Bild på Mikael Löthstam, KSO i Hudiksvall, framför järnväg med hus i bakgrunden.

Hudiksvall – bästa strategiska läget i hela södra Norrland

Redan idag, men inte minst när Nya Ostkustbanan står färdig, är Hudiksvalls läge perfekt för arbetspendling och utvecklade rekryteringsmöjligheter. Mitt emellan ”metropolerna” Sundsvall och Gävle på åtta, respektive 13 mils avstånd. Under 25 minuter med tåg från Sundsvall, 40 till Gävle. Det, tillsammans med läget vid riksväg 84 och kopplingen västerut, gör att Hudiksvall har…

Investeringsboomen i södra Norrland – ny artikelserie från Nya Ostkustbanan

– Kul med allt som är på gång i nordligaste Sverige, här händer det. Och det händer nu! Kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik, Anna-Britta Åkerlind (C) ger uttryck för samma positiva syn på framtiden som övriga ledande kommunföreträdare gör i Nya Ostkustbanans stora artikelserie om investeringsboomen i södra Norrland. Vindkraft, vätgas, regementsetableringar, stridsfordon, flyg- och fartygsbränsle,…

Arkiv