Ostkustbanan tar ställning till viktiga framtidsfrågor

1 700 moderater från kommuner, landsting och Riksdag samlas just nu i Malmö för att diskutera viktiga framtidsfrågor. Självklart finns Nya Ostkustbanan på plats! Vi har en gemensam monter med Botniska korridoren.

20maj_2

20maj_3

Arkiv