Nyttoanalysen av nya Ostkustbanan

Ingela Bendrot, vd för nya Ostkustbanan, lämnade idag över Nyttoanalysen av nya Ostkustbanan till infrastrukturminister Anna Johansson. Överlämningen skedde i samband med ett välbesökt möte på Näringsdepartementet som Anna Johansson hade bjudit in till. Syftet var att diskutera godstrafikens betydelse.

– Det är viktigt att värdera godsnyttorna på ett mer rättvisande sätt. Idag värderas de allt för lågt, sade Ingela Bendrot och pekade på att Sweco rapport visar betydligt högre samhällsekonomisk nytta än Trafikverkets kalkyler.

Anna Johansson underströk att det är viktigt att uppgradera godsframkomligheten, samtidigt som hon pekade på att behoven av åtgärder för att upprätthålla transportsystemets funktionalitet är enorma och resurserna är begränsade.

Arkiv