Tillväxt och export startar i Norr

Nya Ostkustbanan var givetvis på plats när Botniska korriodoren och Järnvägsforum Norr anordnade seminarium i Riksdagen under rubriken ”Tillväxt och export startar i Norr”.

Per Bondemark från SSAB och Näringslivets transportråd, Mats Erkén från ScandFiber logistics, Carina Zolland från Polarbröd, Caroline Åstrand och Petter Essén, SJ AB, Olle Tiderman från Norrtåg AB och Joakim Berglund från Botniska korridoren medverkade. Mötet hade arrangerats av riksdagsledamöterna Jasenko Omanovic (S), Trafikutskottet och Helena Lindahl (C) Näringsutskottet. Elvy Söderlund, riksdagsledamot och, ledde mötet. ordförande för Botniska korridoren.

26maj_1

26maj_4

Arkiv