Artikelserie: Investeringsboomen

Bild på Erik Lövgren på perrong i Ånge
23 juni 2023

Ånge – Sveriges nya vätgas-Mecca

Det känns tråkigt att börja i fel ände, men svårt att låta bli när det gäller Ånge. 1970 snuddade kommunen vid 15 000 invånare, idag är man med nöd och näppe över 9 000. Fyra av tio Ångebor har med andra ord försvunnit sedan dess.

De stora statliga arbetsgivarna SJ och Posten har mer eller mindre gått upp i rök, de största privata arbetsgivarna Kungsfoto och Kema Nord/Nobel klappade också igen och när Norra Skog beslutade att lägga ner sågen i Östavall med närmare 100 anställda så sent som hösten 2019, kändes det rätt hopplöst. Men då var då – nu är nu…

– Man får nästan nypa sig i armen, säger Erik Lövgren (S) som är kommunstyrelsens ordförande i den tidigare kriskommunen. Om bara tio procent av alla nya satsningar, etableringar och investeringar skulle bli verklighet, så går vi en makalöst ljus framtid till mötes!

Det bubblar om Erik Lövgren när han pratar om Ånges utveckling. Då handlar det inte bara om framtidstro, utan om megawatt.

– 100 megawatt i Ljungaverk och 500 dito i Alby, och då ska man veta att världens största fristående anläggning för vätgas-produktion låg på 1,5-3,6 megawatt för bara några år sedan, så anläggningen i Alby blir en av de största i världen, berättar han.

 

Globalt företag med målet att skapa en bättre framtid

Det var ett fönster som råkade stå öppet och med tur och skicklighet blev det inledningen på den resa som nu har inletts tillsammans med RES (Renewable Energy Systems), berättar Erik Lövgren. RES är ursprungligen ett brittiskt företag som är världsledande inom utveckling av förnybar energi och energilagring.

Redan i ett tidigt stadium etablerade Ånge kommun en god kontakt med det globala företaget och började diskutera hur man skulle kunna hitta ett mervärde – och skapa en ”Role Model” – för ett hållbart system på site Alby Östra, med utgångspunkt från all den vindkraft som produceras i Ånge kommun. Flera hundra vindsnurror planeras, byggs och har byggts i området, ett 60-tal i Björnberget står RES själv bakom, och nu ska produktionen av grön vätgas kratta manegen för andra industrisatsningar är det tänkt.

– Ja, den enes ”skit” blir den andres lycka (benämns även industriell symbios, cirkulär ekonomi), konstaterar Erik Lövgren.

– För att nämna ett exempel så är syre och värme restprodukter från RES vätgasproduktion, och det kommer Big Akwa att använda för sin fiskodling med målet att producera 3 000 ton per år till att börja med och deras avfall kan användas för till exempel växthusproduktion. Det här är helt enkelt starten på en resa inom cirkulär, industriell symbios och trots att RES är ett globalt vinstdrivande företag, så är de seriösa i sin ambition att bidra till en bättre och hållbar framtid, menar han.

 

Etableringsförfrågning mitt under intervjun

Den generösa tillgången på grön el och mark är förstås stora framgångsfaktorer för Ånge. Likaså byggandet av Nya Ostkustbanan för snabba gods- och persontransporter, behovet av en förbättrad militär rörlighet i orostider som dessa och att järnvägen i Ånge fortfarande är ett nav för tågtrafik, menar Erik Lövgren. Han uttrycker dessutom en stor tillfredsställelse av att de kommunala förvaltningarna i Ånge idag får jobba med utveckling i stället för avveckling.

Som exempel på att utvecklingen går för högtryck idag nämner han bland annat att hotellet Mittlandia i Ånge är fullbokat fram till oktober/november och att lokalerna på den nedlagda Östavalls-sågen med största sannolikhet kommer att användas för ett världsunikt projekt för återvinning av vindkraftsvingar. En satsning som tidigare landslagsmännen i längdskidor och skidskytte – Viktor Thorn och Torstein Stenersen – ligger bakom.

– Det är helt magiskt det som händer i kommunen just nu! När vi la in de nya parametrarna från alla nya etableringar och satsningar i SCB:s verktyg för befolkningsprognoser, så hamnade vi på 17-18 000 invånare 2040. Vi nöjer oss med att sätta målet kring 12 000, säger Erik Lövgren och avbryter sig själv;

– Nu kom det precis ett mail från ett företag som vill etablera sig här! Cirka 100 nya jobb handlar det om, och det här är en seriös förfrågan!


Man får nypa sig i armen
, sa Erik Lövgren i inledningen av intervjun. Och även om han märker en viss rädsla från en luttrad lokalbefolkning att det här kanske bara är en ”grön bubbla”, så tycker han sig märka att deras framtidstro och tillförsikt ökar för varje dag. Till och med när det gäller RES ofattbara 20-miljardersinvestering på grön vätgas i Alby.

– Inget annat än ett världskrig kan stoppa den satsningen. Vinden har vänt, avslutar Erik Lövgren, kommunstyrelse i Sveriges nya vätgas-Mecca Ånge.

 


Fakta Ånge:

Politisk styrning – S, M, C och KD styr i majoritet

Folkmängd 1993 – 12 418
Folkmängd idag – 9 143 (minskning 3 275 personer sedan -93, alltså -26 %)

Restid Ånge-Stockholm idag: 3.55 (en avgång per dag)
Restid Ånge-Stockholm med NOKB: 3.15 (inklusive åtgärder på Mittbanan för ca 10 min restidsvinst)

Restid Ånge-Umeå idag: 5.00
Restid Ånge- Umeå med NOKB: 2.50


 

Större investeringar på gång:

RES (Renewable Energy Systems) – Globalt företag, grundat i Storbritannien satsar 25 miljarder kronor på vätgasprojekt i i Ljungaverk och Alby i Ånge kommun
Olika vindkraftsprojekt/vindkraftsrelaterade projekt – Tillståndsgivet och under byggnation – cirka 6,5 mdkr. Ytterligare planerade, ännu inte tillståndsgivna – cirka 4 mdkr.
Big Akwa – steg 1, 3 000 ton/år, steg 2, 6 000 ton, relaterat till vätgassatsningen i Alby

Nya arbetstillfällen – 300-1 000

 


Läs mer om artikelserien här.

Text: Mats Ågebrant

Arkiv