VILL DU KOMMA FRAM SNABBARE?

 

Det är fullt på spåren. Tåg kommer inte fram. Godset får inte plats. Längs med Norrlandskusten finns Ostkustbanan, en enkelspårig järnväg som är överfull. Ostkustbanan begränsar hela järnvägsnätet. Men det behöver inte vara så. Genom att bygga ut till dubbelspår fyrdubblas kapaciteten och norra och södra Sverige knyts ihop. Gods och människor får plats och restiderna halveras.

Se fler filmer här!

Senaste nyheterna

Studieresa längs södra Norrlandskusten

Studieresa längs södra Norrlandskusten

 Den 18 oktober klockan 07.10 hoppade en entusiastisk grupp på Trafikverkets motorvagn på Sundsvalls järnvägsstation för en resa ned till Gävle. Det var nationella godstransportrådets kansli med kanslichefen Åsa Tysklind och nationella sjöfartssamordnaren Pia Berglund i spetsen. Bland deltagarna finns även deltagare från Trafikverket Region Mitt, Handelskammaren Mittsverige, Mellansvenska Handelskammaren, Region Västernorrland, Region Gävleborg,  Sundsvalls kommun, Sundsvalls Logistikpark, berörda Länsstyrelser, Real Rail, Sweco, Mittstråket, Nouryon, […]

Läs mer
”Flaskhalsen i flaskhalsen” – begränsar kustjärnvägens potential

”Flaskhalsen i flaskhalsen” – begränsar kustjärnvägens potential

Härnösand och Sundsvall hör till de städer som har mest att vinna på ett utbyggt dubbelspår. Det beror på att sträckan mellan Härnösand och Sundsvall håller mycket låg kvalitet. Kurvor, backar och dålig bärighet gör att tågen måste köra sakta. – E4-an mellan Härnösand och Sundsvall är fem mil lång, järnvägen sju mil. Idag tar tåget 59 minuter, buss 46 minuter och bil 43 minuter. […]

Läs mer
Ny rapport tar sikte på godstrafikens behov

Ny rapport tar sikte på godstrafikens behov

Idag går nästan inget gods på kustjärnvägen. Alla som åker på E4-an vet att detta är ett av de hårdast belastade godsstråken i Sverige. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Enligt Trafikverket går upp emot 2 500 lastbilar längs södra Norrlandskusten varje dag. Om inget görs kommer denna siffra att öka med 40 procent till 2040. Nya Ostkustbanan har låtit Sweco tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan […]

Läs mer

Varför Dubbelspår?

Genom att bygga ut till dubbelspår på Ostkustbanan fyrdubblas kapaciteten och norra och södra Sverige knyts ihop. Gods och människor får plats och restiderna halveras.