SJ-chefen: Stora fördelar med dubbelspår

– Bara i år kommer vi att passera över 1 miljon passagerare på Botniabanan, vilket är en fantastisk succé. Men för att vi ska kunna få full effekt av Botniabanan måste vi bygga ut hela vägen till Stockholm, sa SJs vd Crister Fritzson när han medverkade på Nya Ostkustbanans välbesökta seminarium i Almedalen.

– Nya Ostkustbanan skulle halvera restiderna och fyrdubbla kapaciteten, vilket skapar helt andra förutsättningar för trafiken norrut än nuvarande bana underströk Crister Fritzson.

– I dag görs 1,7 miljoner flygresor mellan Norrland och Stockholm, med halverade restider blir tåg från mellan Stockholm och Sundsvall, Östersund/Åre och Umeå plötsligt konkurrenskraftiga, säger Crister Fritzson.

Med utbyggt dubbelspår mellan Gävle och Härnösand skulle restiden ändras på följande sätt:

  • Stockholm – Umeå: Idag 6,5 timme med dubbelspår 3,5 timme.
  • Stockholm – Östersund: Idag 6,5 timme med dubbelspår 3 – 3,5 timme.
  • Stockholm – Sundsvall: Idag upp emot 4 timmar, med dubbelspår 2 timmar.
  • Stockholm – Gävle: Idag 1,5 timme, med dubbelspår 1 timme.
  • Stockholm – Härnösand: Idag 5 timmar, med dubbelspår 2,5 timmar.

Almedalen-4

Arkiv