VILL DU KOMMA FRAM SNABBARE?

 

Det är fullt på spåren. Tåg kommer inte fram. Godset får inte plats. Längs med Norrlandskusten finns Ostkustbanan, en enkelspårig järnväg som är överfull. Ostkustbanan begränsar hela järnvägsnätet. Men det behöver inte vara så. Genom att bygga ut till dubbelspår fyrdubblas kapaciteten och norra och södra Sverige knyts ihop. Gods och människor får plats och restiderna halveras.

Se fler filmer här!

Senaste nyheterna

Granskning av riksdags­partiernas engagemang för utbyggnaden av Nya Ostkustbanan

Granskning av riksdags­partiernas engagemang för utbyggnaden av Nya Ostkustbanan

Partierna i riksdagen visar stöd för dubbelspårsutbyggnaden. Men hur starkt är det egentligen? Ökar eller minskar det? Vad gör partierna för att skynda på utbyggnaden? I en granskning som publiceras i dag har Nya Ostkustbanan kartlagt och analyserat samtliga riksdagspartiers engagemang för dubbelspår längs Ostkustbanan. Granskningen visar att engagemanget varit relativt stabilt inom Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet men gått upp och ner i andra partier. […]

Läs mer
Remissinstanserna: Avbryt inte satsningarna på att bygga ut järnvägssystemet

Remissinstanserna: Avbryt inte satsningarna på att bygga ut järnvägssystemet

Trafikverket lämnade i höstas sitt underlag till nästa infrastrukturproposition till regeringen. Underlaget har varit på bred remiss och remissvaren har nu levererats. Nya Ostkustbanan har gått igenom remissvaren. Som förväntat spretar svaren beroende på avsändaren, men det finns flera frågor där remissinstanserna i huvudsak är samstämmiga: Det blir ett nej till en längre planperiod: 12 år räcker, annars låser man upp en framtid som vi […]

Läs mer
Nya Ostkustbanan kan bli nyckeln till ökad export från norra Sverige

Nya Ostkustbanan kan bli nyckeln till ökad export från norra Sverige

Svensk industri går som tåget, inte minst i norra Sverige där näringslivet planerar att investera mer än 1,000 miljarder kronor. Den svenska exporten till östra Europa har ökat i en rasande takt under många år och uppgick 2019 till mer än 117 miljarder kronor. Tyvärr går stora delar av exporten från oss med lastbilar ner till Skåne för att därifrån åka färja över till Tyskland […]

Läs mer

Varför Dubbelspår?

Genom att bygga ut till dubbelspår på Ostkustbanan fyrdubblas kapaciteten och norra och södra Sverige knyts ihop. Gods och människor får plats och restiderna halveras.