Vägen från enkelspår till dubbelspår

Järnvägen mellan Gävle och Härnösand Sveriges längsta flaskhals. Den begränsar hela det nationella transportsystemet. För att förbereda dubbelspårsutbyggnad har Trafikverket, kommunerna och regionerna längst med stråket samordnat sin planering. Det betyder att man har tittat på exakt var järnvägen ska dras, och ofta finns flera olika alternativ som utreds parallellt. Här visas en karta över hela stråket och dess etapper.

Ett dubbelspår byggs i olika etapper och man börjar med de sträckor som ger störst nytta. De gröna etapperna finns i den nuvarande nationella planen. De gula är noggrant utredda och ger högst effekt och därför står näst på tur. De röda har också utretts men är inte lika högt prioriterade. Regeringen fattar det slutgiltiga beslutet om detta våren 2018.

Fördelar med dubbelspår: 

  • Halverade restider 
  • Fyrdubblad kapacitet 
  • Öppnar för längre, tyngre och snabbare tåg
  • Integrerar Botniabanan fullt ut i det nationella järnvägssystemet

nya_ostkustbanan_etappkarta170830-2

 

Klicka här för att ladda ner kartan som pdf.

Arkiv