Järnvägsform Norr – anmälan är öppen!

Vad är framtiden för grön industri utan grön infrastruktur? Anmäl dig till Järnvägsforum Norr i Gävle, 24-25 mars! Läs mer och  anmäl dig här: https://jarnvagsforumnorr.se Näringslivet investerar 1 070 miljarder i den gröna omställningen, samtidigt som utbyggnaden av nödvändig järnvägsinfrastruktur går i snigelfart. Hur är det möjligt?  Järnvägen står inför ett uppsving – åtminstone om man […]

Trafikverkets förslag får hård kritik av regionstyrelsen i Västernorrland

Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan ligger ute på remiss och nu har Västernorrlands regionstyrelse gett sitt svar, som till stora delar underkänner Trafikverkets plan. Det rapporterar SVT Västernorrland (220204, länk öppnas i nytt fönster) Trafikverket vill i den nationella transportinfrastrukturplanen för perioden 2022–2033 bygga nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö till en […]

Gävle kraftsamlar mot Trafikverkets förslag

Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033 duger inte – varken för Gävles eller Sveriges utveckling. Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande i Gävle, bär fram stark kritik mot Trafikverkets förslag som innebär stora fördröjningar för nödvändiga investeringar i Nya Ostkustbanan. – Förslaget innebär helt förändrade förutsättningar för utlovade infrastrukturinvesteringar, helt annat än det avtal […]

Vd-analys: Höghastighetsbanorna är inne i ett mycket kritiskt skede

Nu är det är bråda dagar. Sitter på tåget hem från Logistikdag Norr i Luleå där närmare 250 personer hade samlats för att diskutera behovet av utbyggd infrastruktur för att möta den gröna omställningen som nu pågår med full kraft. Förra veckan var det Logistikdag Mitt i Sundsvall med fokus på utvecklingen i Västernorrland och […]

Sträckan Sundsvall – Dingersjö medfinansieras av EU

Positivt besked: EU har beviljat 250 miljoner kronor för fem nya svenska infrastrukturprojekt, bland dessa sträckan Sundsvall – Dingersjö, en del av Ostkustbanan. Projekten föreslås få medel från EU:s fond för ett sammanlänkat Europa (CEF). Det betyder att Sverige fick full pott – samtliga svenska ansökningar beviljades. – Det är glädjande nyheter att samtliga projekt som […]

Save the date: Dubbelspårets dag 21 maj

Nu är det snart dags för vårt årliga event – dagen då vi samlas för att sluta upp kring dubbelspårsutbyggnaden. Det blir som vanligt kunskapsseminarium, ägarforum och årsstämma. Boka in ”Dubbelspårets dag” redan nu! För att vara med på Årsstämman och Ägarforum krävs särskild inbjudan. Alla som vill får vara med på Kunskapsseminariet. Alla möten […]

Nya Ostkustbanan i högnivåmöte om EU:s stomnätskorridor Skandinavien–Medelhavet

Den 2 mars träffade Nya Ostkustbanans ledning samordnaren för EU:s stomnätskorridor Skandinavien–Medelhavet, Pat Cox, för en diskussion om bristerna längs med den nuvarande järnvägen mellan Gävle och Härnösand, och de möjligheter en utbyggnad till ett dubbelspår skulle öppna för både på nationell nivå och EU-nivå. Inför förlängningen av EU:s högt prioriterade stomnätskorridor Skandinavien–Medelhavet (ScanMed) arrangerade […]

Remissinstanserna: Avbryt inte satsningarna på att bygga ut järnvägssystemet

Trafikverket lämnade i höstas sitt underlag till nästa infrastrukturproposition till regeringen. Underlaget har varit på bred remiss och remissvaren har nu levererats. Nya Ostkustbanan har gått igenom remissvaren. Som förväntat spretar svaren beroende på avsändaren, men det finns flera frågor där remissinstanserna i huvudsak är samstämmiga: Det blir ett nej till en längre planperiod: 12 […]

Arkiv