Järnvägsform Norr – anmälan är öppen!

Vad är framtiden för grön industri utan grön infrastruktur?

Anmäl dig till Järnvägsforum Norr i Gävle, 24-25 mars! Läs mer och

 anmäl dig här: https://jarnvagsforumnorr.se
Näringslivet investerar 1 070 miljarder i den gröna omställningen, samtidigt som utbyggnaden av nödvändig järnvägsinfrastruktur går i snigelfart. Hur är det möjligt?  Järnvägen står inför ett uppsving – åtminstone om man lyssnar på de politiska högtidstalen. Men hur mår egentligen Tågsverige? Senare i vår får vi svaret – då fattar regeringen beslut om en ny nationell transportplan för de kommande 12 åren. Det handlar om 799 miljarder som ska investeras i det svenska väg- och järnvägsnätet. Men det är inte bara i Sverige som transportpolitiken är het – många viktiga frågor ligger för beslut i EU.
Ministermedverkan, flera ledande trafikpolitiker, landshövdingar, tågoperatörer, handelskammare, investerare och företag som är en del av den gröna omställningen utlovas. Lyssna till bland andra till Jens Holm (V) och Anders Åkesson (C), ordförande respektive vice ordförande i riksdagens trafikutskott. Hör Monika Lingegaåd, vd för SJ, i samtal med andra viktiga tågoperatörer. Per Schlingmann ger sin syn på den snabba nyindustrialiseringen och Katarina Areskoug, tidigare chef för EU- kommissionen i Sverige, ger sina bästa råd inför att Sverige tar över ordförandeklubban i EU den 1 januari 2023.

 

Några av deltagarna

 

Arkiv