Investeringsboomen

23 februari 2024

På bilden: Kommunstyrelsens ordförande i pendlarkommunen Nordanstig, Ola Wigg (S), ser Nya Ostkustbanan och dubbelspåret som den viktigaste nyckeln för jobb och tillväxt i södra Norrland. 

Nordanstig – pendlarkommunen som har det bra som det är

– Alla vill ha tillväxt, men det behöver ju inte vara så våldsamt. Vi har inga storvulna ambitioner om att få in ytterligare flera tusen invånare. En jämn och fin tillväxt på kanske 50 personer per år skulle vara fullt tillräckligt, säger en ödmjuk kommunstyrelseordförande, Ola Wigg (S).

I den här artikelserien har jag förundrats över den framtidstro som råder i tidigare ”kriskommuner” i Gävleborg och Västernorrland. Den gröna omställningen har skapat incitament för gigantiska etableringar och investeringar i kommuner som exempelvis Ånge, Söderhamn och Sollefteå – orter som drabbats hårt av utflyttning och nedläggningar under flera decennier.

Idag står etablerare på kö för att starta verksamhet i kommunerna och de kommunstyrelseordföranden jag intervjuat har fullt realistiska förhoppningar om befolkningsökningar som kan räknas i tusental. Ur den aspekten var det nästan befriande att få ett Nordanstigsperspektiv på den investeringsboom som just nu råder i vår del av landet.

– Vi är nöjda med den befolkning vi har idag och gör allt för att de som har valt att bo i Nordanstig ska ha det så bra som det bara går, menar Ola Wigg, som varit kommunstyrelsens ordförande sedan 2018 och jobbat politiskt sedan 2012.

 

Världsledande lokala företag skapar trygghet och arbetsro

Nu ska inte Ola Wiggs modesta tillväxtambitioner tolkas som att framtidstron saknas. Tvärtom. Däremot är han realist. Nordanstig är en klassisk pendlarkommun som ligger perfekt rent geografiskt mitt emellan Hudiksvall och Sundsvall, och han ser med stor optimism på de gigantiska etableringar och investeringar som just nu sker i grannkommunerna, exempelvis Torsboda-projektet och vindkraftsatsningarna.

– Den gröna omställningen är en vinstlott för hela södra Norrland! Det är riktiga jobb som skapas och vi kan fokusera på kvalitet och nytänkande och det är det vi ska konkurrera med och inte med låga löner som man ibland tenderar att göra i mer traditionella branscher, säger Ola Wigg. Han fortsätter:
– Bara att man uttalar att man ska investera blir en positiv signal till hela regionen, och det är inte omöjligt att exempelvis Torsbodaprojektet skapar jobb för ytterligare ett par hundra Nordanstigsbor.


Annars är det de väletablerade företagen Plyfa Plywood
och SMP Parts (Svets och maskinprodukter) som utgör ryggraden i det privata näringslivet i kommunen och som med största säkerhet också kommer att gynnas av investeringsboomen i södra Norrland. Båda har 100-åriga anor, cirka 100 anställda vardera och omsätter flera hundra miljoner kronor varje år.

Plyfa producerar högkvalitativt fanér till parkettindustrin i stora delar av Europa, SMP tillverkar innovativa, hydrauliska produkter (skopor, tiltrotatorer, etc.) till schakt- och grävmaskiner och liknande entreprenadmaskiner. Att ha två så stora och delvis världsledande företag i kommunen är ovärderligt, menar Ola Wigg, men som högste företrädare för en pendlarkommun ser han ombyggnationen av E4 genom kommunen – och inte minst färdigställandet av Nya Ostkustbanan – som de allra viktigaste tillväxtprojekten för kommunen.

Dubbelspåret kortar restiden från Gnarp till Stockholm från 3.20 till strax över 2 timmar – till Sundsvall eller Hudiksvall skulle det ta en kvart.

– Nya Ostkustbanan gör ju att vår funktionella arbetsmarknadsregion blir dramatiskt mycket större! Dessutom talar det mesta för att kraven på att minska koldioxidutsläppen bara kommer att fortsätta att öka, och det ökar förutsättningarna för att vi ska kunna fortsätta att utnyttja och bevara stickspåret till Gnarp. Stickspåret gynnar både gods- och persontrafik i framtiden och skapar stora möjligheter för våra industriföretag som på ett hållbart sätt behöver frakta in eller ut stora mängder gods, säger Ola Wigg.

Rekordlåg arbetslöshet

Sedan 1993 har antalet Nordanstigsbor minskat med 16 procent, men de senaste åren har en förändring skett. Befolkningsminskningen har vänt – man växer i stället med några få personer varje år – arbetslöshetssiffrorna är under sex procent och andelen 80-plussare ökar inte längre.

– Det känns verkligen som att någonting har hänt bara de senaste tre åren, ekonomin är under kontroll och vi kan lägga kraft på nybyggnationer i stället för rivningsprojekt, säger Ola Wigg.

– Dessutom är arbetsmarknaden stabil, vi drabbas inte av stora nedgångar och nedläggningar. Ja, det mesta ser ljust ut i Nordanstig helt enkelt, avslutar en kommunstyrelseordförande som är mycket tillfreds med tillvaron i sin hemkommun.

 


Fakta Nordanstig:

Politisk styrning – S, M och L i majoritet

Folkmängd 1993 – 11 305
Folkmängd idag – 9 487 (minskning med 16 procent)

Restid Gnarp-Stockholm idag: 3.20
Restid Gnarp-Stockholm med Nya Ostkustbanan: 2.10

Restid Gnarp-Umeå idag: 3.30
Restid Gnarp- Umeå med Nya Ostkustbanan: 2.10

Gnarp-Sundsvall idag: 0.30
Gnarp-Sundsvall med Nya Ostkustbanan: 0.15

Gnarp-Hudiksvall idag: 0.25
Gnarp-Hudiksvall med Nya Ostkustbanan: 0.15

Arkiv