Hur många bostäder kan Nya Ostkustbanan generera – svaret kommer den 13 oktober!

summeringsmote-bostader

Hur många bostäder kan Nya Ostkustbanan generera? Den 13 oktober 2017 bjuder vi in tjänstemän och politiker längs Nya Ostkustbanans sträcka samt berörda intresseorganisationer till summeringsmötet i Gävle. 

– Nu har Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan kommit. Vi är glada över att satsningarna runt Sundsvall ligger kvar och nu blivit fullt finansierade, vi tycker givetvis att det är bra att Gävle – Kringlan föreslås byggstartas under planperioden, säger Peder Björk, ordförande för Nya Ostkustbanan.

– Samtidigt är vi besvikna över att denna viktiga satsning inte drivs på i den takt som är nödvändig för att lösa de samhällsutmaningar som Sverige står inför. Snabba järnvägsförbindelser längs med hela Norrlandskusten och kraftigt ökad kapacitet är nödvändigt för att lösa den stora klimatutmaningen och den minst sagt akta bostadsbristen. Nuvarande utbyggnadstakt är långt ifrån tillfredsställande. Vi fortsätter att arbeta och ett viktigt steg på vägen är vårt möte i Gävle den 13:e oktober. Då kommunerna längs med sträckan lämna in sina bostadssiffror, säger Ingela Bendrot, vd för Nya Ostkustbanan.

Summeringsmötet kommer att äga rum på Hotel Elite i Gävle mellan kl. 10:00 – 13:30 och arbetet leds av Catharina Elmsäter Svärd och Ulrica Messing.

Eventet vänder sig primärt till särskilt inbjudna och antalet platser är begränsat. Vid frågor vänligen kontakta Ingela Bendrot, ingela.bendrot@nyaostkustbanan.se

Media är välkomna att delta, anmäl intresse till anmalan@nyaostkustbanan.se

För frågor om arbetet med siffrorna vänligen kontakta infrastrukturstrateg martin.sodergards@sundsvall.se på Sundsvalls kommun.

 

Arkiv