Startmöten i Sundsvall och Gävle den 18 maj

NyaOstkustbanan

Nya Ostkustbanan har tagit initiativ till att genomföra en kartläggning av hur många nya bostäder ett dubbelspår kan generera. Hur många nya bostäder kan byggas när restiderna halveras och kapaciteten fyrdubblas? Arbetet kommer att genomföras i samarbete med de tidigare infrastrukturministrarna Catharina Elmsäter Svärd och Ulrica Messing, läs mer om deras uppdrag här

Nya Ostkustbanan bjuder in berörda kommuner, regioner och länsstyrelser till startmöten den 18 maj i Sundsvall och Gävle. Vi välkomnar en bred representation både med politiker och tjänstemän. Vi hoppas att detta arbete tydligt ska visa på den stora bostadspotential som finns längst med Ostkustbanan. Arbetet kommer att utmynna i en rapport som ska överlämnas till regeringen under hösten. 

Startmöte i Sundsvall Bryggaren på Quality Hotel (Esplananden 29)

07.30 – Samling med frukost

08.00 – Hur många nya bostäder kan Nya Ostkustbanan ge? Workshop under ledning av Catharina Elmsäter Svärd och Ulrica Messing. 

09.45 – Mötet avslutas

Startmöte i Gävle på Elite Hotel (Kyrkogatan 28)

12.30 – Samling med enkel lunch 

13.00 – Hur många nya bostäder kan Nya Ostkustbanan ge? Workshop under ledning av Catharina Elmsäter Svärd och Ulrica Messing. 

1445 – Mötet avslutas

För ytterligare information, anmalan@nyaostkustbanan.se.

Bästa hälsningar 

Peder Björk, ordförande
Ingela Bendrot, vd

Arkiv