Den överhettade Mälarregionen behöver avlastning – nya Ostkustbanan hjälper till.

Ledande politiker i Stockholm och Uppsala kräver tillsammans med Handelskammaren i Stockholm satsningar på järnvägen mellan Stockholm och Uppsala. Det finns många argument för att satsa på fyrspårsutbyggnad på denna sträcka, men också för att dubbelspår byggs Gävle-Sundsvall-Härnösand.

Den överhettade Mälarregionen behöver avlastning – nya Ostkustbanan hjälper till!
http://www.svd.se/nya-spar-kan-ge-100-0…/…/naringsliv:debatt

Arkiv