Investeringsboomen

Bild på Malin Svanholm med skog, vatten och en fabrik i bakgrunden
9 februari 2024

På bilden ovan: ”De nya, moderna etableringarna i vår region; vätgas- och batterisatsningarna till exempel är precis som tidigare industrisatsningar kopplade till det som alltid varit våra grundstyrkor, nämligen skogen, vattnet och vinden”, säger Kramfors kommunstyrelseordförande Malin Svanholm (S).

Kramfors – småföretagarkommunen och kärnan i världsarvet

Ingenstans i världen är landhöjningen så betydande som i Unescos världsarv Höga Kusten. Det handlar om cirka 8 millimeter per år. Och i takt med landhöjningen ökar även turismen dramatiskt i detta unika område, där den största delen ligger inom Kramfors kommungränser. Nästan 690 000 gästnätter redovisades förra året – en ökning med 13 procent jämfört med det tidigare rekordåret 2019.

– Det här präglar hela samhället, säger kommunstyrelsens ordförande Malin Svanholm (S).
– Vi utgör ju kärnan i världsarvet och vi får hela tiden en mängd nya etableringar, men det handlar om en- och tvåmansföretag som ofta är säsongsbetonade. Men generellt har vi de lägsta arbetslöshetssiffrorna på många år, så det mesta känns riktigt positivt just nu!

Malin ser besöksnäringen i Kramfors som en form av industri. Här skapas många arbetstillfällen och den fantastiska naturen lockar även till viss nyinflyttning bland människor som ser andra värden i tillvaron än det hektiska storstadslivet. Samtidigt har Kramfors – precis som i stort sett samtliga kommuner i Västernorrland och Gävleborg – haft en betydande befolkningsminskning de senaste decennierna. Inte minst har en hel del statliga jobb gått förlorade.

– Senast handlade det om Migrationsverket där 24 personer förlorade jobbet. Det är förstås inte i samma dignitet som när Ortviken la ner sin pappersproduktion i Sundsvall och 800 förlorade jobbet, men det har sipprat ut lite pö om pö, menar Malin Svanholm.

Gläds åt länets gröna etableringar

Ändå finns det en mängd positiva tecken både för länet som helhet och för Kramfors specifikt, menar Malin Svanholm. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) på Sandö, står i startgroparna för en rejäl tillväxtresa, mycket på grund av det instabila världsläget förstås (se separat faktaruta i slutet av artikeln). Men ett flertal andra befintliga verksamheter storsatsar. Docksta Sko till exempel, går som tåget och satsar på ny fabrik/butik vid Skuleberget, Folksam är fortsatt den näst största privata arbetsgivaren med 400 anställda och både Mondi Dynäs (största privata arbetsgivaren) och SCA Timbers sågverk i Bollstabruk gör mångmiljoninvesteringar för en ökad, energieffektiv produktion.

– Dessutom byggs cirka 80 vindkraftverk i fyra parker, en del i samarbete med Sollefteå, men min känsla är att våra kommungränser mer och mer är på väg att suddas ut.

Som exempel tar hon upp återetableringen av I21 i Sollefteå. En satsning som är av största vikt även för Kramfors och Härnösand. Likaså är hon otroligt glad för länets övriga kommuner som just nu ror i land ett stort antal gigantiska gröna etableringar; ”hela länet är på väg att bli en enda stor arbetsmarknadsregion”, menar hon och fortsätter:

– Det känns så spännande, för det är riktiga jobb som är på väg in via framtidssektorer som vätgasindustrin och batteritillverkningen till exempel. Ändå är de här nya, moderna etableringarna kopplade till det som alltid varit våra grundstyrkor, nämligen skogen, vattnet och vinden.

 

Flyget och järnvägen – livsviktiga för regionens framtid

Annars utgör kommunikationerna till och från Kramfors både det största orosmolnet och den viktigaste potentiella tillväxtfaktorn för kommunen och regionen. En statlig utredning föreslår att trafikplikten slopas mellan Höga Kusten Airport och Arlanda – vilket i praktiken betyder att flygplatsen läggs ned. Ett oerhört dåligt timat förslag anser både Malin Svanholm (S) och hennes motsvarighet i Sollefteå, Johan Andersson (C). Inte minst med tanke de många större etableringar som är på gång i regionen, och alla värnpliktiga och personal på I21 som är starkt beroende av flyget.

Malin Svanholm menar att förslaget på många sätt reducerar den konkurrensfördel som Nya Ostkustbanan med dubbelspår hela vägen från Stockholm till Västeraspby skulle medföra. Västeraspby ligger precis mittemellan stadskärnorna i Sollefteå och Kramfors, och Höga Kusten Airport är tillsammans med Arlanda ensamma i landet om att ha tågförbindelser i nära anslutning till flygplatsen.

– Det känns verkligen som ett kontraproduktivt förslag i en del av Sverige där så mycket är på gång just nu. Innan sommaren träffade vi infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) och påtalade detta, och jag tror och hoppas att både han och regeringen inser hur hårt ett sådant här beslut skulle drabba en så expansiv region som vår, säger hon.

Malin Svanholm har varit involverad i politiken och Socialdemokraterna ända sedan hon var 16 år, alltså i drygt 30 års tid. Förutom ett år i Utansjö (Härnösands kommun) har hon varit Kramfors trogen i hela sitt liv och brinner av engagemang för orten och för hela länet. Ur det perspektivet ser hon Nya Ostkustbanan som en av de absolut viktigaste investeringarna för framtiden.

– Det skulle innebära så mycket positivt om vi snabbt kunde färdigställa hela sträckan. Framför allt blir arbetsmarknadsregionen så mycket större och pendlingsmöjligheterna förbättras dramatiskt. Ja, med Nya Ostkustbanan skulle världen helt enkelt komma närmare Kramfors, avslutar hon.

 


Fakta Kramfors:

Politisk styrning – S och V styr i majoritet

Folkmängd 1993 – 24 060
Folkmängd idag – 17 904 (minskning med 26 procent)

Restid Kramfors–Stockholm idag: 4.55
Restid Kramfors–Stockholm med Nya Ostkustbanan: 2.55

Restid Kramfors–Umeå idag: 1.25
Restid Kramfors–Umeå med Nya Ostkustbanan: 1.05

Större investeringar på gång:

Mondi Dynäs – installation och uppgradering av maskiner och utrustning, till exempel ny kokanläggning, ny pappersmaskin och barkpanna för att förbättra energi- och produktionseffektiviteten vid produktionen av säck- och specialkraftpapper. 500–600 anställda under byggtiden och säkrad drift i minst ytterligare 40 år.

SCA Timber, Bollsta sågverk i Bollstabruk – nytt justerverk 750 milj. kronor (färdigt -23)

Docksta Sko – ny fabrik/butik vid infarten till Naturum vid Skulebergets fot, investering på cirka 18 miljoner kronor, 1600 kvadratmeter, färdigt 2024

Vindkraftparker
Vitberget, 24 vindkraftverk (Kramfors)
Storhöjden, 22 vindkraftverk (Kramfors)
Sörlidberget, 20 vindkraftverk (Kramfors & Sollefteå)
Knäsjöberget, 14 vindkraftverk (Sollefteå)

Sammanlagd investering och andra effekter av vindkraftssatsningen:

 • Investering, 5,5–6 miljarder kronor
 • 300 regionala årsanställningar under byggtiden (ca 2–3 år)
 • 20–25 årsanställningar under driftstiden (cirka 25 år)
 • 80 000 gästnätter
 • Prognos: Om allt går vägen skall parkerna vara i drift 2026
 • Renewable Power Capital (RPC) äger parkerna
 • Av de 80 verken är cirka 75 % i Kramfors kommun. Genererar cirka 500–600 megawatt

 

 

Utvecklingsplaner – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sandö

Civilpliktsutbildningen (CPU1) innebär en 12-dagars utbildning på MSB Sandö med start förmodligen under hösten 2024 med 600 personer/utbildningsplatser. Under 2025 ytterligare 1 200 utbildningsplatser, samt 600 under 2026, direkt riktat mot krigsplacering. MSB inventerar just nu ca 6000 personer. Totalt ska 2 000–3 000 personer genomgå utbildningen enligt förslaget.  Dessa ska fördelas mellan Sandö och Revinge, förmodligen 70 procent till Sandö och 30 procent till Revinge. Innebär minst sju personalanställningar direkt på MSB Sandö, plus övriga ej fastslagna tjänster som tillkommer.

CPU del 2 handlar om 1 600 utbildningsplatser under 12 veckor under 10 år, totalt 16 000. MSB själv har uttryckt att behovet är dubbelt så stort (32 000), i Stockholm anser man att 48 000 personer behöver utbildas, enligt samma fördelningsnyckel mellan Sandö och Revinge (70/30). Troligtvis start våren 2027 eftersom MSB behöver omställningstid.  Inget beslut har ännu fattats, men man räknar med cirka 100 000 gästnätter under 10 år på Sandö, det vill säga sammanlagt 1 miljon gästnätter.

Utredningen är ännu inte klar, men USAR (sök & räddning) tillkommer, liksom OXA (oexploderad ammunition/ minröjning), samt sanering. Antal anställningar direkt på Sandö beräknas till cirka 50–60 personer.

Några andra aktuella utvecklings- och investeringsprojekt i Kramfors:

 • Lövvik gästhamn, camping och naturscen med Tomas Ledin 2entertainment, Fredrik Vedin, Lövviks BIK, vilket kommer att påverka besöksströmmarna i Nora.
 • High Coast Destillery fortsatta utvecklingsplaner
 • Norrfällsvikens Camping pågående utveckling till 5-stjärning camping.
 • Hotell Höga Kusten/Björkudden har utvecklingsplaner
 • Dockstavarvet; Orderböckerna är fulla vilket kommer att pågå en längre tid. Försvarets Materielverk gör årliga inköp idag på 40 miljarder och anslagen kommer att öka till år 2025.
 • Spelindustrisatsningen som redan genererat ca 10 företag och 30 anställda på Nordingråvallen

Läs mer om artikelserien här.

Text: Mats Ågebrant

Arkiv