Vänsterpartiet om Nya Ostkustbanan

”Jag är trygg i att partiet står bakom mig i den här frågan – Nya Ostkustbanan måste byggas klart skyndsamt!” – Isabell Mixter, Vänsterpartiet

Porträttfotografi på Isabelle Mixter.
Isabell Mixter (V)

Isabell Mixter från Sundsvall gör sin första mandatperiod i riksdagen. Hon är ledamot i socialförsäkringsutskottet, men har god kännedom om Nya Ostkustbaneprojektet. Inte minst efter sin tid i politiken på kommunal/regional nivå, men även för att frågan står högt på dagordningen i hennes parti även på riksnivå. 

Bland annat var partiets tidigare ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson en av de starkaste pådrivarna för projektet och i den partimotion som nyligen presenterades finns projektet fortfarande med som en viktig budgetpost. Målet är dessutom alltjämt att Nya Ostkustbanan ska stå klar 2030.

– Ja, vi står fast vid det, även om jag förstår att det kan bli tufft med tanke på att det har gått några år sedan vi ställde det kravet första gången. Men jag tycker att det är bra att ambitionen står kvar, det visar hur viktigt det är för Vänsterpartiet att projektet verkligen prioriteras och slutförs så snabbt som möjligt, menar Isabell Mixter.

I den omfattande granskning som Nya Ostkustbanan gjorde av partiernas inställning i frågan (februari 2021) fick Vänsterpartiet toppbetyg och bästa möjliga omdöme:

”Vänsterpartiet är det parti som under de senaste åren har agerat mest kraftfullt för Nya Ostkustbanan i riksdagen. Under denna mandatperiod har de kontinuerligt tillstyrkt vikten av att dubbelspårsutbyggnaden påskyndas och att investeringen görs i närtid. Vår bedömning är att Vänsterpartiets engagemang är stigande, från en hög nivå.”

Idag anser Isabell Mixter att argumenten till och med är ännu starkare för ett snabbt färdigställande av Nya Ostkustbanan.

– Ja, inte minst tack vare den massiva nyindustrialisering som sker i norra Sverige just nu och de försvarsetableringar som gjorts och kommer att göras inom en snar framtid. Dessutom har projektet en mycket hög planmognad och både jag och mitt parti tycker att det är mer än rimligt att slutföra ett så välplanerat och redan påbörjat projekt, allra helst eftersom det kan ske till en i sammanhanget relativt låg kostnad.

Viktigt att ligga på ytterligare under lågkonjunkturen

Även klimataspekten och en absolut nödvändig hållbar omställning av samhället talar för ett snabbt färdigställande av Nya Ostkustbanan, menar hon. Likaså argumentet att ett växande norra Sverige kräver ett fungerande samhälle där människor har möjlighet att resa både i arbetet och i rekreationssyfte.

– Återigen, med tanke på de investeringar som görs i norra Sverige måste godstransporterna bli effektivare. Nya Ostkustbanan behövs för att skapa jobb, välfärd och framtidstro. Där är jag och hela mitt parti fullständigt överens, fortsätter hon, men menar att det ändå är viktigt att hon personligen ligger på sina partikamrater i frågan.

– Jag är i grunden trygg med att partiet står bakom mig när det gäller Nya Ostkustbanan. Men med tanke på rådande lågkonjunktur, så tror jag att det är angeläget att jag hela tiden påtalar att just det här projektet inte kan strykas till förmån för andra satsningar som partiet vill göra. Där har jag en viktig uppgift, avslutar Isabell Mixter.

Utdrag ur Vänsterpartiets partimotion 2022-09-30 

”… exempel på de mest prioriterade järnvägsinvesteringarna för den kommande infrastrukturplanen. Vi vill färdigställa Norrbotniabanan, 27 mil ny järnväg Umeå–Luleå, till senast 2030. Vi vill bygga färdigt dubbelspåret från Gävle till Härnösand, den s.k. Nya Ostkustbanan, också till senast 2030. Detta skulle ge oss en snabb och bekväm järnvägsförbindelse längs med hela Norrlandskusten.”

Här kan du läsa den kompletta granskningen från februari 2021 av Vänsterpartiets inställning till Nya Ostkustbanan. 

Nya Ostkustbanans analys av partiers agerande kring Nya Ostkustbanan hittar du här.

Text: Mats Ågebrant

Tre frågor på spåret

– Mest minnesvärda tågögonblick?

När jag var tonåring åkte jag nattåg till Stockholm från Östersund där jag bodde då. Efter en stund körde vi på en älg och var tvungna att stanna. All personal gick ut och skottade i vinterkylan och städade upp, så att vi så småningom kunde köra vidare. 

Men efter ytterligare en stund körde vi på ännu en älg och då slutade bromsarna på tåget att fungera. Vi fick pulsa en lång sträcka i djupsnö för att ta oss till Ånge och busstransport därifrån. Men trots det sorgliga med älgarna så är det här ändå ett glatt och positivt minne där vi som passagerare kom nära varandra där vi gick och samtalade i djupsnön. Det är väl helt enkelt under den här typen av strapatser som folk ”kommer ihop sig”, känns det som.

 

Vem i släkten / bekantskapskretsen skulle ha mest att vinna på ett snabbt färdigställande av nya ostkustbanan, och varför?

Tänkte först att det nog är jag, men jag måste nog ändå säga mina barn. De är fem och åtta år gamla och om jag skulle komma hem ett par timmar tidigare på torsdagskvällarna skulle det betyda så mycket för dem.

 

– Bästa film som innehåller en eller flera tågscener?

Nu kommer jag in på barn igen, men i Lotta på Bråkmakargatan finns det en scen när Lotta och hennes familj åker tåg när de ska ut på landet. Lotta sitter och käkar prickig korv och undrar om inte konduktören ska ta betalt för nallen Bamse också? Det är en gullig scen tycker jag.