SJ-chefen: Stora fördelar med dubbelspår

– Bara i år kommer vi att passera över 1 miljon passagerare på Botniabanan, vilket är en fantastisk succé. Men för att vi ska kunna få full effekt av Botniabanan måste vi bygga ut hela vägen till Stockholm, sa SJs vd Crister Fritzson när han medverkade på Nya Ostkustbanans välbesökta seminarium i Almedalen. – Nya […]

Beröm till Nya Ostkustbanan i Almedalen

– Nya Ostkustbanans rapport fångar in godsnyttan bättre än någon jag sett hittills, sa Sverigeförhandlaren HG Wessberg på ett fullsatt seminarium i Almedalen. Detta är minst sagt ett gott betyg, eftersom Trafikverket, kommuner och regioner formligen bombarderat Sverigeförhandlingen med underlags-rapporter under det senaste året, säger vd:n för Nya Ostkustbanan Ingela Bendrot. – Nya Ostkustbanan knyter ihop […]

Nya Ostkustbanan lockar med tungviktare

Varför är Nya Ostkustbanan är viktig för hela Sverige?

Det finns många goda skäl att bygga dubbelspår mellan Gävle och Härnösand enligt Ingela Bendrot, vd för Nya Ostkustbanan. Lyssna på inslaget från Radio P4 här!

Pressträff i Sundsvall

Nya Ostkustbanans ordförande Peder Björk och vd Ingela Bendrot höll pressträff i Sundsvall igår. Läs vad  Sundsvalls Tidning skrev här!  

Invigning av det nya dubbelspåret

Det har varit en bra vecka – i onsdags invigdes det nya dubbelspåret på sträckan Skutskär och Furuvik av infrastrukturminister Anna Johansson.  Det betyder att det från och med idag är dubbelspår söderifrån hela vägen till Gävle, bortsett från sträckan vid Gamla Uppsala där utbyggnad av dubbelspår pågår. Ett dubbelspår mellan Skutskär och Furuvik bidrar till att […]

Firar Världsmiljödagen med bra investeringar för miljön

Nya Ostkustbanan firar Världsmiljödagen den 5 juni med att konstatera att dubbelspår mellan Gävle och Härnösand är en bra investering för miljön. Fyrdubblad kapacitet och halverade restider ger tåget en tydlig konkurrensfördel gentemot vägtrafiken. Genom att fyrdubbla kapaciteten kan godsstråket från norra Sverige stärkas – mer gods kan gå på järnväg.

Nyttoanalysen av nya Ostkustbanan

Ingela Bendrot, vd för nya Ostkustbanan, lämnade idag över Nyttoanalysen av nya Ostkustbanan till infrastrukturminister Anna Johansson. Överlämningen skedde i samband med ett välbesökt möte på Näringsdepartementet som Anna Johansson hade bjudit in till. Syftet var att diskutera godstrafikens betydelse. – Det är viktigt att värdera godsnyttorna på ett mer rättvisande sätt. Idag värderas de […]

Sverigeförhandlingens delrapport till regeringen

Idag lämnade Sverigeförhandlingen en delrapport till regeringen. Sverigeförhandlingen slår fast att de järnvägssträckor som bäst kan uppfylla uppdraget att stärka järnvägsförbindelserna mellan den nya höghastighetsjärnvägen och norra Sverige är åtgärder längs kusten mellan Stockholm, Arlanda, Uppsala, Gävle, Sundsvall, Härnösand, Umeå och Luleå. Läs hela rapporten här!  

Ingela Bendrot blir vd för Nya Ostkustbanan

Ostkustbanan 2015 AB har rekryterat tidigare statssekreterare Ingela Bendrot som vd. Hon var statssekreterare hos förra infrastrukturministern Catharina Elmsäter Svärd, år 2012 -2014. – Vi är glada att vi lyckats rekrytera Ingela Bendrot. Hon har en gedigen erfarenhet av infrastrukturplanering och transportpolitik och ett väl utvecklat personligt nätverk inom såväl politik som näringsliv. Just nu […]

Arkiv