Beröm till Nya Ostkustbanan i Almedalen

– Nya Ostkustbanans rapport fångar in godsnyttan bättre än någon jag sett hittills, sa Sverigeförhandlaren HG Wessberg på ett fullsatt seminarium i Almedalen. Detta är minst sagt ett gott betyg, eftersom Trafikverket, kommuner och regioner formligen bombarderat Sverigeförhandlingen med underlags-rapporter under det senaste året, säger vd:n för Nya Ostkustbanan Ingela Bendrot.

– Nya Ostkustbanan knyter ihop väsentliga delar av Sverige, vilket är viktigt i det utvecklingsskede som Sverige nu befinner sig i. Från att ha varit ett renodlat industrisamhälle går vi nu in i ett blandat industri- och tjänstesamhälle. Det betyder att både människor och gods måste kunna komma fram. Då måste man få fram godsnyttan väsentligt mer i analysen och det har Sweco lyckats alldeles utmärkt med, sa HG Wessberg.

Peder Björk, kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall och ordförande i Nya Ostkustbanan var mycket nöjd med seminariet.

– Vi vill visa att nya Ostkustbanan är viktig för hela Sverige och det tycker jag framkom tydligt. Ett dubbelspår skulle ta bort Sveriges längsta flaskhals. Gods skulle kunna ta den kortare vägen längst med kusten istället för att gå på Norra stambanan. Pendlingen in och ut från den överhettade Mälardalen skulle öka och arbetsmarknaden vidgas och fler bostäder byggas, summerade Peder Björk.

Utöver Sverigeförhandlaren HG Wessberg medverkade även SJ:s vd Crister Fritzon och ordföranden i Riksdagens trafikutskott Karin Svensson Smith och strategikonsulten Henrik Andersson vid seminariet.

Vill Du veta vad de sa? Följ rapporteringen här på vår sida, eller på vår Facebook-sida.

Här kan Du ladda ned hela rapporten!

Arkiv