Artikelserie: Investeringsboomen

5 juli 2023

På bilden tar Johan Andersson (till höger) första spadtaget den 13 juni i år till en ny stamnätsstation i Nässe, Långsele, tillsammans med Martin Höhler, vd vid E.ON energidistribution. Den nya stamnätsstationen är en av E.ONs största anslutningsaffärer någonsin och ska koppla upp fyra stora vindkraftparker i Sollefteå och Kramfors till stamnätet.

Sollefteå – 15 miljarder kronor ska investeras till 2030!

– Det har aldrig varit så roligt att vara Sollefteåbo som just nu! Det kändes som ”proppen ur” när regementsbeslutet kom 2020 om att I21 skulle återetableras och nu händer det extremt mycket i kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (C).

I och med försvarsbeslutet återuppstod en 150-årig regementstradition i Sollefteå. Nu investeras flera miljarder kronor i regementet, personalstyrkan uppgår till cirka 150 lika många värnpliktiga ska utbildas varje år men det är mycket troligt att båda grupperna ökar markant de närmaste åren.

Försvarsbeslutet känns onekligen som en vändpunkt efter decennier av nedläggningar och krympande befolkningssiffror – bara sedan 1993 har kommunen tappat var fjärde invånare. Regementsnedläggningen var en bidragande orsak förstås, men allt färre har fått arbete i skogen och inom kraftindustrin som traditionellt varit mycket starka branscher i kommunen. Men nu är det helt andra tongångar som gäller. 15 miljarder ska investeras fram till 2030, inte minst inom gröna näringar och 2035 ska befolkningssiffran öka till 23 000 från dagens dryga 18 500.

– Det är verkligen en helt annan framtidstro i Sollefteå idag. Jag tror faktiskt inte att ”vibbarna” har varit så här positiva på 40 år, säger Johan Andersson.


Ett naturligt nav för elproduktion

Att det hela skulle röra sig om någon ”Johan-effekt” dementerar han bestämt. Men faktum är att hans parti, Centerpartiet, ökat från knappt 13 procent i kommunvalet 2018 till nästan 40 procent i senaste valet. I stället menar han att läget och tillgången på grön el är hemligheten till att exempelvis brittiska Uniper och sydafikanska Sasols indudustriprojekt satsar flera miljarder på att etablera en unik produktionsanläggning för hållbart flygbränsle (SkyFuelH2) i Långsele.

– Vi är ju tvåa i hela landet när det gäller vattenkraftsförsörjning – grannkommunen Ragunda är trea för övrigt – det byggs och har byggts vindkraftparker i kommunen som också kommer upp i ett antal miljarder kronor i totalinvestering. Dessutom investerar Svenska kraftnät miljardbelopp på nya överföringsledningar, så vi är definitivt ett av landets starkaste nav när det gäller elproduktion, fortsätter Johan Andersson.

– Det är det man tittat på när man bestämt sig för detta världsunika projekt. Siten ligger också i omedelbar närhet till järnvägen och till biomassan som används i produktionen av hållbart flygbränsle och den här anläggningen ska kunna förse den svenska flygbranschen med tio procent av deras årliga bränslebehov. För Sasols del är det här deras mest prestigefulla utvecklingsprojekt i hela världen.

 

Lyxhotell i Junsele

Det är onekligen en annorlunda sits som Sollefteås 35-årige kommunstyrelseordförande sitter i jämfört med föregångarna på posten. Tidigare har det mest handlat om att förmå statsmakterna att tillföra statliga ersättningsjobb till kommunen. Ambitioner som ofta sett lovande ut till en början, men slutat i besvikelse.

För Johan Andersson och hans kollegor ser utmaningarna helt annorlunda ut. Här handlar det om att bygga bostäder ”det finns en planmognad för 1 000 bostäder i kommunen”, säger han, och om att kunna rekrytera hundratals människor till de olika projekt och satsningar som är på gång i Sollefteå.

Han ska också förhålla sig till att världens största hotellkedja, Marriot, tänker bygga ett femstjärnigt 120-rums lyxhotell på Hamptjärnsberget i Junsele. En satsning som man knappast såg komma bara för ett fåtal år sedan. Men alla dessa miljardinvesteringar kräver förstås goda kommunikationer och där finns ett stort orosmoln.

– När Nya Ostkustbanan blir klar så kommer den ha jättestor betydelse för arbetspendling och hela regionens utveckling, menar han.

– Men samtidigt har ju staten föreslagit att trafikplikten ska slopas på Höga Kusten Airport, vilket innebär att man inte går in med ekonomiskt bidrag på flyglinjen Kramfors–Arlanda. Med tanke på alla turister, militärer och ingenjörer som snabbt och smidigt kommer att behöva ta sig till och från Sollefteå, så kommer det här förslaget i sämsta möjliga läge. Här behöver man göra om och göra rätt och det förväntar jag mig att man gör, avslutar Johan Andersson.

 


Fakta Sollefteå:

Politisk styrning – C, Västrainitiativet (VI) och V styr i majoritet

Folkmängd 1993 – 24 412
Folkmängd idag – 18 667 (minskning 7 745 personer sedan -93, alltså -24 %)

Restid Sollefteå-Stockholm idag: 5.50
Restid Sollefteå-Stockholm med NOKB: 3.45

Restid Sollefteå-Umeå idag: 2.30
Restid Sollefteå-Umeå med NOKB: 1.55


Karta som visar investeringar i närheten av Ostkustbanan.
Större investeringar på gång fram till 2030:

H2 Skyfuel – miljardinvestering
I21 –
miljardinvestering
Vindkraft HC-vind, Sal-Rana – miljardinvestering
Svenska kraftnät, nya ledningar – miljardinvestering
Skyfuel, kompletterande aktörer
Nässe station
(Kraftindustrin kommer behöva anställa ytterligare personal fram till 2030)

Summa investeringar – 15 mdkr, cirka 875 anställda och ett behov av närmare 220 nya bostäder. Cirka 2 000 personer uppskattas behövas för att bygga projekt inom kommunen, mestadels barackboende.


Läs mer om artikelserien här.

Text: Mats Ågebrant

Arkiv