Moderaterna om Nya Ostkustbanan

”Även stockholmare måste inse nyttan av Nya Ostkustbanan” – Jörgen Berglund (M)

Porträttfotografi på Jörgen Berglund.
Jörgen Berglund (M)

Jörgen Berglund från Sundsvall börjar bli riktigt varm i kläderna nu när han påbörjat sin andra mandatperiod i riksdagen. Att dessutom få möjlighet att kunna driva frågan om Nya Ostkustbanan i regeringsställning skapar ännu bättre förutsättningar för att satsningen verkligen genomförs. Det är han och partikollegan Viktor Wärnick från Gävleborg fullständigt överens om. Inte minst med tanke på det vallöfte som nuvarande statsminister Ulf Kristersson presenterade i en TV-intervju i SVT Nyheter Västernorrland 12 maj 2022 när han besökte Sundsvall inför valet. 

”Ja, jag skulle säga att det är ett vallöfte. Hela den sträckan är mycket viktigare än att bygga en höghastighetstågbana som inte skulle vara klar på flera decennier. Det (Nya Ostkustbanan) är en investering som är nödvändig för svensk konkurrenskraft. Det är ett nationellt intresse, inte bara ett lokalt” (citat ur TV-intervjun med Ulf Kristersson, där han även anger att projektet ska vara klart senast 2035. Här kan du se hela TV-inslaget). 

– Det uttalandet betyder mycket och överensstämmer helt med min bild, säger Jörgen Berglund och fortsätter: 

– Nya Ostkustbanan kommer att få stor betydelse för till exempel Göteborgs hamn och även stockholmare måste inse värdet av projektet, då menar jag både privatpersoner och näringsliv. Bara argumentet att restiden halveras för Åre-semestern borde betyda en hel del för många.

Partikollegan Viktor Wärnick i Söderhamn – tillika ordförande i Socialförsäkringsutskottet samt gruppledare för moderaterna i Arbetsmarknadsutskottet – håller med om att regeringsställningen skapar ännu bättre förutsättningar för att påskynda arbetet med Nya Ostkustbanan.

– Vi för ju en ständig dialog om den här frågan i partiet och i riksdagen och nu finns ju även kanalerna direkt in till ansvariga ministrar och det är definitivt en styrka, menar han.


Att Moderaterna
generellt ser ett stort värde i att projektet Nya Ostkustbanan prioriteras, bevisas även i den partigranskning som gjordes i början av 2021.

Moderaterna har inte någon tydlig järnvägsprofil, men har under årens lopp engagerat sig för Nya Ostkustbanan. Inför regeringens planbeslut 2014 fanns inte en enda krona till dubbelspårsutbyggnaden i det förslag som Trafikverket hade lämnat till regeringen. Men trots det beslutade alliansregeringen att anslå hela 4,5 miljarder. Det blev startskottet för dubbelspårsutbygganden. Vår bedömning är att Moderaternas engagemang är stigande, från en hög nivå.”

Nya, starka argument för Nya Ostkustbanan 

Porträttfotografi på Viktor Wärnick.
Viktor Wärnick (M)

De senaste åren har även ett flertal nya argument tillkommit till förmån för Nya Ostkustbanan, menar både Jörgen Berglund och Viktor Wärnick. Bland annat pekar Jörgen Berglund på vikten av stabila och robusta transportvägar för militär personal och materiel.

– Med tanke på det förestående NATO-medlemskapet och den instabila situationen i vårt närområde så är Nya Ostkustbanan och hela järnvägssystemet från norr till söder av yttersta vikt. Möjligheterna till medfinansiering från EU har också visat sig vara exceptionellt goda just ur det här perspektivet, säger han.

Viktor Wärnick håller med, men i sin roll i arbetsmarknadsutskottet tillägger han att nyttan med Nya Ostkustbanan för civilsamhället väger tungt nog.

– Kapacitetsbristen på ett av Sveriges mest vältrafikerade enkelspår gör det svårt för människor att arbetspendla – till och med mellan kustkommunerna här i Gävleborg. Dubbelspår är en absolut nödvändighet för att stärka och förstora arbetsmarknadsregionen och ge människor möjlighet att bo kvar på sina hemorter, hävdar han och ger ett tydligt exempel på problemet, säger han.

Viktor Wärnick fortsätter:

– I morse blev jag själv stående på perrongen i Söderhamn i en och en halv timme, eftersom ett godståg hade fastnat mellan Hudiksvall och Iggesund av någon anledning. Det här händer med jämna mellanrum och är ett bra exempel på hur känsligt det här enkelspåret är för alla typer av störningar.

Trots sin hemvist i försvarsutskottet och en tioårig bakgrund som yrkesmilitär, anser även Jörgen Berglund att det argument som väger tyngst när det gäller Nya Ostkustbanan är just möjligheterna till arbetsmarknadsförstoring:

– Jag vet, det är ett kantigt begrepp för många, men Nya Ostkustbanan skulle verkligen ge människor en reell möjlighet att bo i Hudiksvall eller Gävle och arbetspendla till exempelvis Sundsvall. Många av fördelarna med snabbare kommunikationer är förstås förutsägbara, men titta på Öresundsbron som fick betydligt fler positiva arbetsmarknadseffekter än man hade räknat med. Jag tror att detsamma händer när Nya Ostkustbanan blir klar i sin helhet.

Till syvende och sist handlar det om jobb och tillväxt 

Jörgen Berglund lyfter även de positiva miljöeffekterna som något som ytterligare talar för Nya Ostkustbanan. Han anser att vår miljöpåverkan skulle minska avsevärt om vi förde över godstransporter från hjul till järnväg. Han ser även att han personligen har ett ansvar för att sprida kunskapen om Nya Ostkustbanans betydelse i många olika sammanhang.

– Det handlar om att bygga relationer och koalitioner för mina idéer, både i till exempel finansutskottet och med riksdagskollegor från andra delar av landet. Nu när vi sitter i regeringsställning har jag dessutom en helt annan möjlighet att nå fram till våra statsråd, säger han.

– Generellt sätt har det varit svårare i våra mer glesbefolkade delar av landet än i södra Sverige att bilda opinion för den här typen av frågor, menar Viktor Wärnick och fortsätter:

– När det gäller just Nya Ostkustbanans betydelse är vi helt överens över block- och partigränser i samtliga Norrlandslän och min bestämda uppfattning är att vi vinner allt större gehör för frågan även i övriga delar av Sverige.

– Till syvende och sist handlar det trots allt om jobb och tillväxt och det är ju så resten av välfärden finansieras, fortsätter Jörgen Berglund. 

– Osäkerheten kring om gods och människor kommer fram till sin slutdestination i tid på dagens ostkustbana, visar hur viktigt det är att snabbt bygga klart Nya Ostkustbanan ur en mängd olika aspekter, avslutar han.

Här kan du läsa den kompletta granskningen från februari 2021 av Moderaternas inställning till Nya Ostkustbanan.

Nya Ostkustbanans analys av partiers agerande kring Nya Ostkustbanan hittar du här.

Text: Mats Ågebrant

Tre frågor på spåret, Jörgen Berglund (M)

– Mest minnesvärda tågögonblick?

Det var den 9 januari 1995. Jag vet inte ens om jag hade varit i Östersund tidigare, men nu satt jag på tåget – Mittlinjen som det hette då – för att rycka in och påbörja min värnplikt. Jag kommer ihåg att det var väldigt kallt, det var skräckblandad förtjusning och jag kan fortfarande nästan förnimma hur det luktade i kupén. Både ångest och förväntan med andra ord, men det blev ju bra till slut, jag blev kvar i det militära i tio år efter den tågresan.

– Vem i släkten / bekantskapskretsen skulle ha mest att vinna på ett snabbt färdigställande av Nya Ostkustbanan, och varför?

Både jag personligen och alla andra som jobbpendlar. Tiden är så viktig! Jag har en kollega från Söderhamn som faktiskt åker hem från riksdagen nästan varje dag och förutsättningarna för att jag skulle kunna göra detsamma, åtminstone ibland, skulle förstås öka väsentligt om det tog två i stället för fyra timmar att åka tåg mellan Stockholm och Sundsvall.

– Bästa film som innehåller en eller flera tågscener?

Det var lätt, det är givetvis ”Mordet på Orientexpressen”. Just den där ångesten när man är fast på en liten yta och en efter en mördas av någon som befinner sig på just samma tåg. Det är verkligen en klassiker som fortfarande står sig, tycker jag.