Två tidigare ministrar i täten för fler bostäder längs Ostkustbanan

Hur många nya bostäder kan byggas när restiderna halveras och kapaciteten fyrdubblas på Ostkustbanan? Den frågan ska de tidigare infrastrukturministrarna Catharina Elmsäter Svärd och Ulrica Messing utreda på uppdrag av Nya Ostkustbanan.

Enligt Boverket behövs 705 000 nya bostäder fram till år 2025. Snabbare kommunikationer skapar helt nya förutsättningar för bostadsbyggandet. Det är därför dubbelspår på Ostkustbanan är en viktig pusselbit i arbetet för fler bostäder. Närheten till Mälardalen är en viktig konkurrensfördel.

– Catharina Elmsäter Svärd och Ulrica Messing har bägge en gedigen erfarenhet från samhällsbyggnadsområdet och kan hjälpa oss att höja blicken och se Ostkustbanan ur ett nationellt bostadsförsörjningsperspektiv, säger Peder Björk ordförande i Nya Ostkustbanan.

– Ett dubbelspår öppnar helt nya möjligheter för nya bostäder längst med södra Norrlandskusten.  Vår roll är hjälpa berörda kommuner och regioner att se de möjligheter som finns. Det handlar både om förtätning och helt nya stadsdelar, säger Ulrica Messing som var infrastrukturminister i Göran Perssons regering 2002 – 2006.

Messing har under många år bott i Gävleborgs län och har därför tydlig koppling till Ostkustbanan.

– Jag är övertygad om att kortare restider och ökad kapacitet på Ostkustbanan är något som kommer att rita om Sverigekartan. Det öppnar upp för nya bostäder och pendling på ett helt annat sätt än i dag. Det kan till och med hjälpa Stockholm- Mälardalens skriande behov av bostäder och kompetensförsörjning säger Catharina Elmsäter Svärd som var infrastrukturminister i Alliansregeringen 2010 – 2014.

Förra året gjorde kommunerna försiktiga uppskattningar om hur många bostäder som kan komma tack vare dubbelspårsutbyggnaden. Sedan dess har mycket hänt. Trycket på bostadsmarknaden har ökat markant. Insikten om att snabbare kommunikationer kan skapa efterfrågan av bostäder på helt nya orter har ökat, samtidigt som järnvägen upplever en renässans.

– Vår ambition är att tillsammans med berörda kommuner och regioner presentera helt nya bostadssiffror under senare delen av hösten. Dessa ska sedan lämnas in till regeringen och visa på de stora möjligheter som öppnas tack vare dubbelspårsutbyggnaden. De tidigare ministrarna kan se dessa frågor ur ett helt annat perspektiv och därmed bidra till att både bredda och fördjupa analysen, säger Ingela Bendrot vd för Nya Ostkustbanan.

 

Bakgrund

Med dubbelspår mellan Gävle-Sundsvall-Härnösand blir restiden mellan Sundsvall och Stockholm på 2 timmar, och mellan Sundsvall och Umeå under två timmar. Det betyder att pendling på hela sträckan mellan Stockholm och Umeå underlättas. Arbetsmarknadsområdena utvidgas och det blir möjligt att pendla på ett helt annat sätt än i dag.

Redan idag finns många viktiga industrier längs med södra Norrlandskusten, men också många betydande tjänsteföretag.  De vittnar om behovet av väl fungerande ”kompetenstransporter”.

Ett dubbelspår knyter samman norra och södra Sverige.

Om ungefär ett år ska regeringen fatta beslut om en Ny nationell transportplan för åren 2018 – 2029. Just nu arbetar Trafikverket med att ta fram underlag för den nya planen. Nya Ostkustbanan bedriver ett aktivt arbete för att visa fördelarna med dubbelspårsutbyggnaden.

 

För ytterligare information kontakta:

Ingela Bendrot, tfn 0766 00 21 21, ingela.bendrot@nyaostkustbanan.se

Peder Björk, tfn 070-190 12 91, peder.bjork@sundsvall.se

 

Pressbild: Ulrica Messing

Catharina-Elmsater-Svard

Pressbild: Catharina Elmsäter-Svärd

Arkiv