Stort intresse för Nya Ostkustbanan på MP-kongressen

Miljöpartiet arbetar intensivt för att Sverige ska få en bättre järnväg. Det märktes tydligt i samband med partiets kongress den 25 – 27 maj i Västerås.

Det finns inget parti som har ett så starkt och brinnande intresse och engagemang för järnväg, men trots det känner inte alla miljöpartister  till att det finns en 27 mil lång flaskhals mitt i det svenska järnvägssystemet. Det blev därför många engagerade diskussioner i Nya Ostkustbanans monter; om hur viktigt det är med kortare restider och ökad kapacitet. Bland de som besökte Nya Ostkustbanans monter märktes bl a språkröret Gustav Fridolin,  bostadsministern Peter Eriksson, kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, miljöminister Karolina Skog,  partisekreterare Amanda Lind, samt EU-parlamentarikern Linnéa Engström.

Det blev också bra samtal med ordföranden  i Riksdagens Trafikutskott Karin Svensson Smith och EU-parlamentarikern Jakop Dalunde och många andra miljöpartister från hela landet.

– Sträckan mellan Sundsvall och Härnösand är en flaskhals i flaskhalsen, där järnvägen på vissa sträckor får köra som högst 40 kilometer i timmen. Med ett dubbelspår skulle tågresan ta runt 25 minuter mellan Sundsvall och Härnösand, idag tar det närmare en timme. Men det handlar ju inte bara om restider, på ett dubbelspår får många fler tåg plats och det kommer att öppna för tätare trafik. Dubbelspåret minskar sårbarheten och gör så att tågen blir mer tillförlitliga. Idag kan små störningar få väldigt stora konsekvenser, säger Tomas Frejarö  ordförande (MP)  i HärnösandsHus AB.

De ansvariga för Miljöpartiets infrastrukturpolitik är väl insatta i Nya Ostkustbanan och våra prioriteringar, vissa är har en enorm detaljkunskap om dubbelspårsutbygganden. Miljöpartiet  lägger mycket krut på att driva och diskutera järnvägsfrågor generellt. På kongressen ordnades bland annat ett intressant seminarium om tåg i Europa. Miljöpartiet är pådrivande i frågan om att öppna för nya finansieringsmetoder för att bekosta järnvägsutbyggandet. Miljöpartiet säger därför ja till att lånefinansiera järnvägsutbyggnaden. Det stora engagemanget hos miljöpartiet ger förhoppningar inför regeringens kommande beslut om ny nationell transportplan för året 2018 – 2029.

 

Arkiv