Webbinarium om överflyttning från väg till järnväg och sjöfart

En ny godsstudie visar att det krävs en modern kustjärnväg för att få en storskalig överflyttning från väg till järnväg och sjöfart.

I debatten hörs ofta krav på att mer gods ska flyttas över från väg till järnväg och sjöfart. Ta del av en intressant rapport som visar vad som krävs för att detta ska ske.

Följande rutter har detaljstuderats:

  • Eskilstuna–Umeå,
  • Sundsvall–Wuppertal
  • Kramfors–Poznan

Rapporten visar att det  under senaste trettio åren har skett en stark förskjutning österut som gör att  Sverige och inte minst  Östersjön har fått en mer central position i Europa. Just nu investeras över 1 000 miljarder i de sju nordligaste regionerna i Sverige, vilket också kommer att generera stora godsflöden. Samtidigt står det  svenska transportsystemet inför stora förändringar. Klimatomställningen ska genomföras samtidigt som behovet av effektiva transporter ökar. Tyngdpunkten i den svenska utrikeshandeln förskjuts också österut, vilket kräver bättre förbindelser med nordöstra EU. Godstransporterna behöver i framtiden använda energieffektiva lösningar, såsom sjöfart och järnväg. Vad krävs för att nå alla dessa mål? Är nuvarande åtgärder tillräckliga?

Rapporten presenteras av Henric Fuchs infrastrukturstrateg Region Västernorrland, och den som projektlett arbetet med rapporten. Därefter följer kommentarer av:

  • Åsa Tysklind, kanslichef på Nationella Godstransportrådet, Trafikverket
  • Maria Stockhaus, trafikpolitisk talesperson för moderaterna
  • Emma Berginger, riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson för miljöpartiet
  • Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare

Ingela Bendrot vd för Nya Ostkustbanan moderar.

Analyserna har gjorts av Lars Nilsson Trogon Consulting, Patrik Sterky m.fl.  Kreera Samhällsbyggnad och Bo Hallams Steerlink Partners.  Rapportförfattarna medverkar för att svara på frågor.

Tid: Onsdagen den 14 april kl. 11.00 – 12.00

Plats: Zoom

Anmäl dig till anmalan@nyaostkustbanan.se senast den 14 april kl. 0900 så får du en inloggningslänk via mail. Om du har frågor får du gärna kontakta ingela.bendrot@nyaostkustbanan.se eller henric.fuchs@rvn.se.

Arkiv