På gång

Kalender för Nya Ostkustbanan 2018

9 - 11 januari Transportforum i Linköping. Nya Ostkustbanan ställer ut.
1 - 3 februari Centerpartiet Kommundagar. Nya Ostkustbanan ställer ut.
14 februari Lunchseminarium Riksdagen – Hur kan de samhällsekonomiska modellerna utvecklas med lärdomar från Nya Ostkustbanan? Seminariet anordnas av riksdagsledamöterna Lars Beckman (M) och Jasenko Omanovic (S).
21 – 22 februari Europaforum Sollefteå. Nya Ostkustbanan ställer ut.
14 - 15 marsReglab i Umeå. Nya Ostkustbanan stället ut.
25 aprilNya Ostkustbanans vd Ingela Bendrot deltar på Umeå regionens Kommunstyrelseseminarium i Umeå.
25-27 aprilTEN-T 2018 Connecting Europe. EU-kommissionens möte i Ljubljana. Regionrådet Erik Lövgren m fl representerar Nya Ostkustbanan.
8 - 9 majNya Ostkustbanans vd Ingela Bendrot besöker Örnsköldsvik och Härnösand. Möte med respektive kommuns politiska ledning. Möte med den nytillträdda landshövdingen Berit Högman och rapportering för Regionstyrelsens ägarråd.
10 majMöte med Trafikverkets Expertcenter om Nya Ostkustbanans rapport om Birsta -Timrå
10 – 12 majModeraternas Sverigemöte/Valkonvent i Göteborg. Nya Ostkustbanan ställer ut.
18 majNya Ostkustbanans framtidsmöte, bolagstämma och ägarforum i Sundsvall, enligt personlig inbjudan.
22 majNya Ostkustbanans vd Ingela Bendrot medverkar som föreläsare med mera på Handelsdagen i Gävle.
25-27 majMiljöpartiets kongress i Västerås. Nya Ostkustbanan deltar som utställare.
28 - 29 majNya Ostkustbanans vd Ingela Bendrot i Bryssel för möten med viktiga intressenter.
1 - 5 juliAlmedalen 2018. Nya Ostkustbanans vd deltar 1 – 5 juli.
9 septemberAllmänna val