Invigning av det nya dubbelspåret

NOKDet har varit en bra vecka – i onsdags invigdes det nya dubbelspåret på sträckan Skutskär och Furuvik av infrastrukturminister Anna Johansson.  Det betyder att det från och med idag är dubbelspår söderifrån hela vägen till Gävle, bortsett från sträckan vid Gamla Uppsala där utbyggnad av dubbelspår pågår. Ett dubbelspår mellan Skutskär och Furuvik bidrar till att fler tåg kan trafikera banan, vilket ger ökad kapacitet och kortare restider. Bra för både gods- och persontrafiken!

Läs mer om det nya dubbelspåret här!

 

Arkiv