Centerpartiet om Nya Ostkustbanan

”Nya Ostkustbanan är ett av de projekt man skulle man skulle kunna ta i ett enda klubb-beslut” – Peder Björk, Socialdemokraterna

Porträttfotografi på Peder Björk.
Peder Björk (S)

Trots att Peder Björk gör sin första mandatperiod och har sin hemvist i skatteutskottet, är det nog få i riksdagen som har bättre helhetskoll på Nya Ostkustbanan. Under hans tid som kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall (2014–2020), blev han 2015 den förste ordföranden i bolaget Nya Ostkustbanan (Ostkustbanan 2015 AB). På frågan om hans viktigaste argument för Nya Ostkustbanan, kommer svaret som ett rinnande vatten:

– Dubbelspår behövs för att öka kapaciteten efter hela Norrlandskusten. Halverad restid – fyrdubblad kapacitet. Transporter av människor och det stora behovet av kompetens till norra Sverige har också blivit allt mer angeläget med tanke på alla stora investeringar här. Även välfärdssektorn står inför betydande utmaningar. Det är stor brist på personal i de nordliga regionerna och möjligheten att rekrytera skulle förbättras avsevärt med snabbare och mer effektiva kommunikationer.

Argumenten sitter förstås i ryggmärgen, men framför allt betonar Peder Björk att Nya Ostkustbanan är en angelägenhet för hela Sverige med tanke på, som han säger, ”den gröna industriella revolution”, som pågår i norra Sverige just nu med investeringar för mer än 1 000 miljarder kronor i närtid.

– Ja, den utvecklingen såg man inte ens komma för fem år sedan. Men nu när det är ett faktum anser jag att det är absolut nödvändigt att man nationellt fattar de beslut som krävs för att Nya Ostkustbanan färdigställs. Planmogenheten är mycket stor, så det är definitivt ett av de projekt man skulle kunna ta i sin helhet genom ett enda klubb-beslut. Om så sker och om man tillför de resurser som krävs är det fullt realistiskt att Nya Ostkustbanan står klar 2035, säger Peder Björk.

Att projektet ska färdigställas i sin helhet har länge varit en prioriterad fråga för Socialdemokraterna. Det bevisas inte minst i den granskning som Nya Ostkustbanan gjorde i februari 2021 och där Socialdemokraterna fick toppbetyg för sitt engagemang.

”Socialdemokraterna har historiskt sett ett stort engagemang för Nya Ostkustbanan. I senaste planbeslutet adderade den rödgröna regeringen ytterligare 3,6 miljarder till dubbelspårsutbyggnaden, vilket var 1,7 miljarder mer än vad Trafikverket hade föreslagit. Vår bedömning är att Socialdemokraternas engagemang är stigande, från en hög nivå.”

För Peder Björk är det viktigt att ändå oförtrutet fortsätta att jobba för en ökad förståelse för Nya Ostkustbanans betydelse och ”det jobbet måste utföras på flera fronter”, menar han:

– Det handlar om att synliggöra frågan, dels i form av motioner som vi bland annat gjorde från Västernorrlands sida bara för en månad sedan, dels i till exempel riksdagsevenemang där flera olika perspektiv ges utrymme. Det kan handla om Nya Ostkustbanans betydelse för näringslivet, för kompetensförsörjningen, eller för en förbättrad militär rörlighet, som var temat för ett riksdagsseminarium i början av december 2022.

Påverkansarbete på hemmaplan

I sin roll som riksdagsledamot tar Peder Björk chansen att lyfta Nya Ostkustbanan även i sina egna arenor, som exempelvis under kongresser. Man allra viktigast är att kunna bjuda upp riksdagskollegor från olika partier till Sundsvall och regionen för att de ska få en egen bild av läget på plats. Att peka på allt som redan har hänt med exempelvis Logistikparken, triangelspår och nya Resecentrum.

– En tur med tåget mellan Sundsvall och Härnösand kan definitivt också vara en ögonöppnare. Där går det inte undan direkt… Eller för att visa upp Sundsvallsbron och nya E4-sträckningen som har varit en förutsättning för dessa satsningar och för att man överhuvudtaget ska kunna gå vidare med Nya Ostkustbanan, avslutar en av Nya Ostkustbanans främsta förespråkare.

Utdrag ur motion från Peder Björk och Anna-Belle Strömberg, båda (S) 2022-11-17

”Dagens Ostkustbana är Sveriges längsta flaskhals med 27 mil enkelspårig järnväg på sträckan Gävle – Härnösand. Idag är banan överbelastad i hela sin sträckning och det finns ett mycket begränsat utrymme för fler transporter. Därför krävs dubbelspår på hela Ostkustbanan för att behoven av mer trafik och kortare restider ska kunna tillgodoses.

När Norrbotniabanan är i bruk blir Nya Ostkustbanan dessutom central som länk mellan norra och södra Sverige. En tydlig etappindelning för utbyggnaden av Ostkustbanan finns redan på plats och den möjliggör en betydligt snabbare utbyggnad än som tidigare planerats. Dessutom råder en enighet om detta bland kommuner, regioner och Trafikverket. En tidigarelagd investering i kapacitetsutbyggnad på Ostkustbanan är ett av de mest lämpade objekten för att gynna sysselsättning, miljö och klimat och stärkta förutsättningar för näringslivets utveckling.”

Nya Ostkustbanan – viktig även ur rättvise- och jämställdhetsperspektiv

Porträttfotografi på Linnea Wickman.
Linnea Wickman (S)

Partikamraten och nyblivna riksdagsledamoten Linnea Wickman från Gävle skriver under på hela Peder Björks resonemang. ”Det är helt enkelt socialdemokratisk politik”, menar hon och betonar vikten av dubbelspår längs Norrlandskusten, inte minst med tanke på att godstransporterna i den här delen av landet förväntas öka med 50 procent fram till 2040.

– Ur det perspektivet är det av största vikt att Nya Ostkustbanan blir klar så fort som möjligt. Exportindustrin är ju ryggraden i svensk ekonomi, och här i Gävleborg är basindustrin oerhört viktig. Då krävs klimatsmarta transportsystem både med tanke på godstrafiken, men inte minst för att människor ska ha möjlighet att arbetspendla på ett hållbart sätt, säger hon och fortsätter:

– Det blir ju även en rättvise- och jämställdhetsfråga. Ofta är det kvinnor och personer med lägre inkomst som är beroende av kollektivtrafiken och därför också gynnas särskilt när den förbättras. En snabb och effektiv kollektivtrafik möjliggör för just dessa personer att ta sig dit jobben finns utan att behöva flytta från sin hemort.

Just jobben och rättvisefrågorna ligger högt i kurs när det gäller Linnea Wickmans argument för Nya Ostkustbanan. Det finns knappast någon enskild fråga som har så stor inverkan på så många olika samhällsnivåer i de här regionerna, anser hon och påpekar att arbetsmarknadsregionerna egentligen har varit oförändrade i flera decennier.

– Dubbelspåret skulle innebära att arbetsmarknadsregionerna förstoras avsevärt. Människor i de här regionerna skulle få betydligt fler branscher och arbeten att välja mellan, inflyttningen skulle öka, liksom arbetsgivarnas möjlighet att nyanställa personal. Arbetslösheten är hög här på våra breddgrader, men med snabbare och hållbara kommunikationer kan man bättre ta tillvara på människors specifika förmågor och kapacitet. På det sättet minskas även klyftorna i samhället, och det är ett argument som alla i mitt parti står bakom, avslutar hon. 

Här kan du läsa den kompletta granskningen från februari 2021 av Socialdemokraternas inställning till Nya Ostkustbanan.

Nya Ostkustbanans analys av partiers agerande kring Nya Ostkustbanan hittar du här.

Text: Mats Ågebrant

Tre frågor på spåret, Peder Björk (S)

– Mest minnesvärda tågögonblick?

Det är nog från när jag pluggade statsvetenskap i Sundsvall mellan 1994 och 1998. Jag kommer ju från Mjölby där jag också hade min flickvän och nuvarande fru, Lotta. Kan vara värt att säga att det inte direkt fanns någon facetime på den tiden. Att ringa kostade dessutom en krona minuten vilket var rätt mycket pengar på den tiden för en fattig student, så man fick verkligen längta efter att få träffa varandra. Men att få möta henne när hon kom med tåget till Sundsvall och få ge henne en stor kram när man inte setts på länge, det är riktigt fina minnen som kommer att sitta kvar på näthinnan för alltid.

– Vem i släkten / bekantskapskretsen skulle ha mest att vinna på ett snabbt färdigställande av nya ostkustbanan, och varför?

Helt klart skulle det betyda mycket för mig och min familj att snabbare kunna resa till södra Sverige där vi har vår släkt – och vice versa – beroende på hur ofta man nu vill träffa släkten 😉 Men Mjölby är ju en gammal tåg-knutpunkt som verkligen har fått nytt liv de senaste åren med nya förbättrade förbindelser bland annat, så det är kul att få komma dit och se allt som hänt på sistone.

– Bästa film som innehåller en eller flera tågscener?

Här tar jag mig friheten att nämna en bok i stället; ”Kvinnan på tåget” av Paula Hawkins. Den är så annorlunda skriven från det mesta man läst och jag gillar verkligen den kreativa tåginramningen som präglar hela berättelsen. Rekommenderas!