Rundabordssamtal i Riksdagen väcker intresse

seminarium-nya-ostkustbananIntresset var stort när Nya Ostkustbanan bjöd in till Rundabordssamtal om järnvägens konkurrenskraft den 19 oktober. Flera ledamöter från Riksdagens Trafikutskott deltog, samt ledamöter från de berörda länen. Även trafikpolitiska sekreterarare från både Socialdemokarterna och Moderaterna var på plats.

– Vi hade bjudit in ett par högintressanta och relevanta gäster som fick ge sin syn på vad som behövs för att järnvägen ska bli mer konkurrenskraftig. Vi fick ett väldigt bra samtal, där inspel från regeringens järnvägsutredare Gunnar Alexandersson, SJs affärschef Petter Essén, VDn för Arizona Chemicals AB Patrik Jakobsson och landshövding Gunnar Holmgren gav tyngd. Under samtalet fick riksdagsledamöter och andra runt bordet ge sina synpunkter på vad som krävs för att järnvägen ska bli ett mer konkurrenskraftigt alternativ, säger Ingela Bendrot vd för Nya Ostkustbanan.

– För oss Riksdagsledamöter är detta en väldigt bra mötesform. Vi får lyssna på ledande experter och ställa våra frågor. Det är också bra att kunna knyta nya kontakter. Mötena är korta och fokuserade och vi har skippat långa dragningar och powerpoint-presentationer, säger riksdagsledamoten Jasenko Omanovic (S) som tillsammans med Lena Asplund (M) var de som bjöd in till detta möte i samarbete med Nya Ostkustbanan.

– Nästa möte handlar om hållbara transporter och då kommer bl a Mattias Goldmann vd för tankesmedjan Fores, Karolina Boholm transportdirektör på Skogsindustrierna och Per Bill landshövding i Gävleborg. Passa på att anmäla er snabbt, förra gången var intresset stort och flera som ville komma fick inte plats.  Vi ger förtur för personer från Riksdagen och Regeringskansliet, förklarar Ingela Bendrot.

Klicka här för inbjudan till nästa rundabordssamtal, 23 november.

Arkiv