Artikelserie: Investeringsboomen

Bild på Mikael Löthstam, KSO i Hudiksvall, framför järnväg med hus i bakgrunden.
15 juni 2023

Hudiksvall – bästa strategiska läget i hela södra Norrland

Redan idag, men inte minst när Nya Ostkustbanan står färdig, är Hudiksvalls läge perfekt för arbetspendling och utvecklade rekryteringsmöjligheter. Mitt emellan ”metropolerna” Sundsvall och Gävle på åtta, respektive 13 mils avstånd. Under 25 minuter med tåg från Sundsvall, 40 till Gävle.

Det, tillsammans med läget vid riksväg 84 och kopplingen västerut, gör att Hudiksvall har unika utvecklingsmöjligheter, enligt kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam (S).

– När vi pratar med etablerare så är det precis den bilden de ser. Ett guldläge helt enkelt och ur det perspektivet är Nya Ostkustbanan livsviktig för rekryteringsmöjligheterna och för en effektiv arbetspendling både till Sundsvalls- och Gävleregionen.

Mikael Löthstam är definitivt inte fel ute, enligt en Sweco-rapport om Gävleborgs arbetsmarknad och Nya Ostkustbanan som gjordes för några år sedan. Där slås bland annat fast att Hudiksvall tillförs nästan 200 branscher ytterligare förutom de cirka 350 man har tillgång till idag inom 45 minuters restid med Nya Ostkustbanan. Antalet människor och arbetsplatser som nås inom samma tidsram från Hudiksvall ökar med nästan 400 procent!

– Ja, fattar du vilken helt unik utvecklingspotential vi faktiskt har här, utbrister Mikael Löthstam glatt. Han fortsätter:

– Personligen ser jag kompetens som det absolut viktigaste ”godset” som ska transporteras på Nya Ostkustbanan. In- och utpendlingen av kompetens ska helt enkelt fungera och vi måste kunna förlita oss på ett robust järnvägssystem där tågen går och kommer i tid!

I drygt 30 år har Mikael Löthstam arbetat inom Hudiksvallspolitiken, både i opposition och i majoritet. Befolkningsstatistiken har legat hyfsat stabilt under många decennier, men år 2050 är ambitionen att kommunen ska växa till 50 000 invånare mot dagens dryga 37 000. Samtidigt är förhoppningen att 25 000 ska bo i tätorten mot dagens 17 000.

– Ja, för att ett samhälle ska orka stå för en egen tillväxt brukar man säga att det krävs cirka 25 000 invånare i stadskärnan, det är bland annat därför vi rustat upp hela inre kajen och bygger bostäder där. Planen är att 450 bostäder ska byggas inom projektet Kattvikskajen – hälften är redan byggda – dessutom tas just nu detaljplanen fram för ytterligare 1 000 bostäder i västra kajen, så båda områdena kommer att ha gångavstånd till den nya järnvägsstationen om den hamnar på den centrala plats vi förordar, säger Mikael Löthstam som på bilden syns med Kattvikskajen i bakgrunden.


Länets mest välmående företag

Med en rekordlåg arbetslöshet, 5,9 procent i kommunen, krävs bättre kommunikationer och pendlingsmöjligheter för att Hudiksvalls företag ska kunna tillgodose sina stora rekryteringsbehov. För företagen i kommunen går som…, ja, tåget helt enkelt. Enligt SYNA-undersökningen 2022 är Hudiksvall den kommun i länet där företagen generellt sett har bäst avkastning per satsad krona.

– Ja, det har varit en fantastisk utveckling de senaste åren och det märks att företagen har en stor framtidstro idag. Den utveckling som skett i till exempel vårt industri- och handelsområde i Medskog med ett stort antal nya etableringar som Max och Jula för att nämna några, har skapat många nya arbetstillfällen framför allt för vår yngre befolkning. Dessutom märker vi att företagen går kanonbra även i våra huvudförorter, som exempelvis Delsbo.

Även kommunens största privata arbetsgivareMonitor ERP Systems med 220 anställda på hemmaplan och Holmen Iggesund Paperboard med 1 300 anställda lokalt – har ständigt behov av personal. Monitor som säljer affärutvecklingssystem i hela världen och har kontor i nio länder vill växa med minst 100 personer lokalt och 400 globalt inom en femårsperiod. På Holmen Iggesund Paperboard är ambitionen att investera 2,5 miljarder kronor för att bygga om/rusta upp kajen i Skärnäs och hela produktionskedjan med kringliggande infrastruktur, för att öka kartongproduktionen med 100 000 ton per år – en 25-procentig ökning.

För Mikael Löthstam i hans roll är det en betydande fördel att båda företagen drivs av personer med stor drivkraft och god kunskap om lokalsamhället. Både Monitors vd Morgan Persson och Paperboards affärsområdeschef Johan Nellbeck visar ett stort engagemang för att utveckla Hudiksvall som kommun och de har en stor delaktighet i det som sker bland underleverantörer, sponsringsfrågor och när det gäller Johan Nellbeck finns en stor kunskap i skogsfrågor, transportföretagen, legotillverkningen och allt runtomkring, menar Mikael Löthstam.

– Det är enkelt att få till en bra kommunikation med de engagerade, lokala företrädarna för Monitor och Paperboard, men även med de många lokala ägarna inom vårt viktiga hydraulikluster inte minst, med företag som Hiab, Sunfab, OilQuick med flera. Det kan nog vara tuffare att få till den här nära relationen med större nationella och multinationella företag. Det tror jag är en av de viktigaste nycklarna till att dessa företag är så framgångsrika, avslutar en kommunstyrelseordförande som ser med mycket stor tillförsikt på sin kommuns framtidsutsikter.

 


Fakta Hudiksvall:

Politisk styrning – S, M och MP styr i koalition

Folkmängd 1993 – 38 704
Folkmängd idag – 37 688 (minskning 1 016 personer sedan -93, alltså -3 %)

Restid Hudiksvall-Stockholm idag: 2.40
Restid Hudiksvall-Stockholm med Nya Ostkustbanan: 1.50

Restid Hudiksvall-Umeå idag: 3.35
Restid Hudiksvall-Umeå med Nya Ostkustbanan: 2.05

 


 

Större investeringar på gång:

Iggesunds sågverk – 400 miljoner kronor
Holmen Iggesund Paperboard – femårsplan investeringar på 2,5 mdkr kr (inriktn. beslut taget, mer om satsningen i artikeln).
Vindkraft: Fem större vindkraftparker planeras och prospekteras i närheten av Hudiksvall, fyra av dem till havs. Det handlar om Eystrasalt, Gretas klackar 1, Bothnia Offshore Lambda, Sylen och landbaserade Tigerberget. Satsningarna är beroende av en mängd beslut från regering, kommun, sjöfartsverket, försvaret, mark- och miljödomstol etc, och i dagsläget är det omöjligt att säga vilka satsningar som blir av och i vilken utsträckning. Men det handlar om investeringar i mångmiljardklassen för dessa fem parker som tillsammans skulle generera 63,5 kilowattimmar, vilket nästan är hälften av den el som produceras i hela landet idag.
Hudiksvalls sjukhus: Regionen investerar 2 miljarder kronor på sjukhuset.
Stadsutvecklingsprojekt: 1 350 bostäder byggs och planeras centralt, mer om det i artikeln.
Monitor ERP Systems: Vill växa med 100 personer i Hudiksvall och Gävle inom en femårsperiod, 400 fler globalt under samma period.

 


Läs mer om artikelserien här.

Text: Mats Ågebrant

Arkiv