Artikelserie: Investeringsboomen

15 juni 2023

Investeringsboomen i södra Norrland – ny artikelserie från Nya Ostkustbanan

– Kul med allt som är på gång i nordligaste Sverige, här händer det. Och det händer nu!

Kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik, Anna-Britta Åkerlind (C) ger uttryck för samma positiva syn på framtiden som övriga ledande kommunföreträdare gör i Nya Ostkustbanans stora artikelserie om investeringsboomen i södra Norrland.

Vindkraft, vätgas, regementsetableringar, stridsfordon, flyg- och fartygsbränsle, grön el och 19-miljarderkronorssatsningen i Torsboda är några av anledningarna till att kommunerna helt plötsligt behöver förbereda sig på att befolkningen kommer att öka, efter flera decenniers nedgång.

I en ny artikelserie tar vi pulsen på de elva kommuner som har kopplingar till Nya Ostkustbanan. Ledande politiker och tjänstemän får själva beskriva den omfattande stads- och samhällsutveckling som sker i samband med alla etableringar som just nu sker i deras närområde, och där Nya Ostkustbanan kommer att få en avgörande betydelse.

Porträttbild på Ingela Bendrot
Ingela Bendrot

– Ja, med den världsunika gröna industri- och investeringsboom som pågår i södra Norrland har det blivit ännu viktigare att snabbt färdigställa Nya Ostkustbanan. Det handlar förstås om möjligheten att transportera gods på ett effektivt sätt, men med de i stort sett halverade restider som dubbelspåret medger, så skapas dessutom bättre utsikter för arbetspendling, förstorade arbetsmarknadsregioner och helt andra förutsättningar för att rekrytera personal till alla de stora, personalkrävande projekt som nu förverkligas i våra kommuner, säger Ingela Bendrot, vd Nya Ostkustbanan.

Först ut är Hudiksvall där kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam bland annat berättar om vindkraftens betydelse och vilket guldläge kommunen kommer att få när Nya Ostkustbanan är färdig. Artikeln går att läsa här!

Publicerat: 15 juni 2023

Arkiv