Meny

Dubbelspår Gävle – Härnösand

Bygg ut hela Sverige

En ny järnväg halverar restiden och fyrdubblar godstransporterna

Så mycket tid hade ett dubbelspår sparat bara idag: 1444 minuter


Aktuellt

Ett dubbelspår är viktigt för hela Sverige

Trots att vi vill öka godstransporterna på järnväg, så minskar de i stället. Orsaken är dåligt underhåll och eftersatta investeringar, som leder till dålig tillgänglighet och förseningar. Lyft kapaciteten i flaskhalsar som Ostkustbanan och ta igen eftersatt underhåll, även utanför storstadsområdena. Och glöm höghastighetståg tills låghastighetstågen har nått en tillräcklig tillförlitlighet.

Björn Lyngfelt

Informationschef, SCA Forest Products

2
Spår
30
långtradare bär lika mycket gods som 1 tåg
140
bilar eller 6 bussar rymmer lika många resenärer som ett tåg
x4
så mycket gods till europa

Tipsa en vän

Delägare