Sverige ansöker om 420 miljoner i EU-medel till spårbyte norr om Gävle

Spår och växelbytet på sträckan Gävle–Vallvik är en del av den svenska återhämtningsplanen som skickats in till EU-kommissionen. Av de totalt 34 miljarder svenska kronor som Sverige ansöker om, ska 420 miljoner gå till Gävle–Åänge.

Ebba Bjerkander Central Sweden European Office Fotograf: Ingela Bendrot

– Sverige har ansökt om 420 miljoner svenska kronor i EU-medel till det pågående spår- och växelbytet på sträckan Gävle–Åänge (Vallvik). Åtgärden, som redan är utpekad i den nuvarande nationella planen, utgör det enskilt största objektet av de 1,5 miljarder som Sveriges regering vill avsätta till järnvägsåtgärder i den nyligen till EU-kommissionen inskickade återhämtningsplanen. Planen omfattar 34 miljarder svenska kronor och anger hur Sverige avser investera för att återstarta ekonomin under och efter den globala pandemin. Återhämtningen ska även bidra till att bygga ett Sverige och ett EU som är mer miljövänligt, digitalt och resilient, samt bättre anpassat till nuvarande och kommande utmaningar,  berättar Ebba Bjerkander, policy advisor på Central Sweden European Office.

Spårbytet har inget med dubbelspårsutbyggnaden att göra, utan är en nödvändig åtgärd på grund av att banan på den aktuella sträckan har dålig kvalitet.

Medlen som Sverige ansökt om kommer från faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) inom den så kallade ”Coronafonden”, eller återhämtningsinstrumentet ”Next Generation EU” som det formellt heter. Förutom järnvägsinvesteringar omfattar den svenska återhämtningsplanen även bland annat satsningar på lokala och regionala klimatinvesteringar, bredbandsutbyggnad, stärkt äldreomsorg, stöd till klimatinvesteringar i industrisektorn och energieffektivisering av flerbostadshus. Samtliga åtgärder som ingår i den svenska återhämtningsplanen är åtgärder som regeringen har föreslagit i statens budget för 2020 eller 2021. Totalt har Sveriges regering avsatt ungefär 250 miljarder svenska kronor under 2021–2022 för åtgärder för att hantera konsekvenserna av pandemin, varav 34 miljarder ska komma från EU.

EU-kommissionen har nu fram till slutet av juli för att granska den svenska återhämtningsplanen. Därefter måste planen formellt antas av EU-länderna i rådet med kvalificerad majoritet. När planen är godkänd kan medlen börja utbetalas. Utbetalningen till Sverige kan således väntas till hösten.

För mer information
Läs mer om Sveriges återhämtningsplan på regeringens hemsida.

 

 

Arkiv