Artikelserie: Investeringsboomen

6 september 2023

På bilden: Kommunstyrelsen ordförande Anna-Britta Åkerlind (C) säger att hennes Örnsköldsvik är inne i ett ”flow just nu där stora etableringar avlöser varandra och där bostadsbyggandet har kommit igång. På bilden står hon framför stadshuset Kronan med bostadsområdet Kusthöjden i bakgrunden.

Örnsköldsvik – Hägglunds tar (fortfarande) täten!

I slutet av maj i år beställde tjeckiska staten 246 stridsfordon -90 av BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik. Ordern som är värd 22 miljarder kronor är den enskilt största affären i företagets historia.

– Då ska man ändå ha i minne att BAE Systems dragit in ordrar på bortåt 70 miljarder kronor de senaste åren, så det tryggar företagets framtid i åtminstone 25 år till. Det är fortfarande BAE som tar täten i Örnsköldsviks tillväxt och utveckling, menar kommunstyrelsens ordförande Anna-Britta Åkerlind (C).

BAE-affären blev egentligen bara grädden på moset för en kommun där så många unika, gröna investeringar och etableringar är på gång samtidigt. Inte minst projektutvecklaren Liquid Winds och dotterbolaget Flagship Ones samarbete med danska energikoncernen Ørsted, där man just nu bygger Sveriges första – och Europas största – förnybara elektrometanolanläggning, för att fasa ut fossila bränslen inom sjöfarten.

Investeringen beräknas till minst 1,5 miljarder kronor och anläggningen förläggs på Övik Energis biomassaeldade kraftvärmeverk Hörneborgsverket. E-metanolen produceras med förnybar el (vindkraft) och biogen koldioxid som fångas in från Hörneborgsverket och överskottsvärmen från produktionsprocessen levereras sedan tillbaka till Övik Energi och integreras i deras fjärrvärmeförsörjning.

– Hela området kring Domsjöfabriken är på väg att bli som ett eget ekologiskt kretsloppssystem, där olika verksamheter drar nytta av varandras produktion och restprodukter. Första samtalen med Liquid Wind skedde i juni 2020 och eftersom hela logistiken fanns på plats redan då så har det gått fort. Första spadtaget är avklarat och produktionen kommer att vara igång redan 2025, säger Anna-Britta Åkerlind, som själv var med och tog det första spadtaget till en annan grön, unik mångmiljonsatsning i Köpmanholmen i februari i år.


Fossilfri mineralgödsel och miljardsatsning i Husum

Cinis Fertilizers anläggning i Köpmanholmen bygger delvis på samma princip som Liquid Winds. Här används restprodukter från elbilsbatteritillverkning och massaindustrin och processtekniken drivs av fossilfri el.

– Det är forskare från Lund som genom Forest Business Accelerator utvecklat tekniken för att framställa världens mest hållbara konstgödsel för jordbruket, fortsätter Anna-Britta Åkerlind.

– Närheten till hamnen gör dessutom att man snabbt kan ta in råvaror från närliggande massaindustri och lika smidigt skeppa ut den färdiga produkten till kund.

Även i samband med mångmiljardinvesteringarMetsä Boards massa- och kartongfabrik i Husum tittar man efter företag som kan etablera sig kring anläggningen och dra nytta av fabrikens restströmmar och biprodukter. Den gröna omställningen är på väg att bli en riktig ”game changer” för en kommun som trots allt tappat drygt 3 000 invånare de senaste 30 åren. Nu är målet att befolkningen ska öka med 5 000 personer fram till 2030. En ambition som nästan känns blygsam med tanke på alla nya etableringar och gröna miljardinvesteringar.

Men Anna-Britta Åkerlind är noga med att poängtera att inte bara hennes eget Örnsköldsvik, utan hela södra Norrland bara på några år har utvecklats till en tillväxtarena där både gigantiska nya, gröna etableringar skapas, samtidigt som de traditionella lokala företagen blomstrar.

– Ja, titta bara på Torsbodasatsningen, regementsetableringarna, eller hydraulikföretaget Bosch Rexroths expansion i Mellansel. Till och med den lilla skofabriken i Docksta går för högtryck!

– Visst är det kul med allt som är på gång i nordligaste Sverige, men det mesta är på planeringsstadiet, här händer det! Och det händer nu, fortsätter hon.

 

Stort behov av arbetskraft och bostäder

Men för att alla satsningar i Örnsköldsvik ska bli verklighet krävs bostäder och arbetskraft och redan idag är arbetslösheten i kommunen förvinnande liten. I det sammanhanget och med tanke på allt som händer i södra Norrland, tycker Anna-Britta Åkerlind att det är synd att trösklarna för arbetskraftinvandring har blivit så höga. ”Alla signalerar att det är så svårt att rekrytera, men när det i stort sett är omöjligt att få uppehållstillstånd och personnummer, så har man inte heller tillåtelse att hyra bostad”, menar hon, men framhåller att det som framför allt behövs i den här delen av landet är bättre kommunikationer, såväl med flyg som med tåg.

– Nya Ostkustbanan är jätteviktig ur många aspekter, dels för att knyta ihop vår arbetsmarknad bättre och få smidigare flöden mellan Sundsvall och Umeå, dels för att vi på riktigt ska kunna bli en del av Sverige och Europa. Traditionellt är benägenheten dålig när det gäller att flytta från söder till norr och här måste vi alla i södra Norrland bli bättre på att marknadsföra vårt erbjudande som faktiskt står ut när det gäller både arbetsmarknad och en trygg och vacker miljö, säger hon.

– Ett annat perspektiv är att vi enklare måste kunna möta både säljare och kunder på marknaden och på riktigt bli en del av beslutsfattandet genom snabbare kommunikationer till och från Stockholm.

När det gäller bostadsbyggandet sätter man ett stort hopp bland annat till visionen om ”Stadsdel 2030”. Där har man startat planeringsprocessen för en havs- och citynära stadsdel inte långt ifrån Hägglunds Arena, med ett tusental nya bostäder, allmänna grönområden och aktivitetsytor för människor att vistas i. Just nu talar allt för att Örnsköldsvik går en positiv framtid till mötes.

– Ordrar och nya investeringar kommer in, bostadsbyggandet har satt fart och attityden bland Öviksborna blir allt positivare. Vi är verkligen i ”flowet” just nu, vi är med, avslutar Anna-Britta Åkerlind.

 


Fakta Örnsköldsvik:

Politisk styrning – Örnsköldsviksalliansen (C, M och KD) styr i minoritet

Folkmängd 1993 – 58 832
Folkmängd idag – 55 557 (minskning 3 275 personer sedan -93, alltså -6 %)

Restid Örnsköldsvik-Stockholm idag: 5.30
Restid Örnsköldsvik-Stockholm med NOKB: 3.20

Restid Örnsköldsvik-Umeå idag: 0.50
Restid Örnsköldsvik-Umeå med NOKB: 0.40


Större investeringar på gång:

BAE Systems – 22 mdkr – 246 stridsfordon -90 till tjeckiska staten
Cinis Fertilizer – fossilfri gödselproduktion 550 mkr
Liquid Wind – elektrometanolfabrik, fartygsbränsle 1,5 mdkr
Metsä Board – tredubblad kapacitet. Fas 1 avklarad 4 mdkr, Fas 2 påbörjad ytterligare cirka 4-5 mdkr, det vill säga totalt 8-9 mdkr

Nya arbetstillfällen – Minst 100 totalt, exklusive BAE Systems, som räknar med 100-200 personer ytterligare tack vare tjeckienaffären, utöver de 700 nya anställningar som redan är genomförda.

 


 

Läs mer om artikelserien här.

Text: Mats Ågebrant

Arkiv