Firar Världsmiljödagen med bra investeringar för miljön

5juniNya Ostkustbanan firar Världsmiljödagen den 5 juni med att konstatera att dubbelspår mellan Gävle och Härnösand är en bra investering för miljön. Fyrdubblad kapacitet och halverade restider ger tåget en tydlig konkurrensfördel gentemot vägtrafiken. Genom att fyrdubbla kapaciteten kan godsstråket från norra Sverige stärkas – mer gods kan gå på järnväg.

Arkiv