På gång

Hösten 2017

20 september  Debatt med anledning av budgetproppen.
25 september
Nya Ostkustbanans vd Ingela Bendrot talar på Rotary i Täby. Rubrik: Varför är Nya Ostkustbanan viktig för Mälardalen?
28 sept – 1 oktNya Ostkustbanan deltar på Centerstämman i Malmö.
2 oktober
Arbetsmöte per telefon med berörda kommuner och regioner ”Hur många nya bostäder kan Nya Ostkustbanan ge?” Endast särskilt inbjudna. För mer information kontakta christoffer.westerberg.von.bothmer@regiongavleborg.se
4 oktober  Sista dagen för motioner under allmänna motionsperioden.
12 - 15  oktNya Ostkustbanan deltar på Moderaternas partistämma i Örebro
13 oktober  Summering av projektet ”Fler bostäder med Nya Ostkustbanan”, i Gävle. För mer information kontakta ingela.bendrot@nyaostkustbanan.se
31 oktober 90 år sedan Ostkustbanan invigdes.
1 november
Logistikdag Norr i Luleå. Catharina Elmsäter Svärd medverkar, och ska bl a berätta hur många nya bostäder som Nya Ostkustbanan kan ge.
Arrangör: Handelskammaren i Norrbotten, Botniska korridoren och Sveriges Byggindustrier. Läs mer här.
16 novemberJubileum: Ostkustbanan 90 år – Varför behövs Nya Ostkustbanan? Seminarium och mingel i Stockholm kl 16-19.
17 november
Styrelsemöte
30 novemberSista dag för att skriva remiss med anledning av Trafikverkets förslag till ny nationell plan.
31 december  Sverigeförhandlingen lämnar sin slutrapport.