Ostkustbanans nya roll i transportsystemet

Intresset var stort när Trafikverket och nya Ostkustbanan i onsdags ordnade två seminarier i Riksdagen; ett om fördelarna med samordnad planering och ett annat om Ostkustbanans roll i det svenska transportssystemet.

Planering av vägar- och järnvägar tar lång tid och många aktörer är inblandade. Men i Gävleborg och Västernorrlands län har man tillsammans utvecklat en helt ny arbetsmetod. Trafikverket, Region Gävleborg, länsstyrelserna i Gävleborg och Västernorrland samt kommunerna Gävle, Söderhamn, Hudiksvall, Nordanstig och Sundsvall har sedan 2011 samarbetat kring en gemensam planering av Ostkustbanan. Vinsterna har varit många och har sträckt sig långt utanför infrastrukturområdet.

– Vi arbetar sida vid sida och kan på så sätt tidigt identifiera problem, men framförallt kan vi snabbt ta fram gemensamma lösningar. Vi vinner tid och sparar pengar, säger Catrine Kotake Regionchef för Trafikverket Region Mitt.

Regionrådet Eva Lindberg (S) i Region Gävleborg vittnade också om fördelar med samordnad planering.

– Vi kan fokusera på helheten och optimera nyttan av infrastrukturinvesteringarna. Istället för att var och en sitter i sin kammare och tänker ut sina lösningar samlas vi och bygger upp en gemensam målbild. Vi kan också bolla andra frågor än rena infrastrukturfrågor och hitta gemensamma lösningar, säger Eva Lindberg.

På mötet presenterades det hittillsvarande arbetet med samordnad planering av utredningsledare Kenth Nilsson från Trafikverket.

– Genom att kommunernas översiktsplanering och/eller detaljplanering genomförs i samverkan med Trafikverkets infrastrukturplanering uppnår vi många fördelar och effektiviserar arbetet med fysisk planläggning, säger Kenth Nilsson.

– Det är en stor styrka att alla aktörer står samlade i arbetet runt nya Ostkustbanan, säger Ingela Bendrot, nytillträdd vd för bolaget som har till uppgift att driva på för byggande av dubbelspår mellan Gävle och Härnösand.

– I min tidigare roll som statssekreterare mötte jag ofta representanter från regioner som inte alls har kommit lika långt i arbetet med sin målbild, tvärtom. Deras ord väger då inte lika tungt som de som har en stark gemensam målbild, säger Ingela Bendrot.

-Vi har haft mycket bra dialog med både Trafikverket, Sverigeförhandlingen och representanter för regeringen om nya Ostkustbanan. För ytterligare lyfta betydelsen av nya Ostkustbanan har vi därför gett Sweco i uppdrag att analysera och beräkna de samhällsekonomiska nyttorna. Nu har vi svart på vitt att en dubbelspårsutbyggnad mellan Gävle och Härnösand förbättrar funktionaliteten i hela Sveriges transportsystem, säger Peder Björk ordförande (S) i Kommunstyrelsen i Sundsvall.

– Norra stambanan avlastas, kapaciteten mångdubblas och både resväg och restid kortas. Detta gynnar såväl persontrafik som godstrafik, inte minst därför järnvägen med dubbelspårsutbyggnad blir mycket mer tillförlitlig, säger Peder Björk.

På mötet i Riksdagen presenterades den färska Sweco-rapporten. Henrik Andersson, en av rapportförfattarna, beskrev tydligt nya Ostkustbanans nyttor, och visade hur ett dubbelspår mellan Gävle och Härnösand påverkar hela transportsystemet i positiv riktning.

– En mycket viktig aspekt är att nya Ostkustbanan effektiviserar och säkrar godsflöden för tillväxt i hela landet och på det sättet bidrar till ett mer tillförlitligt och funktionellt transportsystem, säger Henrik Andersson från Sweco.

Värdarna för mötet riksdagsledamöterna Jasenko Omanovic (S) från Västernorrland och Margareta B Kjellin (M) från Gävleborg var mycket nöjda.

– Det blev en mycket bra diskussion, främst därför att alla nivåer fanns representerade. Till och med Sverigeförhandlingen hade kommit för att lyssna. Även flera näringslivsorganisationer fanns på plats och visade starkt intresse för nya Ostkustbanan. I vårt fortsatta arbete ska vi arbeta ännu närmare näringslivet, säger Jasenko Omanovic.

– Genom dagens seminarier har vi fått ännu fler argument för varför nya Ostkustbanan behövs för jobb och tillväxt i hela landet. Det är bra att det nu finns en gedigen nyttoanalys framtagen, den kommer vi alla ha stor nytta av säger Margareta B Kjellin.

Arkiv