Investeringsboomen

11 oktober 2023

På bilden ovan: Niklas Säwén (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall.

Sundsvallsregionen lyfter med två av landets tyngsta miljardsatsningar

Liquid Wind Flagship TWO, Sundsvall – sexmiljarderkronorssatsning på produktion av klimatvänligt bränsle/e-metanol för fartyg, byggs i anslutning till Korstaverket. Torsbodaprojektet – 13 miljarder kronor – satsas på grafitpulver för anodtillverkning till den gröna batteriindustrin i samarbete med kinesiska green tech-jätten PTL. Lägg till Nordion Energis och Gasgrids planer på en vätgasledning från Örnsköldsvik till Vasa via Kiruna 36 miljarder kronor så kan man bara konstatera att tre av de fyra största miljardsatsningarna i Sverige de närmaste åren är lokaliserade till Västernorrland.

– Med den gröna el vi kan producera och vårt geografiska läge så har vi snabbt blivit ett nav för den gröna omställningen i landet. Inte minst Torsbodaprojektet har möjlighet att ”skaka om” lokalsamhället och skapa förutsättningar för fler skattebetalare, nya företag och stärkt konkurrenskraft för våra befintliga företag. 5 000–10 000 nya invånare i Sundsvall inom en tioårsperiod är en helt realistisk målbild, menar kommunstyrelsens ordförande Niklas Säwén (S).

En sådan ansenlig befolkningsökning skulle betyda mycket för Sundsvall som i många år har haft ambitionen att bli fler än 100 000 invånare. Visserligen är man den enda kommun i länet som vuxit under de senaste 30 åren (+5,1 procent), men samtidigt är det ett faktum att ingen kommun i landet med liknande befolkningsunderlag har ökat lika långsamt som Sundsvall.

– Men nu känns det som att det verkligen finns en stark framtidstro och förväntan här i regionen, inte minst tack vare Torsbodaprojektet. Redan i ett första skede skapas 1 000 arbetstillfällen här – ytterligare 900 i steg 2 – men det finns utrymme för både underleverantörer och fler stora, gröna etableringar på den unika Torsboda-siten, eftersom grafitpulverproduktionen för anodtillverkningen endast tar halva området i anspråk, fortsätter Niklas Säwén.

– Dessutom vill ju både Sverige och EU att en större del av batteritillverkningskedjan ska lokaliseras till Europa och där passar vi bra in i bilden. Det känns som att vi har ett ”fönster” på några år nu i vår del av landet när det gäller elförsörjningen, innan man kommer igång på allvar med den frågan även i södra Sverige.

Med tre kommuner inom en halvtimmes avstånd, universitet, tre hamnar, flygplats, tillgång till billig grön el och goda järnvägsförbindelser, så anser Niklas Säwén att förutsättningarna för att säkerställa kompetensförsörjning och arbetskraft är mycket gynnsam, exempelvis i jämförelse med de nordligare delarna av Sverige. Sundsvalls Logistikpark med tillhörande containerhamn är ytterligare viktiga delar i pusslet för snabba och miljövänliga godstransporter till och från regionen.

 

Sundsvallsbron – en trigger för nya satsningar

Med facit i hand blev Sundsvallsbron och nya E4 Syd en riktig vinstlott för Sundsvall. Dels innebar förhandlingarna med staten och Trafikverket bland annat att även E14 väster om Sundsvall byggdes om och två triangelspår kunde byggas för snabbare och smidigare järnvägstransporter med anknytning till den nya logistikparken.

– Men det blev även ”proppen ur” för en massa andra satsningar, inte minst för bostadsbyggandet där det länge stod rätt stilla. Men sedan 2015 har cirka 2 000 nya bostäder byggts och idag har vi en planberedskap för ytterligare 4 100 bostäder, varav 2 400 redan är detaljplanerade. Framför allt byggs det centralt på Norra kajen, inre hamnen och Alliero – en förtätning av staden som innebär att vi på relativt kort tid går från 5 000 till 17 000 invånare i de centrala delarna av Sundsvall, säger Niklas Säwén. Han fortsätter:

– Överhuvudtaget har byggboomen satt fart på mängder av kreativa idéer på hur Sundsvall ska utvecklas. Ett bra exempel på det är den förstudie som vi tagit fram tillsammans med fastighetsbolaget Lilium om att äntligen kunna bygga det konsert- och kongresshus som har diskuterats i decennier.

 

Renewcell och Nya Ostkustbanan

Det har gått ganska precis tre år sedan drygt 1 000 personer varslades i Sundsvall inom loppet av endast två veckor. Det mest kännbara var förstås när SCA Ortviken beslutade att ställa om sin produktion, vilket innebar att 800 personer förlorade jobbet.

Men kort därefter startade en helt ny verksamhet på samma plats, helt i linje med Sundsvalls ambition att bidra till den gröna omställningen. Renewcell heter företaget som återvinner textilier till fibermassa (Circulose®). Företaget har idag cirka 100 anställda och har tillstånd att återvinna 60 000 ton textilavfall per år, men målet på sikt är att återvinna så mycket som 440 000 ton årligen.

– Det var en superviktig etablering ur alla aspekter och de har alla förutsättningar att växa ytterligare, med tanke på att lagstiftningen inom det här området med största säkerhet kommer att skärpas ytterligare, menar Niklas Säwén, som ändå ser färdigställandet av Nya Ostkustbanan som den enskilt viktigaste frågan för Sundsvalls och länets framtid och utveckling.

– Här har staten en unik chans att minska avståndet mellan landsdelarna. Nya Ostkustbanan med dubbelspår gör att möjligheterna för arbetspendling och kompetensförsörjning till alla våra nya industrisatsningar skulle öka dramatiskt!

Det har bara gått några månader sedan Niklas Säwén tog över rollen som kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall. Och trots sin ringa ålder (31 år), så har han ändå en gedigen bakgrund i politiken och partiet och säger att han är ”ödmjuk men taggad” inför sitt nya uppdrag som kommunens högste politiker.

– Det är ju spännande och ärofullt att få vara kommunstyrelseordförande i den kommun där jag dessutom är född och uppväxt, och jag har förmånen att komma in i ett mycket gynnsamt läge där så mycket är på gång och där jag får vara delaktig i att bygga och utveckla samhället, avslutar han.

 


Fakta Sundsvall:

Politisk styrning – S, C, V styr i majoritet

Folkmängd 1993 – 94 542
Folkmängd idag – 99 361 (ökning med 5,1 procent)

Restid Sundsvall-Stockholm idag: 3.30 
Restid Sundsvall-Stockholm med Nya Ostkustbanan: 2.10 

Restid Sundsvall-Umeå idag: 2.40   
Restid Sundsvall-Umeå med Nya Ostkustbanan: 1.45 

 

Större investeringar på gång: Sundsvall

  • Liquid Wind Flagship TWO – grönt fartygsbränsle 6 miljarder kr (2 av dessa miljarder omfattar Sundsvall Energis projekt Phoenix där man hoppas på ett permanent tillstånd för inlagring av den fossila koldioxiden (CCS)).
  • Färdigställande av Containerhamn 460 miljoner (2023/24)
  • Färdigställande av Sundsvalls logistikpark 760 miljoner (2023)
  • Färdigställande av Malandspåret mot hamnen 1,2 miljard (2023)
  • Ny järnvägsport 562 och ett nytt industrispår 720 miljoner (2024)

Kommande

  • Järnväg (Ostkustbanan) dubbelspår mellan Sundsvall – Dingersjö 2,7 miljarder.

 


Läs mer om artikelserien här.

Text: Mats Ågebrant

Arkiv