Vår analys av partiernas agerande

Ökat stöd för Nya Ostkustbanan under 2021 och 2022

Tabell som visar en samlad bedömning av partigranskningen 2021.
Partigranskningen 2021 – samlad bedömning

Sedan vi gjorde vår partigranskning 2021 har stödet för Nya Ostkustbanan ökat markant. Under 2022 har flera partier tagit tydlig ställning till snabbare utbyggnad.

– Ostkustbanan, tillsammans med fyrspåret mellan Uppsala och Stockholm, är nödvändig för svensk konkurrenskraft, det är ett nationellt intresse, sade Kristersson när han i valrörelsen besökte Sundsvall (SVT, 12 augusti).

Han utlovade att Nya Ostkustbanan ska vara fullt utbyggd 2035, något som även Liberalerna har krävt. KD gjorde en liknande utfästelse i maj då deras partiledare Ebba Busch besökte Sundsvall. De följde dessutom upp löftet med en motion i riksdagen.

Socialdemokraterna har historiskt sett visat ett stort engagemang  för Nya Ostkustbanan.Planbeslutet som S-regeringen fattade i juni gick också i rätt riktning när regeringen tillförde 5 miljarder mer vad Trafikverket hade föreslagit. MP och V har också drivit på för snabbare utbyggnad.

 

Analys av partiernas agerande, februari 2021

2014 skedde ett genombrott för dubbelspårsutbyggnaden genom att den dåvarande alliansregeringen avsatte 4,5 miljarder kronor i planbeslutet. Inför detta beslut hade Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet agerat för att dubbelspårsutbyggnaden skulle påbörjas. Utan dessa partiers engagemang hade inget hänt.

Planen, som den rödgröna regeringen fattade beslut om 2018, innebar ­fortsatta satsningar på dubbelspårsutbyggnaden. Här spelade regeringspartierna Social­demokraterna och Miljöpartiet en avgörande roll. Det enda oppositionspartiet som då drev frågan om dubbelspårsutbyggnad i riksdagen var Moderaterna.

Vi upplever ett stort engagemang för Nya Ostkustbanan hos såväl Socialdemokraterna som Miljöpartiet. Efter valet 2018 har infrastrukturministern allt oftare lyft fram Nya Ostkustbanan som exempel på banor som prioriteras av regeringen. Efter valet 2018 har Vänsterpartiet agerat kraftfullt i riksdagen för dubbelspårsutbyggnad, liksom Sverigedemokraterna. Kristdemokraterna har pekat ut Nya Ostkustbanan, men inte lika kraftfullt som Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Granskningen visar att engagemanget har gått upp och ner i vissa partier, men varit relativt stabilt inom Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet. Center­partiet har gått från att vara den absolut starkaste förespråkaren till att under den ­senaste mandatperioden visat svagt engagemang på riksplanet, samtidigt som det ­lokala och regionala engagemanget är fortsatt högt. Vänsterpartiet agerade inte för Nya Ostkustbanan i riksdagen 2014–2018. Däremot drev partiet frågan i förhandlingarna med regeringen under denna period. Miljöpartiet har visat mycket stort ­intresse och aktivt drivit frågan om dubbelspår inom regeringen.

Liberalerna är det parti som historiskt sett gjort minst för dubbelspårsutbyggnaden, men deras politik har ett systemperspektiv som bland annat syftar till att ta bort flaskhalsar och skapa sammanhängande stråk, vilket gynnar Nya Ostkustbanan.

Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet har under de två senaste mandatperioderna inte lämnat några parti- eller kommitté­motioner i frågan. Eftersom Socialdemokraterna och Miljöpartiet ingår i ­regeringen förväntas de uttrycka sin politik via propositioner från regeringen. Det är därför ­regeringspartierna generellt sett aldrig lämnar några kommitté- eller partimotioner.

Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna har lämnat enskilda motioner under samma period.

Nya Ostkustbanan träffar regelbundet representanter från samtliga partier, oftast partiets företrädare i Trafikutskottet samt regionala företrädare från Västernorrland och Gävleborg. Vi bedömer att samtliga partier har en god kunskap om vårt arbete och behovet av dubbelspår.

Partierna har, utöver sitt arbete i riksdagen, också medverkat i möten, studieresor och på seminarier som behandlat frågan om dubbelspårsutbyggnad. Denna medverkan är av mycket stort värde i arbetet för dubbelspårsutbyggnaden, men är svårare att kvantifiera.

– För vår del är det viktigt med ett brett stöd för dubbelspårsutbyggnaden. Det finns ett tydligt stöd både inom regeringen och i riksdagen, men frågan är hur långt det räcker. Vår granskning visar att uthållighet lönar sig.  Utan ett kontinuerligt stöd från flera partier hade det inte blivit någon dubbelspårsutbyggnad, säger Ingela Bendrot som är vd för Nya Ostkustbanan.

– Själva analysen bygger ju dels på en kvanitativ bedömning av antalet motioner i riksdagen, men vi har givetvis också vägt in hur partierna agerar inom ramen för regeringssamarbetet eller i samverkan med regeringen. Vi ser att vissa partier verkligen går till djupet och tar reda på väldigt exakt hur utbyggnaden kan genomföras, vad varje etapp kostar, när den kan stå klar och hur utbyggnaden ska göras för att bli så effektiv som möjligt. När vi får den typen av frågor förstår vi att partiet i fråga sitter i en förhandling inom eller med regeringen, och behöver djupare fakta. Det kan också handla om att partiet vill sätta ihop en egen skugginfrastrukturplan och då behöver exakta uppgifter om kostnader och byggtakt. Här utmärker sig Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Moderaterna genom att de har efterfrågat detaljerade underlag.

 

Här hittar du granskningarna av partierna samt företrädarnas kommentarer till granskningen

Länk till hela granskningen

Granskningen i pdf, öppnas i nytt fönster

 

Kontakt

Ingela Bendrot, VD Nya Ostkustbanan
Mejl: ingela.bendrot@nyaostkustbanan.se