Miljöpartiet om Nya Ostkustbanan

”Norra Sverige ska inte vara ett Klondike dit folk flyger in för att jobba för att sedan flyga hem igen” – Amanda Lind, Miljöpartiet

Självporträtt på Amanda Lind.
Amanda Lind (MP)

Nu är det kanske framför allt kulturfrågor som förknippas med Miljöpartiets Amanda Lind – inte minst efter åren som minister mellan 2019–2021. Men att Nya Ostkustbanan ligger mycket högt på hennes politiska agenda råder det inget som helst tvivel om efter den här intervjun. 

Initierade argument formligen forsar ur henne under samtalet och det märks att hon har ägnat halva sitt 42-åriga liv åt politiska spörsmål och ett starkt engagemang för klimat och människors livsvillkor, inte minst i norra Sverige. Det är där Klondikeuttalandet i rubriken passar in och som fanns med i en motion från november i år som alla fem Norrlandslän stod bakom.

Utdrag ur motion 2022-11-23 – Påskynda utbyggnad av dubbelspår längs Nya Ostkustbanan
”För att inte de gröna industrietableringarna ska leda till att norra Sverige utvecklas till ett nytt Klondike baserad på tillfällig, inflygd arbetskraft, behöver utbyggnad av järnvägen i norr vara en stomme i en strategi för hållbar samhällsbyggnad i norra Sverige.”

– Nya Ostkustbanan är en av de absolut viktigaste frågorna för norra Sveriges utveckling, den skapar framtidstro och skulle bygga samman landet, förtydligar Amanda Lind och fortsätter:

– Det ska finnas goda möjligheter både att bo och arbetspendla i den här delen av Sverige. Utan dubbelspår längs kusten blir hela järnvägsnätet lidande och det får stora efterverkningar både på person- och godstrafik, även ur ett nationellt perspektiv.

Hon betonar att hela hennes parti har ett robust engagemang för Nya Ostkustbanan och att deras högsta representanter både är insatta och drivande i frågan. Hon tillägger att partiets nuvarande ledamot i Trafikutskottet, Daniel Helldén, med rötterna i Norrbotten, har ett genuint engagemang i frågan och dessutom planerar flera resor till norra Sverige i vår för att skaffa sig ännu bättre kunskap om situationen. Miljöpartiets engagemang speglas också väl i den partigranskning som Nya Ostkustbanan genomförde i februari 2021.

”Miljöpartiet utmärker sig som det riksdagsparti som prioriterat Nya Ostkustbanan högt och samtidigt backat upp det i handling över tid. Partiet har mycket aktivt och kraftfullt drivit på för dubbelspårsutbyggnad. Vår bedömning är att Miljöpartiets engagemang är oförändrat, på högsta möjliga nivå.”

”Vi måste fortsätta kämpa – investeringarna kommer inte av sig själv!”

Amanda Linds argument för Nya Ostkustbanan är som sagt var många, men bottnar just i att förbättra förutsättningarna att kunna bo, leva och arbeta i norra Sverige. Nyindustrialiseringen i norr kräver bättre transportsystem både på väg och järnväg, möjligheterna att föra över mer gods från lastbil till järnväg och sjöfart måste förbättras för miljöns skull och det ska gå fort och lätt för människor att resa med tåg över hela Sverige. Så skulle man kunna sammanfatta hennes och Miljöpartiets ideologiska grundinställning för ett snabbt färdigställande av Nya Ostkustbanan.

– Vi får inte glömma att människor verkligen vill resa med tåg. Bara från år 2000 till 2010 ökade tågresandet mellan Gävle och Sundsvall med 80 procent och med dubbelspår på järnvägen längs Nya Ostkustbanan skulle den svåra trängsel som råder på järnvägen idag kunna lösas, hävdar hon och tillägger att ett problem är att Trafikverket hittills saknat ett helhetsperspektiv i sin planering av ny infrastruktur och nya transportsystem, säger hon och fortsätter:

– Jag tycker deras prognoser och planering bygger för mycket på nuläget. Man måste kunna blicka framåt och se att norra Sverige behöver ett mer robust järnvägssystem. Nu blir situationen mer akut med tanke på nyindustrialiseringen i norr och den sårbarhet som identifierats i transportsystemet med tanke på det nya säkerhetspolitiska läget. Men det handlar om att fortsätta kämpa för saken – investeringarna kommer inte av sig själv. Men med en högre ambition från svensk sida ökar även möjligheterna till medfinansiering från EU markant.

Ett snabbt färdigställande av Nya Ostkustbanan finns med i Miljöpartiets skuggbudget och med tanke på att alla partier – inte bara i norrlandslänen – enligt Amanda Lind är överens om att satsningen ska prioriteras, så är det fullt realistiskt att hela sträckningen är färdigbyggd någon gång mellan 2030 och 2035.

– Just planmognaden och det mycket goda samarbetet mellan kommuner, regioner och inte minst med bolaget Nya Ostkustbanan borde snabbt ge resultat. Nu handlar det om att vi skjuter till medel och prioriterar Nya Ostkustbanan nationellt och fortsätter påtala vikten av att färdigställa projektet i alla möjliga sammanhang, avslutar hon.

Här kan du läsa den kompletta granskningen från februari 2021 av Miljöpartiets inställning till Nya Ostkustbanan.

Nya Ostkustbanans analys av partiers agerande kring Nya Ostkustbanan hittar du här.

Text: Mats Ågebrant

Tre frågor på spåret

– Mest minnesvärda tågögonblick?

Jag har många fina tågminnen, både tillsammans med barnen och på egen hand. Som tonåring gjorde jag många resor med nattåg till bland annat festivaler och politiska sammankomster. Det blev ofta riktiga äventyr, man tog sitt liggunderlag och sov på golvet i sittvagnen helt enkelt och låg och pratade med folk runt omkring hela natten. Faktum är att ett par personer som jag träffade under en sån här resa har blivit mina vänner för livet och det känns ju fantastiskt.

Vem i släkten / bekantskapskretsen skulle ha mest att vinna på ett snabbt färdigställande av nya ostkustbanan, och varför?

Mina barn skulle jag säga. Om jag fortsatt veckopendlar med tåg då, så skulle det betyda mycket för dem om jag kunde tillbringa några fler timmar på hemmaplan. Men om utbyggnaden drar ut på tiden så kommer den färdiga Nya Ostkustbanan så småningom att betyda mycket för deras eget resande i arbete och på fritiden. Nästa generation kommer att få mycket glädje av Nya Ostkustbanan.

– Bästa film som innehåller en eller flera tågscener?

Finns ju en massa actionfilmer med vilda slagsmål på tågtaket som jag kommer att tänka på. Men Harry Potters magiska tågresor med sina vänner från London till skolan Hogwarts är ju underbara. Inte minst i de första filmerna får de symbolisera resan till den andra, magiska världen samt huvudfigurernas egna livsresor, tycker jag.