VILL DU KOMMA FRAM SNABBARE?

 

Det är fullt på spåren. Tåg kommer inte fram. Godset får inte plats. Längs med Norrlandskusten finns Ostkustbanan, en enkelspårig järnväg som är överfull. Ostkustbanan begränsar hela järnvägsnätet. Men det behöver inte vara så. Genom att bygga ut till dubbelspår fyrdubblas kapaciteten och norra och södra Sverige knyts ihop. Gods och människor får plats och restiderna halveras.

Se fler filmer här!

Senaste nyheterna

EU medfinansierar dubbelspår på Nya Ostkustbanan

EU medfinansierar dubbelspår på Nya Ostkustbanan

Dubbelspår mellan Gävle och Härnösand får EU-pengar! Nära 37 miljoner kronor – halva kostnaden till att börja med. – EU har ett helikopterperspektiv för att få till en fungerande infrastruktur i hela Europa och här pekas dubbelspår på Ostkustbanan ut som en viktig prioritering i konkurrens med andra projekt. Det är en viktig signal. Det stärker oss i våra positioner, säger Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens […]

Läs mer
Glädjande EU-besked

Glädjande EU-besked

Tack vare att Nya Ostkustbanan ingår i EU:s stomnät TEN-T kan Trafikverket söka medfinansiering från EU. EU kommer att medfinansiera arbetet med järnvägsutredning för sträckan Gävle–Kringlan. EU:s stödsystem för ett sammanlänkat Europa, CEF (Connecting Europe Facility) har beviljat 3 550 000 euro för att upprätta två järnvägsplaner inklusive miljökonsekvensbeskrivningar och projektledning för sträckan. Syftet är att utreda samhällsekonomiska effekter och övriga effekter på miljö, klimat och tillgänglighet […]

Läs mer
Efterlängtad utbyggnadsstrategi

Efterlängtad utbyggnadsstrategi

Trafikverket har tagit fram ett förslag till strategi och utbyggnadsordning för ny järnväg på sträckan Gävle–Sundsvall–Härnösand–Västeraspby (norr om Kramfors). Sträckan har delats in i sex etapper, och ordningsföljden har valts för att nå de positiva effekterna så snabbt som möjligt. – Utbyggnadsstrategin är ett svar på ett uppdrag i nuvarande nationell infrastrukturplan som går ut på att fortsätta utreda kapacitetsproblem och långa restider längs Ostkustbanan […]

Läs mer

Varför Dubbelspår?

Genom att bygga ut till dubbelspår på Ostkustbanan fyrdubblas kapaciteten och norra och södra Sverige knyts ihop. Gods och människor får plats och restiderna halveras.