Sverigedemokraterna om Nya Ostkustbanan

”Norra Sverige ska inte ha ett andra klassens transportsystem” – Roger Hedlund, Sverigedemokraterna

Porträttfotografi på Roger Hedlund.
Roger Hedlund (SD)

Sverigedemokraternas Roger Hedlund från Gävle kan nog mycket väl titulera sig som riksdagens främste motionär när det gäller Nya Ostkustbanan. Han tror att det landar på nio motioner vid det här laget och han känner att hans möjlighet att personligen påverka de allra högsta beslutsfattarna i frågan har förstärkts ytterligare på senare tid – inte minst tack vare regeringssamarbetet.

– Dels har jag mycket god kontakt med regionrådet i Gävleborg, Anna Sundberg, som kommer väljas in i bolaget Nya Ostkustbanans styrelse i vår. Dels jobbar jag ju direkt mot bostads- och infrastrukturminister Andreas Carlson i mitt utskott (civilutskottet) och där har jag en mycket god ingång. Likaså är ju frågan en grundbult i Sverigedemokraternas ideologiska uppfattning om att ”hela Sverige ska leva” och här är Nya Ostkustbanans betydelse stor för att nå upp till den ambitionen. 

Roger Hedlund har suttit i riksdagen ända sedan 2014, men betonar att frågan om ett dubbelspår på järnvägen från norr till söder har stått högt på Sverigedemokraternas dagordning ända sedan man kom in i riksdagen 2010. Nya Ostkustbanans egen granskning av partiernas engagemang (februari 2021) bekräftar också den bilden. 

”Sverigedemokraterna gjorde entré i riksdagen 2010 och har sedan dess visat ett ökat intresse och engagemang för att bygga ut Nya Ostkustbanan. Vår bedömning är att Sverigedemokraternas engagemang är stigande, från en låg nivå.”

Symbios mellan investeringar och infrastruktur

Det osäkra tillståndet i vår omedelbara närhet och därmed behovet av att snabbt kunna förflytta militär personal och materiel längs ostkusten, har ytterligare aktualiserat ett skyndsamt färdigställande av Nya Ostkustbanan, menar han. Men framför allt ser han de gigantiska investeringar som inleddes i norra Sverige för bara några år sedan som det viktigaste ”nya” argumentet för att bygga klart Nya Ostkustbanan.

– Ja, bara det är anledning nog att snabba på processen. En betydande del av värdet av dessa stora investeringar skulle förloras om inte Nya Ostkustbanan kom till stånd. Det måste finnas en symbios mellan investeringar och infrastruktur och norra Sverige ska inte ha ett andra klassens transportsystem, säger Roger Hedlund med eftertryck.

Vid flera tillfällen under intervjun betonar han att Sverigedemokraternas inflytande och samarbete med den nya regeringen är en garant för att Nya Ostkustbanan även fortsättningsvis kommer att ligga högt på regeringens agenda. Särskilt efter maktskiftet när den nya regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna beslutat sig för att slopa investeringarna i höghastighetstågen i södra Sverige. 

– Där frigörs ju enorma resurser för att skapa ett hållbart transportsystem där norra Sverige kopplas ihop med övriga landet. Beroende av vad som händer i vår omvärld så innebär den här omfördelningen av resurser att Nya Ostkustbanan kommer att stå klar allra senast 2035, avslutar han.

Utdrag ur Roger Hedlunds senaste motion, inlämnad 23 november 2022

”Ambitionen att anlägga dubbelspår på Ostkustbanan, som blir den självklara transportleden för att knyta ihop norra och södra Sverige, bör därför vara fortsatt hög.”

Här kan du läsa den kompletta granskningen från februari 2021 av Sverigedemokraternas inställning till Nya ostkustbanan.

Nya Ostkustbanans analys av partiers agerande kring Nya Ostkustbanan hittar du här.

Text: Mats Ågebrant

Tre frågor på spåret

– Mest minnesvärda tågögonblick?

Det var faktiskt en tidsresa. Eller det kändes åtminstone så när jag reste på Fryksdalsbanan i Värmland 2009 till Sunne i en gammal Fiat motorvagn. När jag skulle åka därifrån med samma vagnstyp, så fick jag dessutom manuellt vrida om en stoppskylt för att tåget skulle stanna och plocka upp mig. Lite mysigt i och för sig, men det kändes verkligen som att man reste tillbaka i tiden.

Vem i släkten / bekantskapskretsen skulle ha mest att vinna på ett snabbt färdigställande av nya ostkustbanan, och varför?

Där måste jag nog ändå säga mina barn. Samma år som Nya Ostkustbanan står klar 2035 fyller min äldste son 18 år. Då hoppas jag att han har möjlighet att ta del av allt det generellt positiva som den nya banan för med sig med möjlighet att arbetspendla och effektiva godstransporter. Det stora arbete vi gör idag är ju så långsiktigt, så det är kommande generationer som framför allt ska få nytta av det arbetet.

Bästa film som innehåller en eller flera tågscener?

Här tar jag mig friheten att i stället nämna ett TV-program. Då tänker jag självklart på ”På spåret”. Programmet är helt unikt i hur vårt land visas upp genom tågfönstret med sina landskap och städer.