Artikelserie: Investeringsboomen

4 september 2023

På bilden: Näringslivschef Ola Andersson och kommunstyrelsens ordförande John-Erik Jansson.

Söderhamn – från motvind till medvind

– Det känns lite som proppen ur! För tre år sedan hade vi tre-fyra markförfrågningar, idag är det drygt 20, säger Ola Andersson. Han är näringslivschef och gör inga försök att dölja sin entusiasm där han sitter bredvid kommunstyrelsens ordförande John-Erik Jansson (C) i intervjun om den utvecklingsresa som har tagit fart på allvar i Söderhamn.

– Vi är framåtlutade idag, målet om 28 000 invånare 2030 känns faktiskt lite blygsamt, menar John-Erik Jansson.

Det blåser verkligen positiva vindar i Söderhamn idag. I alla bemärkelser. En utveckling man kanske inte såg komma när stora verksamheter som Ericsson, F15 och akutsjukhuset lades ner för några decennier sedan. Antalet invånare har minskat med 4 500 sedan 1993, men de satsningar som är på gång idag borgar för en stabil och långsiktig tillväxt – inte bara i Söderhamn utan efter hela södra Norrlandskusten, menar de båda Söderhamnsföreträdarna.

– Den gröna omställningen är verkligen framtiden både för oss och många andra kommuner i den här regionen, säger John-Erik Jansson och får medhåll av Ola Andersson.

– Om vi bara tittar på de nio vindkraftsparker som planeras till havs mellan Hudiksvall och Gävle, så skulle dessa ge en effekt på 57,5 terawattimmar. I hela Sverige producerades 2022 170 terawattimmar, så vårt bidrag skulle alltså motsvara en tredjedel av landets totala elproduktion idag!


Turbulens kring vindkraftsparkerna

Idag har en majoritet i kommunfullmäktige gett klartecken till att gå vidare med Skyborn Renewables vindkraftspark i Storgrundet, cirka 15 kilometer från land och 8 km öster om ön Storjungfrun. Det handlar om 36 stycken 290 meter höga vindkraftverk och en sammanlagd investering på 20 miljarder kronor. Nu ska mark- och miljödomstolen göra sin bedömning, men förhoppningen är att parken ska vara i full drift 2029.

I området kring Gretas klackar finns planer på ytterligare en vindkraftspark till havs med ännu större effekt, men där har fullmäktige sagt nej tills vidare. Frågan är kontroversiell. Oavsett vilket; intresset från stora investerare att bygga vindkraftparker i havet utanför Söderhamn ger effekter även på land.

– Det mesta kommer förstås att byggas ute till havs, men visst skulle det innebära ett antal hundra nya arbetstillfällen både under bygg- och driftstiden och den goda tillgången både på mark och el gör ju att det blir attraktivt att etablera företag i närheten av vindkraften, menar Ola Andersson.

– Vi jobbar just nu med sex större nya projekt där det minsta räknar med att anställa ett 50-tal personer, när det gäller det största handlar det om 500, säger Ola Andersson och fortsätter.

– Dessutom är två markaffärer på gång på sammanlagt 70 hektar. 30 hektar har redan sålts för 70 miljoner kronor och när det gäller resterande del så planerar ett konsortium bestående av Skyborn, ABB och franska Lhyfe ett vätgasprojekt i området.

Både John-Erik och Ola anser att Söderhamn har ett fantastiskt slagläge just nu, även om man kan ana en viss bitterhet över att den goda tillgången på grön el man haft redan sedan tidigare i regionen, inte har gett någon större effekt lokalt.

– Vi har ju fem stora vattenkraftverk i Ljusnan som går för högtryck, så det är ju märkligt att det inte har kunnat skapats större etableringar och markförsäljningar kring dessa, säger John-Erik Jansson.

– Elen har gått söderut, menar du?

– Definitivt är det så och en väldigt liten del av vinsten hamnar i lokalsamhället eller kommunen.

 

Mångmiljonsatsning i Orrskärs hamn

För att möta den stigande efterfrågan från skogsindustrin, satsar Söderhamns kommun 200 miljoner kronor på att bygga ut hamnen i Orrskär strax söder om Söderhamn. Hamnen är redan bland de största i Sverige när det gäller export av sågade trävaror (cirka 1 miljon kubikmeter hanteras årligen), men 2024 sätts spaden i backen bland annat för att bygga en ny 150 meter lång kaj och ge plats för ytterligare en landbaserad kran. Målet är att allt ska stå klart 2027 och innebär förstås ytterligare ett stort antal arbetstillfällen både under byggtiden och i driften.

– Behovet av att öka kapaciteten i hamnen är stort och då handlar det inte bara om sågade trävaror. Med tanke på att Ostkustbanan går förbi Orrskär och att det finns stickspår även mot de 70 hektar stora markområden nu är aktuella gör att hela logistikkedjan känns väldigt solid, säger John-Erik Jansson.

 

Nya Ostkustbanan och en växande stad

I kölvattnet på vindkraftparker, markförsäljningar och hamninvesteringar sker en mängd andra etableringar och stadsutvecklingsprojekt. En ny stadsdel håller på att växa fram i området kring Söderhamnsporten, stora kedjor som Willys och Max etablerar sig och planer finns på bland annat en större hotelletablering. Dessutom ska handelsområdet E-center vid trafikplats Söderhamn utvecklas med ytterligare 10 000 kvadratmeter butiksytor.

Turistnäringen går som tåget – antalet gästnätter har fördubblats på bara fem-sex år – och Nya Ostkustbanan skapar förutsättningar för ännu fler besökare och bättre möjligheter till arbetspendling och rekryteringar.

– Med Nya Ostkustbanan kommer det att ta cirka 50 minuter till Uppsala och 20 minuter till Gävle, och även Sundsvall kan räknas in i vår funktionella arbetsmarknadsregion, säger Ola Andersson.

– Vi har även ett stort behov av att rekrytera specialkompetens till våra offentliga förvaltningar i regionen, en utmaning vi delar med det övriga näringslivet. Men med fem miljoner människor som bor inom 30 mil får vi betydligt ”närmare” till hela Mälardalen och allt sammantaget skapar det här unika möjligheter för Söderhamn som inte får gå till spillo, fortsätter John-Erik Jansson.

För Marjo Myllykoski (M) som är ordförande i samhällsservicenämnden och vice ordförande i kommunstyrelsen, så är den stadsomvandling och den omfattande strukturella omställning som just nu sker i centrala Söderhamn ett tydligt tecken på de stora behov som finns av att anpassa sig till den snabba utveckling som pågår i kommunen. Stadsomvandlingen som omfattar cirka 65 miljoner kronor sker i tre etapper – just nu är man inne i den andra – och det handlar om att förtäta centrum, anlägga parker, gång- och cykelstråk och aktivitetsytor bland annat.

Porträttbild på Marjo Myllykoski
”Att inte bygga ut Nya Ostkustbanan senast 2035 skulle vara tillväxthämmande inte bara för vår del av landet, utan för hela Sverige” säger Marjo Myllykoski. Foto: Maria G Nilsson

– Vi har satsat drygt 50 miljoner kronor bara på den kajrenovering som genomförts och vi tar just nu även fram ett planprogram för att utveckla Norra staden och Inre hamnen med nya och upprustade bostadsområden för den förväntade befolkningsökning som kommer i samband med alla nya investeringar och förbättrade kommunikationer med Nya Ostkustbanan. Att inte bygga ut Nya Ostkustbanan senast 2035 skulle vara tillväxthämmande inte bara för vår del av landet, utan för hela Sverige, säger Marjo Myllykoski.

– Men framför allt är den livskvalitet och det lugnare tempo som Söderhamn kan erbjuda en stor framgångsfaktor – det är en livsstil som många efterfrågar idag, fortsätter Marjo Myllykoski som även sitter i styrelsen för Nya Ostkustbanebolaget.


Med alla etableringar
, förkortade restider och stora investeringar som är på gång är det inte konstigt att kommunens främsta företrädare bubblar av optimism och framtidstro. Men på många sätt är framtiden redan här. Söderhamn har redan förändrats – och förbättrats – på senare år.

– Utbudet har ökat markant, vi har bland annat fått en mängd nya restauranger de senaste åren. Ja, Söderhamn har blivit en roligare stad att bo i helt enkelt, avslutar John-Erik Jansson.

 


Fakta Söderhamn:

Politisk styrning – minoritetsstyre M, C, KD och L
V och S i opposition, SD i opposition, MP förlorade sitt enda mandat efter valet.

Folkmängd 1993 – 29 742
Folkmängd idag – 25 258 (minskning 4 484 personer sedan -93, alltså -15 %)

Restid Söderhamn–Stockholm idag: 2.10
Restid Söderhamn–Stockholm med Nya Ostkustbanan: 1.25

Restid Söderhamn–Umeå idag: 4.00
Restid Söderhamn–Umeå med N Nya Ostkustbanan: 2.20


Större investeringar på gång:

Vindkraftpark Storgrundet – Skyborn Renewable – 36 vindkraftverk, investering 20 miljarder kr
Orrskärs hamn – om- och nybyggnationer – kommunen satsar 200 miljoner kr
Två större markaffärer, sammanlagt 70 hektar, 30 av dessa har sålts för 70 miljoner kronor
Övriga investeringar och satsningar – ny stadsdel, hotell, butiksetableringar och ett flertal större etableringsprojekt (läs mer i artikeln)

Nya arbetstillfällen – går att räkna i 1000-tal om alla projekt går i lås


Läs mer om artikelserien här.

Text: Mats Ågebrant

Arkiv