Nya Ostkustbanan 2035

22 juni 2023

Nya Ostkustbanan – ett lyft även ur internationellt perspektiv

Karta över Nya Ostkustbanans etapper.
Den 30 mil långa sträckan är ett av Sveriges mest planmogna järnvägs­projekt. Det planerade dubbelspåret skulle i stort sett halvera restiderna på sträckan.

Gamla Ostkustbanan är Sveriges längsta flaskhals. När den försvinner kommer norra och södra Sverige att knytas samman, vilket gynnar både godstrafik och arbetspendling. Inte bara i Gävleborg, utan i hela Sverige.

Under de närmaste åren kommer staten att ­investera många miljarder i och runt Gävle. Det blir bland ­annat fyra mil nytt dubbelspår, ny station vid sjuk­huset, ny godsbangård samt elektrifierat direktspår till Gävle hamn. Investeringar som underlättar för den gröna omställningen.

Just grön logistik är viktigt, inte minst för Green Cargo som årligen kör över 20 miljoner ton gods med tåg in- och utrikes.

– Nya Ostkustbanan kommer att spela en central roll för att knyta ihop investeringarna inom den gröna omställningen i norra Sverige. Med våra stora avstånd behöver vi snabba, fossilfria värdekedjor och järnvägstransporterna är helt avgörande för att nå kunderna på världsmarknaden, säger Stephan Ray, presschef på Green Cargo.

Den nya banan är också viktig för företagens ­kompetensförsörjning.

– Vi har inga problem att hitta nya kunder, men svårt att hitta rätt kompetens. Halverade restider underlättar vår rekrytering, säger Morgan Persson, vd på världsledande Monitor ERP System i Hudiksvall.

– Sverige är ett avlångt land. Självklart behöver vi ett dubbelspår, en livsnerv från norr till söder, säger Anna Sundberg, vice ordförande för Nya Ostkustbanan och regionstyrelsens vice ordförande i Gävleborg.

Nya Ostkustbanan – de 30 milen mellan Gävle och Kramfors – är ett av landets mest utredda och välplanerade järnvägsprojekt. Det finns en färdig plan för varje deletapp på sträckan, vissa är redan färdigbyggda, andra står i begrepp att påbörjas. Det mesta talar för att projektet kommer att påskyndas.

– Det känns betryggande att statsminister Ulf Kristersson nyligen upprepade sitt vallöfte att Nya Ostkustbanan ska stå helt färdig 2035. Äntligen kan Sveriges längsta och besvärligaste flaskhals i järnvägs­systemet byggas bort, med allt det positiva det inne­bär, avslutar Nya Ostkustbanans vd Ingela Bendrot.

Arkiv