Värdet och betydelsen av godstrafiken

Miljöpartiet hade bjudit in till ett seminarium i Riksdagen med anledning av sin nya vision för järnvägen. Gustav Fridolin inledde och sedan berättade Karin-Svensson Smith, som är ordförande i Riksdagens Trafikutskott och transportpolitiks talesperson, om visionen.

– Det var en intressant presentation och givande samtal om hur järnvägen kan vidareutvecklas. Miljöpartiet är det parti som mest slåss för utbyggd och förbättrad järnväg och de har ofta ett tydligt resenärsperspektiv, vilket är bra säger Ingela Bendrot vd för Nya Ostkustbanan.

– I den efterföljande paneldiskussionen pekade många på att Miljöpartiet på ett bättre sätt måste se värdet och betydelsen av godstrafiken, något som jag också instämmer i. Godstrafikens nytta underskattas ofta i de kalkyler som görs, säger Ingela Bendrot.

Läs mer på: www.mp.se/just-nu/miljopartiets-nya-tagvision


Arkiv