VILL DU KOMMA FRAM SNABBARE?

 

Det är fullt på spåren. Tåg kommer inte fram. Godset får inte plats. Längs med Norrlandskusten finns Ostkustbanan, en enkelspårig järnväg som är överfull. Ostkustbanan begränsar hela järnvägsnätet. Men det behöver inte vara så. Genom att bygga ut till dubbelspår fyrdubblas kapaciteten och norra och södra Sverige knyts ihop. Gods och människor får plats och restiderna halveras.

Se fler filmer här!

Senaste nyheterna

Många viktiga möten under våren

Många viktiga möten under våren

En viktig del i vårt arbete är att träffa ledande politiker på riksnivå. Vi har sedan tidigare väl upparbetade kontakter med infrastrukturminister Tomas Eneroth och hans medarbetare, men också med andra viktiga politiker på nationell nivå. För vår del är Trafikutskottet viktigt, och vi har sedan tidigare bra kontakter där. Vi har haft mycket bra diskussioner och mött ett stort intresse och fått många bra […]

Läs mer
Kraftsamling för dubbelspår

Kraftsamling för dubbelspår

Den 17 maj samlas politiker och tjänstemän från berörda kommuner och regioner i Sundsvall för att uppdatera sig om dubbelspårsutbyggnaden. Under dagen kommer ett kunskapsforum att anordnas där flera intressanta talare medverkar. Här kan du se hela programmet.   Varmt välkommen!

Läs mer
Halverade restider – ja tack!

Halverade restider – ja tack!

Vi har tagit fram delningsbara bilder som du kan ladda ned och använda på dina sociala medier. Gävle – Stockholm Gävle – Sundsvall Hudiksvall – Stockholm Härnösand – Stockholm Kramfors – Stockholm Sundsvall – Stockholm Sundsvall – Umeå Söderhamn – Stockholm Umeå – Stockholm Umeå – Uppsala Örnsköldsvik – Stockholm Östersund – Stockholm Klicka på länkarna nedan för att ladda hem bilder att använda på sociala medier. Bilder för Facebook, […]

Läs mer

Varför Dubbelspår?

Genom att bygga ut till dubbelspår på Ostkustbanan fyrdubblas kapaciteten och norra och södra Sverige knyts ihop. Gods och människor får plats och restiderna halveras.