VILL DU KOMMA FRAM SNABBARE?

 

Det är fullt på spåren. Tåg kommer inte fram. Godset får inte plats. Längs med Norrlandskusten finns Ostkustbanan, en enkelspårig järnväg som är överfull. Ostkustbanan begränsar hela järnvägsnätet. Men det behöver inte vara så. Genom att bygga ut till dubbelspår fyrdubblas kapaciteten och norra och södra Sverige knyts ihop. Gods och människor får plats och restiderna halveras.

Se fler filmer här!

Senaste nyheterna

Viktiga  investeringar hotar att utebli – bland annat Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan

Viktiga investeringar hotar att utebli – bland annat Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan

Sju Handelskammare från olika delar av Sverige varnar i en debattartikel i Svenska Dagbladet för att flera planerade satsningar på vägar och järnvägar ser ut att möta en osäker framtid. Regeringen kommer, som vi tidigare skrivit om, att under våren presentera sin infrastrukturproposition. Det underlag som Trafikverket lämnat till regeringen visar att risken är stor för att nya investeringar stoppas och att redan planerade projekt […]

Läs mer
Bygg klart Nya Ostkustbanan till sista metern!

Bygg klart Nya Ostkustbanan till sista metern!

Trafikverket har lämnat underlag till regeringens infrastrukturproposition, som bestämmer inriktningen på infrastrukturpolitiken under de närmaste 12 till 16 åren. Inriktningen är att satsa huvuddelen av tillgängliga medel på att lappa och laga dagens infrastruktur, och skjuta nödvändiga investeringar på framtiden. Detta oroar Nya Ostkustbanan. Trafikverket föreslår i sitt grundalternativ att alla namngivna infrastrukturprojekt i dagens plan, som inte är byggstartade, ska skjutas på framtiden. Det […]

Läs mer
”Nya Ostkustbanan viktig del i ett mer jämställt transportsystem”

”Nya Ostkustbanan viktig del i ett mer jämställt transportsystem”

En fråga som engagerar många är jämställdhet. Kommer en utbyggd järnväg att påverka jämställdheten i samhället? Finns det några samband som visar att Nya Ostkustbanan gynnar ett mer jämställt samhälle? – Nya Ostkustbanan är en viktig del i ett mer  jämställt transportsystem. Det beror på att rätt infrastruktursatsningar kan vara ett viktigt verktyg i jämställdhetsarbetet. Utan investeringar cementeras dagens strukturer. Med investeringar kan utvecklingen vändas […]

Läs mer

Varför Dubbelspår?

Genom att bygga ut till dubbelspår på Ostkustbanan fyrdubblas kapaciteten och norra och södra Sverige knyts ihop. Gods och människor får plats och restiderna halveras.