SJ ser stora fördelar med dubbelspår

SJs affärschef Jan Kyrk

Sträckan Stockholm – Sundsvall och sedan vidare norrut upp mot Umeå är en av SJ:s viktigaste sträckor. Det framgick tydligt när SJ:s affärschef Jan Kyrk – på Kunskapsforum i Sundsvall den 17 maj – beskrev hur tågresorna har utvecklats över tid. 2001 var fördelningen mellan tåg och flyg mellan Sundsvall och Stockholm 7 – 3 till flygets fördel. Nu knappt 20 år senare är förhållandena omvända, nu tar sju av tio tåget och bara tre av tio väljer flyget.

– Kapacitetsbristen på järnvägen är ett stort problem. Efterfrågan ökar, men nu har vi nått maximalt utnyttjande av befintliga spår. För att kunna möta en ökande efterfrågan behövs ökad kapacitet – exempelvis genom dubbelspårsutbyggnad. Inte minst gäller detta tågresandet längs södra Norrlandskusten, säger Jan Kyrk.

– Redan 2024 kommer Sverige ha 11 miljoner invånare, men resandet med tåg ökar proportionellt mycket snabbare. Under de senaste 15 åren har det årliga resandet med SJ ökat från 22 till 32 miljoner resor. Under 2019 har tågresandet fullkomligt exploderat. För sommaren förutses 15 procent fler resor än 2018, slår Jan Kyrk fast.

SJ jobbar hårt för att förbättra kvaliteten i tågresorna, men visar också att den genomsnittliga punktligheten är klart högre för tåg än för flyg (86 procent jämfört med 57 procent för flyget).

Jan Kyrk passade också på att avliva ett par seglivade myter om tåg och flyg.

KTH har undersökt prisnivån mellan flyg och tåg och kommit fram till att det är markant billigare att resa med tåg än med flyg. Enigt KTH är tågresans pris ofta en tredjedel av flygets. KTH visar också att när restiden räknas från city till city skiljer det i princip ingenting mellan tåget och flyget. På linjen Stockholm-Sundsvall tar tåget endast 25 minuter längre tid om matarresor och terminaltid räknas med.

– Antalet flygresor mellan Umeå/Sundsvall och Stockholm är för närvarande 1,2 miljoner. Satsningar på dubbelspår mellan Gävle – Sundsvall –  Härnösand ger kraftigt kortade restider, vilket innebär att en resa Sundsvall – Stockholm skulle ta två timmar. Då blir tågen mycket mer konkurrenskraftiga än idag. Nu tar det upp emot fyra timmar att åka mellan Sundsvall – Stockholm, säger Jan Kyrk.

– Det behövs också nyare och fler tåg. SJ investerar därför mer än 9 miljarder i modernisering av X2000 och nattågen. Vi köper samtidigt nya regionaltåg och nya snabbtåg, de senare med 350 platser och 250 km/h som topphastighet. Genom denna satsning ökas SJ:s kapacitet i snabbtågen med 50 procent, avslutar Jan Kyrk som spår en ljus framtid för tågresande längs södra Norrlandskusten.

Se Jan Kyrks presentation här!

Arkiv