På gång

Våren 2017

18 maj, kl. 08.00Startmöte i Sundsvall ”Fler bostäder med Nya Ostkustbanan”.
18 maj, kl. 10.00Rullande pressträff på Nya Ostkustbanan med avgång kl. 10.04 från Sundsvall.
18 maj, kl. 13.00Startmöte i Gävle ”Fler bostäder med Nya Ostkustbanan”.
31 juni Regeringens bostadssamordnare Johan Edstav presenterar sin slutrapport.
4 juliAlmedalsseminarium ”Fler bostäder med Nya Ostkustbanan”.

Hösten 2017

31 augusti (senast)Trafikverket presenterar sitt förslag till Nationell infratsrukturplan (åtgärdsplanering). 
31 augusti - 1 september Nya Ostkustbanan har styrelsemöte samt möte med Styrgruppen för Botniska korridoren. Plats: Umeå
11 september  Nya Ostkustbanan medverkar på Logistikregion Arctic i Umeå. Arrangör: Västerbotten Handelskammares Trafikutskott. 
12 september  Riksmötets öppnande.
20 september  Debatt med anledning av budgetproppen.
28 sept – 1 oktNya Ostkustbanan deltar på Centerstämman i Malmö.
4 oktober  Sista dagen för motioner under allmänna motionsperioden.
12 - 15  oktNya Ostkustbanan deltar på Moderaternas partistämma i Örebro
13 oktober  Summering av projektet ”Fler bostäder med Nya Ostkustbanan”. Workshop i Gävle. För mer information kontakta ingela.bendrot@nyaostkustbanan.se
31 oktober 90 år sedan Ostkustbanan invigdes.
31 oktober Sista dag för att skriva remiss med anledning av Trafikverkets förslag till ny nationell plan.
1 november  Nya Ostkustbanan medverkar på Logistikdag Norr i Luleå.  Catharina Elmsäter Svärd, Anna Johansson och Lena Erixon närvarar. Arrangörer: Handelskammaren i Norrbotten och Sveriges Byggindustrier.
31 december  Sverigeförhandlingen lämnar sin slutrapport.