Viktigt att regeringen ser Nya Ostkustbanan som en samlad investering

4 juni arrangerade Trafikverket Region Mitt ett Dialogmöte med berörda regioner och handelskamrar. Nya Ostkustbanan medverkade – här kan ni se vår presentation. Nya Ostkustbanan deltog tack vare att  både Region Västernorrland och Region Gävleborg delade med sig av sin tid.   Nya Ostkustbanan är den enskilt viktigaste infrastruktursatsningen för dessa regioners del.

Eva Lindberg som är regionstyrelsens ordförande i Region Gävleborg, tillika vice ordförande i Nya Ostkustbanan inledde med att berätta om det omfattande arbete som genomfört under det senaste decenniet .

– Under mycket lång tid har vi tillsammans arbetat med att få dubbelspåret på plats. Utredning har lagts till utredning – och nu med utbyggnadsstrategin har vi ett otroligt starkt underlag på bordet. Över 8 miljarder finns i nuvarande plan, och ni som passerar genom Sundsvall ser den nya järnvägen växa fram, sade Eva Lindberg.

– Kustjärnvägen mellan Gävle och Härnösand är en av de viktigaste järnvägssträckorna i Sverige. Problemen är många. Bristande kapacitet, sårbarhet, långa restider och mycket hög belastning. Gamla Ostkustbanan är flaskhalsen som stryper flödet i systemet. Den måste byggas bort, inledde Ingela Bendrot sin presentation och visade sedan på ett tydligt sätt några ”flaskhalsar i flaskhalsen”, bland annat Hudiksvalls stadshotell där varje år 1 miljon passagerare och 1 miljon ton gods passerar igenom varje år berättade Ingela Bendrot.

 

Varje år passerar 1 miljon passagerare och 1 miljon ton gods rakt igenom Hudiksvalls stadshotell (https://sv.wikipedia.org/wiki/Hudiksvall#/media/Fil:Hudiksvall_Statt.JPG)

Just nu görs rekordinvesteringar i de sju nordligaste länen. Hybrit, LKAB, Nortwolt – men det finns också många tunga exempel från Gävleborg och Västernorrland, något som åskådliggjordes med ett stort antal loggor från företag som nu investerar och expanderar. Bendrot lyfte särskilt de stora hamninvesteringarna som nu görs i Sundsvall och Gävle. Det handlar  om att bygga det hållbara transportsystemet där järnväg och sjöfart knyts ihop.

Regeringen och samarbetspartierna har utlovat utbyggd järnväg i norra Sverige. Brendrot underströk att  det är självklart att det betyder modern järnväg hela vägen upp till Luleå! Utbyggnaden av Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan måste gå hand i hand för att få ut den fulla nyttan.

Dubbelspårsutbyggnaden har börjat. Runt om i Sundsvall pågår intensivt arbete, i Gävle pågår planering och projektering för fullt. 8 miljarder ligger i nuvarande plan.  Om man skulle se detta som en samlad investering är det en av de större järnvägsinvesteringarna som pågår i Sverige. Många järnvägsprojekt dras med fördyringar och förseningar, men inte Nya Ostkustbanan som, i jämförelse med mycket annat, går enligt plan. Det beror, enligt Ingela Bendrot, på ett bra grundarbete från Trafikverket Region Mitt.

–  Nu är det dags att skala upp arbetet och fullfölja hela dubbelspåret. Förutsättningarna har aldrig varit så bra som nu. Rekordstora investeringar i norr, Norrbottnibanan har byggstartats och en färdig utbyggnadsstrategi ligger på bordet. 2018 bad regeringen Trafikverket att ta fram förslag som undanröjer brister i transportsystemet – i detta fall dålig kapacitet och långa restider längs kusten. Sedan dess har Trafikverket arbetat hårt och målmedvetet med att få fram en så kallad bristanalys. Och nu finns ett gediget beslutsunderlag på regeringens bord – och det är viktigt. Trafikverket har delat upp sträckan i fem utbyggnadsetapper och också föreslagit en utbyggnadsordning. Ett viktigt budskap från vår sida – både till regeringen och till Trafikverket – är att nu fokusera på att detta är ett sammanhängande investering som ska färdigställas i sin helhet. Varför är det viktigt? Jo, därför att då kan vi forcera arbetet med järnvägsplaner och också söka 30–50 procents medfinansiering från EU. Förra sommaren fick Sverige 3,6 miljoner euro till Nya Ostkustbanan, och nu ligger ännu en ansökan på bordet om ungefär lika mycket. När regeringen börjar behandla Nya Ostkustbanan som ett sammanhängande projekt kommer våra möjligheter att få medfinansiering kraftigt att öka, avslutade Ingela Bendrot.

 

 

 

 

Arkiv