Nyttoanalysen av nya Ostkustbanan

Ingela Bendrot, vd för nya Ostkustbanan, lämnade idag över Nyttoanalysen av nya Ostkustbanan till infrastrukturminister Anna Johansson. Överlämningen skedde i samband med ett välbesökt möte på Näringsdepartementet som Anna Johansson hade bjudit in till. Syftet var att diskutera godstrafikens betydelse. – Det är viktigt att värdera godsnyttorna på ett mer rättvisande sätt. Idag värderas de […]

Sverigeförhandlingens delrapport till regeringen

Idag lämnade Sverigeförhandlingen en delrapport till regeringen. Sverigeförhandlingen slår fast att de järnvägssträckor som bäst kan uppfylla uppdraget att stärka järnvägsförbindelserna mellan den nya höghastighetsjärnvägen och norra Sverige är åtgärder längs kusten mellan Stockholm, Arlanda, Uppsala, Gävle, Sundsvall, Härnösand, Umeå och Luleå. Läs hela rapporten här!  

Nya Ostkustbanan på möte med infrastrukturministern

Självklart kommer nya Ostkustbanan att delta på infrastrukturministerns möte om hur infrastrukturen för godstrafiken kan utvecklas. Dubbelspår mellan Gävle och Härnösand en av de viktigaste satsningarna inför framtiden. Läs mer här!

Den överhettade Mälarregionen behöver avlastning – nya Ostkustbanan hjälper till.

Ledande politiker i Stockholm och Uppsala kräver tillsammans med Handelskammaren i Stockholm satsningar på järnvägen mellan Stockholm och Uppsala. Det finns många argument för att satsa på fyrspårsutbyggnad på denna sträcka, men också för att dubbelspår byggs Gävle-Sundsvall-Härnösand. Den överhettade Mälarregionen behöver avlastning – nya Ostkustbanan hjälper till! http://www.svd.se/nya-spar-kan-ge-100-0…/…/naringsliv:debatt

Tillväxt och export startar i Norr

Nya Ostkustbanan var givetvis på plats när Botniska korriodoren och Järnvägsforum Norr anordnade seminarium i Riksdagen under rubriken ”Tillväxt och export startar i Norr”. Per Bondemark från SSAB och Näringslivets transportråd, Mats Erkén från ScandFiber logistics, Carina Zolland från Polarbröd, Caroline Åstrand och Petter Essén, SJ AB, Olle Tiderman från Norrtåg AB och Joakim Berglund […]

Värdet och betydelsen av godstrafiken

Miljöpartiet hade bjudit in till ett seminarium i Riksdagen med anledning av sin nya vision för järnvägen. Gustav Fridolin inledde och sedan berättade Karin-Svensson Smith, som är ordförande i Riksdagens Trafikutskott och transportpolitiks talesperson, om visionen. – Det var en intressant presentation och givande samtal om hur järnvägen kan vidareutvecklas. Miljöpartiet är det parti som […]

Trafikutskottet i Västernorrland

I torsdags och fredags var den socialdemokratiska gruppen i Trafikutskottet på studieresa i Västernorrland. Givetvis diskuterade man nyttan med dubbelspår mellan Gävle och Härnösand. På bilden syns riksdagsledamöterna Rikard Larsson, Teres Lindberg, Jasenko Omaonovic, Suzanne Svensson, Leif Pettersson samt Peder Björk kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall.

Många möten på Moderaternas Sverigemöte

Det blev många viktiga möten och bra samtal i samband med Moderaternas stora Sverigemöte i Malmö. Bäst av allt: vi fick många positiva kommentarer och inspel, men också en och annan ”tumme upp”.    

Järnväg bidrar till tillväxt och export.

Missa inte nästa veckas seminarium om hur järnväg kan bidra till tillväxt och export! Seminariet äger rum i Riksdagen förmiddagen den 25 maj. Arrangörer; Järnvägsforum Norr. http://jarnvagsforumnorr.se/…/jvfn-25-maj-tillvaxt-och-exp…/

Ostkustbanan tar ställning till viktiga framtidsfrågor

1 700 moderater från kommuner, landsting och Riksdag samlas just nu i Malmö för att diskutera viktiga framtidsfrågor. Självklart finns Nya Ostkustbanan på plats! Vi har en gemensam monter med Botniska korridoren.

Arkiv