Varför är Nya Ostkustbanan är viktig för hela Sverige?

Ingela Bendrot Nya OstkustbananDet finns många goda skäl att bygga dubbelspår mellan Gävle och Härnösand enligt Ingela Bendrot, vd för Nya Ostkustbanan.

Lyssna på inslaget från Radio P4 här!

Arkiv