Centerpartiet om Nya Ostkustbanan

”Hade Nya Ostkustbanan varit klar hade jag varit hemma nu” – Anne-Li Sjölund (C) när partikamraten Anders W Jonsson klev av tåget i Gävle

Anne-Li Sjölund sitter i en soffa i riksdagen.
Anne-Li Sjölund (C) missar inte ett tillfälle att arbeta för Nya Ostkustbanan.

Det är inget snack om att kulturutskottets Anne-Li Sjölund från Sundsvall är en sann Norrlandspatriot. Trots att hon är idrottspolitisk talesperson i sitt parti missar hon inte ett tillfälle – framför allt inte i sina många inlägg i sociala kanaler – att propagera även för Nya Ostkustbanan och för en politik som inte utesluter Norra Sverige när man pratar Skärmavbild på Anne-Li Sjölunds facebookinlägg.om till exempel kostnader för elförbrukning.

– Jag har ett stort engagemang för de frågorna, eftersom jag fortfarande anser att Norrland behandlas orättvist generellt, säger hon med eftertryck, även om hon poängterar att det inte gäller hennes eget parti.

– Det händer att jag filmar med mobilen under mina otaliga tågresor mellan Sundsvall och Stockholm och många blir smått chockade när jag till exempel visar hur tåget på en av Sveriges mest trafikerade järnvägssträckor passerar genom Stadshotellet i Hudiksvall. Jag tror att det är bra att visa upp den här orimliga situationen i så många olika sammanhang som möjligt, säger Anne-Li Sjölund.


Hon
är ändå medveten om att Centerpartiet i Nya Ostkustbanans granskning av partiernas engagemang för projektet (februari 2021) inte fick toppbetyg. Men hon tror det beror mer på att de viktigaste dubbelspårs-förespråkarna i partiet fick andra strategiska roller i regeringssamarbetet, än att Nya Ostkustbanan helt plötsligt blev ointressant och nedprioriterad. Engagemanget i partiet har blivit betydligt starkare sedan omdömet i granskningen, menar hon.

”Centerpartiet har gått från att vara den absolut starkaste förespråkaren till att under den senaste mandatperioden visat svagt engagemang på riksplanet, samtidigt som det lokala och regionala engagemanget är fortsatt högt. Vår bedömning är att Centerpartiets engagemang på riksnivå har avtagit, från en hög nivå.”

– Jag har viss förståelse för bedömningen, men både historiskt och idag känner jag ett starkt stöd i partiet både för Nya Ostkustbanan och för ambitionen att ”hela Sverige ska leva”. Jag tänker dessutom personligen bjuda upp min partikamrat Ulrika Heie (ordförande i trafikutskottet) till Sundsvall så att hon får ännu större kunskap i frågan. Då handlar det inte bara om att få uppleva hur lång tid det tar att färdas genom den här flaskhalsen, utan även om allt som sker här i regionen med resecentrum, Logistikparken och annat som är beroende av ett effektivt järnvägssystem. Så länge inte Nya Ostkustbanan fungerar, så fungerar inte resten av systemet, fortsätter hon.


Nya Ostkustbanan gynnar hela landet

Anne-Li Sjölund ser nyindustrialiseringen och alla gröna investeringar i norra Sverige som ytterligare ett starkt argument för att påskynda bygget av Nya Ostkustbanan. Likaså det osäkra världsläget i vår omedelbara närhet.

Flera regementen byggs upp igen i norra Sverige och funktionella järnvägstransporter är fundamentala för den militära mobiliteten, eller rörligheten, menar hon.

– Det är mycket vi inte är överens om inom politiken, men när det gäller just Nya Ostkustbanan verkar det i nuläget som att det finns en stor samstämmighet över partigränserna om att prioritera projektet. Jag har egentligen svårt att se att någon ska tycka annorlunda, så det känns helt realistiskt att hela sträckan är färdigbyggd någon gång mellan 2030 och 2035.

Hon hävdar att Nya Ostkustbanan gynnar hela landet både när det gäller hållbara gods- och persontransporter. ”Det är betydligt viktigare än att satsa på höghastighetståg i södra Sverige, där bör man i så fall söka alternativ finansiering som vid byggandet av Öresundsbron”, menar hon. Något hon också påtalat i sina motioner sedan hon tog plats i riksdagen 2021.

– Jag tar chansen att prata om vikten av ett funktionellt och sammanhållet järnvägssystem från norr till söder i alla sammanhang – oavsett om det handlar om motioner, personliga möten, eller i sociala kanaler, avslutar hon.


Utdrag ur Anne-Li Sjölunds motion Nya Ostkustbanan – dubbelspårsutbyggnad mellan Gävle och Härnösand 2022-11-17

”Nyindustrialiseringen är ett faktum. Näringslivet i norra Sverige investerar nu mer än 1 000 miljarder, med stor potential för ännu större investeringar om den fysiska infrastrukturen i form av elförsörjning, vägar, järnvägar och hamnar också utvecklas på det sätt som är nödvändigt. Att få upp en ny snabb och effektiv järnväg mellan Gävle och Luleå för både gods och passagerare kommer att kosta runt 60 miljarder, och då är inte EU-medfinansieringen inräknad. Så det är ju en låg kostnad i förhållande till den nytta som genereras.”

Här kan du läsa den kompletta granskningen från februari 2021 av Centerpartiets inställning till Nya Ostkustbanan.
Nya Ostkustbanans analys av partiers agerande kring Nya Ostkustbanan hittar du här.

Text: Mats Ågebrant

Tre frågor på spåret

– Mest minnesvärda tågögonblick?

Haha, jag har gjort en och annan tågresa i mitt liv och har även tågluffat en hel del. I slutet av 80-talet jobbade jag dessutom som tågvärdinna och träffade bland annat på en massa kändisar och där finns det definitivt en och annan sak att berätta om… Men jag kommer ihåg mötet med en mycket trevlig Marie Fredriksson precis när Roxette hade slagit igenom. Det var en fantastiskt ödmjuk och fin människa, tycker jag.

– Vem i släkten / bekantskapskretsen skulle ha mest att vinna på ett snabbt färdigställande av nya ostkustbanan, och varför?

Där är jag egoist och säger; jag själv. Jag skulle ju faktiskt spara en hel arbetsdag i veckan om Nya Ostkustbanan var klar. Sedan har jag en dotter i Stockholm som skulle kunna komma hem och hälsa på betydligt oftare.

– Bästa film som innehåller en eller fler tågscener?

Där har jag svårt att plocka ut någon specifik. Jag ser bara en massa gamla westernfilmer framför mig med cowboys som springer på taken och hoppar upp på tåget från hästryggen. Men tåget var ju onekligen en viktig ingrediens i den typen av filmer.