På gång

Hösten 2017

31 oktober 90 år sedan Ostkustbanan invigdes.
1 november
Logistikdag Norr i Luleå. Catharina Elmsäter Svärd medverkar, och ska bl a berätta hur många nya bostäder som Nya Ostkustbanan kan ge.
Arrangör: Handelskammaren i Norrbotten, Botniska korridoren och Sveriges Byggindustrier. Läs mer här.
16 novemberJubileum: Ostkustbanan 90 år – Varför behövs Nya Ostkustbanan? Seminarium och mingel i Stockholm kl 17-19.
17 november
Styrelsemöte
30 novemberSista dag för att skriva remiss med anledning av Trafikverkets förslag till ny nationell plan.
31 december  Sverigeförhandlingen lämnar sin slutrapport.