Gävle kraftsamlar mot Trafikverkets förslag

Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033 duger inte – varken för Gävles eller Sveriges utveckling. Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande i Gävle, bär fram stark kritik mot Trafikverkets förslag som innebär stora fördröjningar för nödvändiga investeringar i Nya Ostkustbanan.
– Förslaget innebär helt förändrade förutsättningar för utlovade infrastrukturinvesteringar, helt annat än det avtal som Gävle kommun har tecknat med staten, säger Åsa Wiklund Lång.

Näringslivet satsar mer än 1000 miljarder i norra Sverige och då behövs infrastrukturinvesteringar som främjar utvecklingen, inte hindrar den. Getingmidjan som uppstår när infrastrukturen i mitten av avlånga Sverige är undermålig riskerar att gå av när investeringarna i infrastrukturen inte ens i närheten motsvarar övriga investeringar som görs.

Åsa Wiklund Lång. Foto: Veronica Thuresson

– Gävle är en oerhört viktig logistiknod i Mellansverige, vi är porten både till och från norra Sverige. Här finns möjligheter att binda ihop Sverige. Med god infrastruktur både med väg, järnväg och till havs kan Sverige växa med Gävle, och tvärt om, säger Åsa Wiklund Lång.

Dessutom har staten och Gävle kommun tecknat ett avtal om hållbara stadsdelar, där staten lovar att göra stora infrastruktursatsningar på järnväg. I gengäld ska Gävle kommun planera för och förverkliga en ny hållbar stadsdel.

– Tidigare har Trafikverket återkommande aviserat förseningar jämfört med avtalet och Gävle kommun har haft förståelse, men denna gång är det helt ändrade prioriteringar som ligger till grund. Trafikverkets förslag var både väldigt oväntat och en rejäl besvikelse. Förslaget innebär att projekt som vi tagit i hand på och påbörjat är utan full finansiering och slutdatum. Det innebär orimligt långdragna projektgenomföranden på minst 18 år och det innebär utebliven EU-finansiering på mellan 12 och 20 miljarder, säger Åsa Wiklund Lång.

Gävle kommun har lagt mycket stora resurser och gjort stora investeringar i att uppfylla sin del av avtalet och nu är det rimligt att staten gör detsamma.

– Vi kan inte verkställa våra delar i avtalet om inte infrastrukturen finns på plats. Både Gävles och norra Sveriges starka utveckling är helt beroende av att staten håller sina delar i avtalet och framförallt prioriterar Ostkustbanan i Nationell transportplan 2022-2033. Därför förväntar jag mig ingenting annat än att regeringen fattar ett annat beslut än det nu föreslagna förslaget från Trafikverket. Det duger inte, varken för Gävle eller för Sveriges utveckling, säger Åsa Wiklund Lång.

Se Gävle kommuns presseminarium från 18 januari här:

Presseminarium – Gävle kommun bemöter Trafikverkets förslag from Gävle kommun on Vimeo.

Arkiv