilt dataingenjörer, är det som framför allt hämmar oss i vår utveckling och hindrar oss från att växa i den omfattning vi kan och vill.” Hudiksvallsföretaget Monitors vd Morgan Persson kan inte nog tydligt betona vikten av effektiva järnvägsförbindelser för…

Arkiv