Liberalerna om Nya Ostkustbanan

”Inte rimligt att det tar längre tid för mig att åka till Stockholm idag än för 12 år sedan” – Ina Skandevall (L)

Porträttfotografi på Ina Skandevall.
Ina Skandevall

Under 12 års tid har Ina Skandevall frekvent rest med tåg mellan Sundsvall–Stockholm. Även om hon är stolt och glad över sina två nya nationella politiska uppdrag, så bävar hon en aning för de långsamma tågresorna som hon nu återigen har framför sig. Men hon tar alla chanser hon kan att lyfta frågan om Nya Ostkustbanan bland andra politiker och tjänstemän i dels sin roll som ledamot i Liberalernas partistyrelse och dels uppdraget i ”beredningen för digitalisering” i SKR (Sveriges kommuner och regioner).

– Ja, Nya Ostkustbanan och frågan om elprisstöd även i norra Sverige har blivit mantran för mig i alla dessa sammanhang. Jag träffar ju på både partiledning och ministrar vid dessa tillfällen och det gäller att hålla frågan levande, så att inte Norrland återigen glöms bort. Jag tänker dessutom påminna Johan Pehrson (partiledare) att han faktiskt skickade upp partisekreteraren Gulan Avci till Sundsvall under valrörelsen, med löftet att bygga klart Nya Ostkustbanan till 2035, säger Ina Skandevall med ett leende.

I den granskning som Nya Ostkustbanan gjorde i februari 2021 av partiernas engagemang för projektet ser man också att frågan har blivit allt viktigare för partiet på senare tid.

Liberalerna är det parti som historiskt sett gjort minst för dubbelspårsutbygganden. Vår bedömning är att Liberalernas engagemang är stigande från en låg nivå. Vi konstaterar att deras politik har ett systemperspektiv som bland annat syftar till att ta bort flaskhalsar och skapa sammanhängande stråk, vilket är en politik som gynnar Nya Ostkustbanan.

– Alla fem Tidöpartier var ju innan valet helt överens om att Nya Ostkustbanan ska stå klar 2035, så nu förväntar jag mig att man pekar med hela handen mot Trafikverket för att det ska genomföras enligt de direktiven, fortsätter hon.

Liberalerna tar miljöperspektivet i den nya regeringen

Ina Skandevalls argument för att påskynda byggandet av Nya Ostkustbanan känns igen från övriga intervjuer som gjorts med olika partier i den här artikelserien. Det handlar om att bygga bort den nationella flaskhals som sträckan mellan Gävle och Härnösand utgör, att kunna bli en mer attraktiv region och landsdel genom effektivare transporter av gods och människor, men hon betonar särskilt tydligt de miljövinster som Nya Ostkustbanan skulle innebära.

– Jag tycker att vi i Liberalerna är det parti i regeringen som oftast och tydligast pratar miljö och klimat. Samtidigt – om man jämför med partierna till vänster – så lyfter vi oftare vikten av att skapa en ekonomisk tillväxt, som ändå går att kombinera med en sund klimatpolitik.

Trots att Ina Skandevall är uppväxt i Örebro, så har hon fått ett mycket tydligt Norrlandsperspektiv i sin argumentation. ”Det är ju här det händer”, menar hon.

– Med tanke på den otroliga expansion som sker inom näringslivet i norra Sverige, så blir det ännu viktigare med snabba och hållbara transporter och att kunna flytta över gods från hjul till järnväg. Jag tänker inte bara på Northvolts satsning i Skellefteå, eller stålproduktionen i Luleå, utan även på nya investeringar i mitt närområde, som exempelvis vätgassatsningen i Alby och den förväntade industrietableringen i Torsbodaområdet, avslutar Ina Skandevall.

Nya Ostkustbanan gynnar företagandet och hela landet

Porträttfotografi på Hans Backman.Inas partikollega i Gävle, Hans Backman, satt i riksdagen för Liberalerna i hela tre mandatperioder, 2002–2014. Framför allt tjänstgjorde han i arbetsmarknadsutskottet med fokus på frågor som berörde små och medelstora företag. Han är helt överens med Ina Skandevall när det gäller Nya Ostkustbanans betydelse och uttrycker stor tillfredställelse över att den nya regeringen så tydligt har deklarerat att projektet ska stå färdigt 2035.

– Ska man satsa på något som verkligen gynnar hela landet, så är Nya Ostkustbanan ett perfekt projekt. Om man i framtiden ser att det är samhällsekonomiskt lönsamt och möjligt att genomföra, så har jag inga invändningar på satsningar på höghastighetståg i södra Sverige, men det gäller att ta det viktigaste och mest basala först och då står Nya Ostkustbanan definitivt före i kön, menar han.

Argumenten för den inställningen handlar bland annat om de stora gröna investeringar och industrisatsningar som görs i norra Sverige idag och den osäkerhet som samtidigt präglar järnvägstransporterna.

– Risken finns att företagen väljer att transportera sitt gods med lastbil för att vara säkra på att det kommer fram i tid, i stället för järnvägstransporter som riskerar att ”fastna på vägen” och det förfarandet är ju betydligt sämre ur miljöhänseende.

Även regionalpolitiskt och företagsekonomiskt ser han stora fördelar med dubbelspår och en ny ostkustbana.

– Vi är ju väldigt exportberoende i Gävleborg och med Gävle Hamns koppling till Nya Ostkustbanan skulle fullt utbyggt dubbelspår innebära betydligt säkrare leveranser när godset ska vidare ut i Europa. Dessutom gagnar det företagen och deras tillväxt, eftersom de har möjlighet att transportera gods snabbare via järnvägen än med lastbil. Nya Ostkustbanan är en satsning som gynnar hela Sverige helt enkelt, avslutar Hans Backman.

Här hittar du den kompletta granskningen av liberalernas inställning till Nya Ostkustbanan (2021).

Nya Ostkustbanans analys av partiernas agerande kring Nya Ostkustbanan hittar du här.

Text: Mats Ågebrant

Tre frågor på spåret, Ina Skandevall (L)

– Mest minnesvärda tågögonblick?

Det var definitivt när jag satt på ett tåg som körde fel. Jag var på väg till Örebro från Sundsvall och hade bytt tåg i Gävle. Mitt i skogen stannade tåget plötsligt och i högtalaren hördes; ”Tyvärr så har vi kört fel…” Det var ett meddelande som jag aldrig trodde att jag skulle få uppleva på ett tåg. Tack och lov så fanns det ett lok även i andra änden av tåget, så lokföraren fick helt enkelt ta en promenad genom alla vagnar och köra åt andra hållet i stället.

– Vem i släkten / bekantskapskretsen skulle ha mest att vinna på ett snabbt färdigställande av nya ostkustbanan, och varför?

Min stackars mamma… I och med att både jag och min man Lars jobbar mycket, och ofta på helger och knepiga tider på dygnet, så är min mamma i Stockholm helt oumbärlig. Hon åker hit minst en gång i månaden och är barnvakt åt våra barn och sköter markservicen. Ibland plockar hon också med sig yngste sonen så att han får följa med och vara hos henne i Stockholm under kortare perioder. Det skulle betyda så mycket för henne om hon fick möjlighet att resa den här sträckan på halva tiden i framtiden.

– Bästa film som innehåller en eller flera tågscener?

Jag tyckte riktigt mycket om ”Skenbart – en film om tåg” av Peter Dalle. Jag såg den med mina kompisar när den kom på bio 2003 och alla skrattade så att hela stolsraden skakade. En riktigt kul film och ett intressant grepp att den var svart-vit också.