VILL DU KOMMA FRAM SNABBARE?

 

Det är fullt på spåren. Tåg kommer inte fram. Godset får inte plats. Längs med Norrlandskusten finns Ostkustbanan, en enkelspårig järnväg som är överfull. Ostkustbanan begränsar hela järnvägsnätet. Men det behöver inte vara så. Genom att bygga ut till dubbelspår fyrdubblas kapaciteten och norra och södra Sverige knyts ihop. Gods och människor får plats och restiderna halveras.

Se fler filmer här!

Senaste nyheterna

Viktigt att regeringen ser Nya Ostkustbanan som en samlad investering

Viktigt att regeringen ser Nya Ostkustbanan som en samlad investering

4 juni arrangerade Trafikverket Region Mitt ett Dialogmöte med berörda regioner och handelskamrar. Nya Ostkustbanan medverkade – här kan ni se vår presentation. Nya Ostkustbanan deltog tack vare att  både Region Västernorrland och Region Gävleborg delade med sig av sin tid.   Nya Ostkustbanan är den enskilt viktigaste infrastruktursatsningen för dessa regioners del. Eva Lindberg som är regionstyrelsens ordförande i Region Gävleborg, tillika vice ordförande i […]

Läs mer
Sverige ansöker om 420 miljoner i EU-medel till spårbyte norr om Gävle

Sverige ansöker om 420 miljoner i EU-medel till spårbyte norr om Gävle

Spår och växelbytet på sträckan Gävle–Vallvik är en del av den svenska återhämtningsplanen som skickats in till EU-kommissionen. Av de totalt 34 miljarder svenska kronor som Sverige ansöker om, ska 420 miljoner gå till Gävle–Åänge. – Sverige har ansökt om 420 miljoner svenska kronor i EU-medel till det pågående spår- och växelbytet på sträckan Gävle–Åänge (Vallvik). Åtgärden, som redan är utpekad i den nuvarande nationella […]

Läs mer
Ny rapport: Nya Ostkustbanan samhällsekonomiskt lönsam

Ny rapport: Nya Ostkustbanan samhällsekonomiskt lönsam

– Nya Ostkustbanan visar samhällsekonomisk lönsamhet, vilket är i det närmaste unikt för stora järnvägsprojekt säger Ingela Bendrot som är vd för Nya Ostkustbanan. – Vi har tidigare pekat på brister i Trafikverkets kalkylmodeller. Modellerna underskattar en rad viktiga faktorer och därför ser det ut som om stora järnvägsprojekt är olönsamma. Därför är det extra glädjande att nya beräkningar som utförts helt i enlighet med […]

Läs mer

Varför Dubbelspår?

Genom att bygga ut till dubbelspår på Ostkustbanan fyrdubblas kapaciteten och norra och södra Sverige knyts ihop. Gods och människor får plats och restiderna halveras.