Vill du komma hem snabbare?

Dubbelspår Gävle – Sundsvall – Härnösand

Ny granskning av partierna

Vad tycker riksdagspartierna om Nya Ostkustbanan? Nu kan du ta del av en uppdaterad partigranskning! Elva partiföreträdare har intervjuats till artikelserien och samtliga är helt överens om att Nya Ostkustbanan ska prioriteras. Flera partier – bland annat M och KD – kräver att banan ska stå färdig senast 2035. Intervjupersonerna är också tydliga med att partierna har frågan högt på agendan och att de själva aktivt arbetar för att projektet prioriteras i respektive partiledning. Läs intervjuerna här!
Partigranskningen 2023

Ny styrelse för Nya Ostkustbanan

  Glenn Nordlund (ordförande), Ola Wigg, Johan Andersson, Daniel Gustafsson, Ingela Bendrot vd, Marjo Myllykoski, Anna Sundberg (vice ordförande), Stefan Dalin och Mikael Löthstam. På bilden saknas Lars Näslund, Malin Svanholm och Britta Knapp Thyr. Foto: Maria G Nilsson. På bolagsstämman den 12 maj valdes en ny styrelse för Nya Ostkustbanan (Ostkustbanan 2015 AB). Den…

Åtta riksdagspartier – åtta ja till Nya Ostkustbanan 2035

Representanter från samtliga åtta riksdagspartier var rörande överens; Nya Ostkustbanan är färdigbyggd senast 2035. Från vänster: Viktor Wärnick (M), Roger Hedlund (SD), Samuel Gonzalez Westling (V), Hasse Backman (L), Lili André (KD), Amanda Lind (MP), Peder Björk (S) och Anders W Jonsson (C). Foto: Maria G Andersson ”Hand upp alla som tror att Nya Ostkustbanan är helt färdigbyggd 2035!” Åtta händer åker blixtsnabbt upp i…

Stark nod i Gävle stärker Sverige

  På Dubbelspårets Dag 12 maj samlas närmare 80 deltagare för en dag med ett fullmatat program om det senaste kring dubbelspårsutbyggnaden. Det är också premiär för filmen om noden Gävle – hur investeringar på Ostkustbanan stärker Sverige. Se filmen här!

Näringslivet och politiken är överens om att snabbt bygga klart Nya Ostkustbanan

”Vi längtar oerhört mycket efter att Nya Ostkustbanan ska bli klar! Svårigheten att rekrytera personal, särskilt dataingenjörer, är det som framför allt hämmar oss i vår utveckling och hindrar oss från att växa i den omfattning vi kan och vill.” Hudiksvallsföretaget Monitors vd Morgan Persson kan inte nog tydligt betona vikten av effektiva järnvägsförbindelser för…

Nya Ostkustbanan – ett av Sveriges ­
mest förberedda och planmogna järnvägsprojekt

Den 30 mil långa sträckan mellan Gävle och Västeraspy norr om Kramfors är ett av Sveriges mest planmogna järnvägsprojekt. Det planerade dubbelspåret skulle i stort sett halvera restiderna på sträckan. Flera partier – bland annat Moderaterna och ­Kristdemokraterna – kräver att Ostkust­banan ska stå färdig senast 2035. Nya Ost­kustbanan har hög planmognad och det byggs…

Engagerade möten med fem ministrar och kommun- och regionalpolitiker från hela landet

Nya Ostkustbanan var på plats när Kristdemokraterna träffades i Örebro för årets kommundagar 14-15 april. Det blev många inspirerande och engagerande möten med politiker från hela landet och hela fem av sex ministrar; Ebba Busch, Andreas Carlson, Jakob Forssmed, Peter Kullgren och Erik Slottner. Vi fick lite längre samtal med framförallt Ebba och Andreas. –…

Fler nyheter