VILL DU KOMMA FRAM SNABBARE?

 

Det är fullt på spåren. Tåg kommer inte fram. Godset får inte plats. Längs med Norrlandskusten finns Ostkustbanan, en enkelspårig järnväg som är överfull. Ostkustbanan begränsar hela järnvägsnätet. Men det behöver inte vara så. Genom att bygga ut till dubbelspår fyrdubblas kapaciteten och norra och södra Sverige knyts ihop. Gods och människor får plats och restiderna halveras.

Se fler filmer här!

Senaste nyheterna

Oroväckande slutsatser från Trafikverket

Oroväckande slutsatser från Trafikverket

Trafikverket har lämnat sitt underlag till regeringens kommande infrastrukturproposition och det är en på många sätt bekymmersam läsning. Trafikverket gör bedömningen att pengarna under de närmaste 12–16 åren inte räcker till annat än att lappa och laga dagens system. Några framtidssatsningar ingår inte i förslaget. Inte ens att bygga färdigt halvbyggda projekt som Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan. Infrastrukturministern vill ha Sverige som en permanent världsutställning […]

Läs mer
Intensifierad debatt om järnvägens fortsatta utveckling

Intensifierad debatt om järnvägens fortsatta utveckling

I vår kommer regeringen att lägga fram sin infrastrukturproposition. Den kommer bland annat innehålla förslag till hur mycket pengar som ska satsas på infrastruktur under de kommande 12 eller 16 åren. En fråga som är extra het är hur regeringen kommer att hantera höghastighetsbanorna mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. I juni gav regeringen Trafikverket i uppdrag att ännu en gång utreda hur sådana banor ska kunna […]

Läs mer
Blicka in i framtiden – vad händer fram till det magiska logistikåret 2024?

Blicka in i framtiden – vad händer fram till det magiska logistikåret 2024?

Vill du blicka in i framtiden och lära dig mer om de stora investeringar som just nu pågår i och runt Sundsvall? De flesta syftar till att stärka sambandet mellan järnväg och sjöfart, och underlätta så att mer gods går på klimatsmarta transportsätt. Idag torsdag 22 oktober klockan 13:30 kan du se webbsändningen och paneldiskussionen om år 2024 då infrastruktursatsningar som Logistikparken, triangelspår, E14, dubbelspår […]

Läs mer

Varför Dubbelspår?

Genom att bygga ut till dubbelspår på Ostkustbanan fyrdubblas kapaciteten och norra och södra Sverige knyts ihop. Gods och människor får plats och restiderna halveras.