Den överhettade Mälarregionen behöver avlastning – nya Ostkustbanan hjälper till.

Ledande politiker i Stockholm och Uppsala kräver tillsammans med Handelskammaren i Stockholm satsningar på järnvägen mellan Stockholm och Uppsala. Det finns många argument för att satsa på fyrspårsutbyggnad på denna sträcka, men också för att dubbelspår byggs Gävle-Sundsvall-Härnösand. Den överhettade Mälarregionen behöver avlastning – nya Ostkustbanan hjälper till! http://www.svd.se/nya-spar-kan-ge-100-0…/…/naringsliv:debatt

Läs mer

Tillväxt och export startar i Norr

Tillväxt och export startar i Norr

Nya Ostkustbanan var givetvis på plats när Botniska korriodoren och Järnvägsforum Norr anordnade seminarium i Riksdagen under rubriken ”Tillväxt och export startar i Norr”. Per Bondemark från SSAB och Näringslivets transportråd, Mats Erkén från ScandFiber logistics, Carina Zolland från Polarbröd, Caroline Åstrand och Petter Essén, SJ AB, Olle Tiderman från Norrtåg AB och Joakim Berglund från Botniska korridoren medverkade. Mötet hade arrangerats av riksdagsledamöterna Jasenko […]

Läs mer

Värdet och betydelsen av godstrafiken

Värdet och betydelsen av godstrafiken

Miljöpartiet hade bjudit in till ett seminarium i Riksdagen med anledning av sin nya vision för järnvägen. Gustav Fridolin inledde och sedan berättade Karin-Svensson Smith, som är ordförande i Riksdagens Trafikutskott och transportpolitiks talesperson, om visionen. – Det var en intressant presentation och givande samtal om hur järnvägen kan vidareutvecklas. Miljöpartiet är det parti som mest slåss för utbyggd och förbättrad järnväg och de har […]

Läs mer

Trafikutskottet i Västernorrland

Trafikutskottet i Västernorrland

I torsdags och fredags var den socialdemokratiska gruppen i Trafikutskottet på studieresa i Västernorrland. Givetvis diskuterade man nyttan med dubbelspår mellan Gävle och Härnösand. På bilden syns riksdagsledamöterna Rikard Larsson, Teres Lindberg, Jasenko Omaonovic, Suzanne Svensson, Leif Pettersson samt Peder Björk kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall.

Läs mer

Många möten på Moderaternas Sverigemöte

Många möten på Moderaternas Sverigemöte

Det blev många viktiga möten och bra samtal i samband med Moderaternas stora Sverigemöte i Malmö. Bäst av allt: vi fick många positiva kommentarer och inspel, men också en och annan ”tumme upp”.    

Läs mer

Järnväg bidrar till tillväxt och export.

Järnväg bidrar till tillväxt och export.

Missa inte nästa veckas seminarium om hur järnväg kan bidra till tillväxt och export! Seminariet äger rum i Riksdagen förmiddagen den 25 maj. Arrangörer; Järnvägsforum Norr. http://jarnvagsforumnorr.se/…/jvfn-25-maj-tillvaxt-och-exp…/

Läs mer

Ostkustbanan tar ställning till viktiga framtidsfrågor

Ostkustbanan tar ställning till viktiga framtidsfrågor

1 700 moderater från kommuner, landsting och Riksdag samlas just nu i Malmö för att diskutera viktiga framtidsfrågor. Självklart finns Nya Ostkustbanan på plats! Vi har en gemensam monter med Botniska korridoren.

Läs mer

Ostkustbanans nya roll i transportsystemet

Ostkustbanans nya roll i transportsystemet

Intresset var stort när Trafikverket och nya Ostkustbanan i onsdags ordnade två seminarier i Riksdagen; ett om fördelarna med samordnad planering och ett annat om Ostkustbanans roll i det svenska transportssystemet. Planering av vägar- och järnvägar tar lång tid och många aktörer är inblandade. Men i Gävleborg och Västernorrlands län har man tillsammans utvecklat en helt ny arbetsmetod. Trafikverket, Region Gävleborg, länsstyrelserna i Gävleborg och […]

Läs mer

Ostkustbanan bidrar till bättre funktionalitet i det svenska transportsystemet

Ostkustbanan bidrar till bättre funktionalitet i det svenska transportsystemet

Missa inte vårt intressanta seminarium i Riksdagen onsdagen den 18 maj! På vilket sätt bidrar nya Ostkustbanan till bättre funktionalitet i hela det svenska transportsystemet? Hur stora är samhällsnyttorna? Sweco kommer att presentera en rykande färsk rapport med nyttoanalyser och dessutom kommer vi att diskutera hur samordnad planering blivit en viktig framgångsfaktor i planeringen av nya Ostkustbanan, säger Jasenko Omanovic (S) riksdagsledamot från Västernorrland. – […]

Läs mer

Missa inte

Missa inte det högaktuella seminariet i Riksdagen förmiddagen den 18 maj – då kommer bl a Sweco att presentera sina nya nyttokalkyler för nya Ostkustbanan! Läs mer och anmäl Dig här: http://nyaostkustbanan.se/seminarium

Läs mer